31 de decembro de 2010

Xubilarémonos aos 67 anos; Zapatero, antes

Zapatero anunciou que o aumento na idade de xubilación se fará paulatinamente e que estará totalmente implantada no ano 2027, iniciándose a incremento a partir do ano 2013.
Está claro que o presidente confía en que, facéndoo así, a pílula sexa máis fácil de dixerir por dous motivos: os que están próximos a xubilarse non se preocuparán porque uns meses máis ou menos non lles importa; e os que son novos non se preocuparán porque a xubilación lles queda moi lonxe. Se a isto lle engadimos o engado de que poderá haber xubilacións anteriores á dita idade segundo os anos de cotización ou segundo ao sector laboral de pertenza, a trampa é perfecta.
Non nos deixemos enganar: o único que se busca é a reducción das pensións de xubilación e contra isto debemos loitar sen agardar máis.

As modificacións da Lei da Función Pública galega

Na lei de acompañamento dos presupostos da Xunta para o ano 2011 aparecen bastanstes modificacións da lei da Función Pública de Galicia. Entre outras:
 • Volven meter as xefaturas de servizo como libres designacións, que estarán sometidas a dispoñibilidade horaria.
 • Establécese a posibilidade de readscribir efectivos, incluso a outras consellerías.
Sebn olvidar a creación da Axencia Tributaria e a de Desenvolvemento Rural, novos chiringuitos.

A lei dos chiringuitos, no DOG

O DOG de hoxe publica a Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. Nesta lei conságrase a creación das "Axencias públicas autonómicas", entre outros chiringos como os consorcios e entidades. Entroutras cousas, a lei saca do Estatuto Básico do Empregado Público ao persoal laboral destes chiringos, quedando sometidos ao Estatuto dos Traballadores e ao convenio que lles sexa aplicable (quere isto dicir que non é aplicable o convenio da Xunta?).
Un paso atrás nos dereitos laborais do persoal autonómico.

30 de decembro de 2010

Sebastián, métete o café por onde ti sabes


O ministro Miguel Sebastián declarou que a suba da factura eléctrica é pouca cousa, "poco más que el precio de un café" mensualmente por persoa. A este señor, a parte de que os seus cafés son máis caros que os dos demáis mortais, parécelle pouco unha suba do 10% nun produto básico, que hai que sumar ao resto das subas xa anunciadas de outros como o gas, o pan, etc. É que rin de nós á nosa cara, como se fosemos parvos.

Veñan leis

O DOG de hoxe publica a Lei de orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011 e a Lei de medidas fiscais (de acompañamento). Especialmente nesta última hay modificacións da Lei da función pública de Galicia, nada favorables ao persoal e que xa comentamos no seu momento.

27 de decembro de 2010

Cursos para o persoal da Xunta

O DOG de hoxe publica unha resolución da EGAP pola que se convocan varios cursos formativos para o persoal da Xunta. A solicitude deberá ser efectuada telemáticamente na páxina da EGAP e o día límite é o 13 de xaneiro.

24 de decembro de 2010

CGT diríxese ao resto de organizacións cara uha nova Folga Xeral

O Secretariado Permanente do Comité Confederal da CGT ven de dirixirse ao resto de organización sindicais e sociais de ámbito español nos termos seguintes:
"Tras la pasada Huelga General del 29 de septiembre, el gobierno continúa con la misma política antisocial, sigue sin derogar ni rectificar la Reforma Laboral, ni los Planes de Ajuste para reducir el Déficit Público y además ha vuelto a aprobar nuevos decretos-ley para recortar los derechos sociales y laborales como la eliminación de la ayuda de 426 euros para las personas desempleadas, la privatización de nuevas empresas públicas y anuncia una nueva Reforma del Sistema Público de Pensiones nefasta para los intereses de los y las trabajadoras y la mayoría de la población.

Os funcionarios murcianos non tragan

O goberno murciano ven de aprobar novos recortes presupostarios. Os empregados públicos lanzáronse á rúa para dicirlles cara a cara aos políticos o que pensaban sobre eles. Como sempre, a contestación é a represión e o intento de silenzar os acontecementos nas televisións. A noticia completa, picando aquí.

Máis información: http://www.rojoynegro.info/2004/spip.php?article32783

23 de decembro de 2010

Presupostos xerais do Estado

No BOE de hoxe publícase a Lei de presupostos xerais do Estado para o ano 2011, que recolle, entre outras medidas, o incrmento cero das retribucións dos empregados públicos. E seguimos agardando que caia maná do ceo!

21 de decembro de 2010

Revisión médica do persoal de centros educativos

O GOD de hoxe publica unha resolución da Consellería de Educación referida ás revisións médicas do persoal non docente dos centros educativos. Este persoal pódese inscribir no propio centro no prazo de 20 días.

Plan de formación continua para 2011

O DOG de hoxe publica unha resolución da EGAP que contén o Plan de formación continua para o ano 2011 do persoal ao servizo da Administración pública galega. Pódese consultar picando aquí.

16 de decembro de 2010

Comeza o recorte das pensións

O PP e o PSOE pactaron aumentar o número de anos de cómputo para o cálculo das pensións, dentro do chamado Pacto de Toledo. Aínda que non hai número concretos, prevese que o que se pretende é aumentalos de 15 a 20, co que, na maioría dos casos, as pensións sexan máis baixas. Por outro lado, non se concretou aínda a idade ordinaria de xubilación, que intentan que sexa aos 67 anos.
O 28 de xaneiro, o goberno presentará o proxecto de lei correspondente. Cada vez temos menos tampo para pararlles os pes. Mentras o resto de Europa fai mobilizacións contundentes ante os recortes, nós asubiamos e miramos para outro lado. Toca despertar.

7 de decembro de 2010

Comunicado da CGT de Aena

Dada a extraordinaria situación que se producíu estes días nas que o goberno decidiu que o tráfico aéreo estaría baixo control militar, este blog decide reproducir o comunicado que a sección sindical da CGT de AENA fixo público sobre o asunto:

"CGT/Aena : El estado de alarma, ¿un riesgo calculado?

SECCIÓN SINDICAL DE CGT/AENA-BARAJAS | 2010-12-05 14:16:32 Con el paso de las horas va quedando claro quién es el verdadero responsable del caos producido en el espacio aéreo español. A CGT/Aena no le queda ninguna duda a la hora de afirmar que el ministro Blanco ha demostrado ser un gestor incapaz, claramente incompetente, que ha demostrado un desconocimiento del sector del transporte aéreo y una falta de preparación alarmante. Y lo que es peor, que ha querido que esto sucediese así para defender los intereses económicos y políticos de las grandes empresas de este país, legislando a golpe de decreto, y secuestrando en los aeropuertos españoles a 300.000 ciudadanos.

3 de decembro de 2010

Cursos da EGAP

No DOG de hoxe sae a convocatoria de cursos de perfeccionamento de xefes de sección e de negociado. As bases podédelas consultar picando aquí.

2 de decembro de 2010

Comunicado do Secretariado Permanente

O Secretariado Permanente da CGT ven de difundir o seguinte comunicado ante as novas e agresivas, para os traballadores, medidas de Zapatero:

"Tras reunirse días atrás con los 37 empresarios poderosos, el presidente del gobierno ha presentado hoy un conjunto de nuevas medidas antisociales para seguir privatizando los bienes públicos, eliminar la ayuda a las personas en paro y rebajar los impuestos a las empresas Pymes. El presidente del gobierno socialista ha arrodillado a todo el pueblo ante los intereses y las presiones de los mercados, de los banqueros, de los empresarios.
No olvidemos que la crisis fue creada precisamente por las grandes multinacionales, los mercados financieros, la banca y que todos ellos en el año 2009 recibieron 300.000 millones de euros de nuestros bolsillos para que esto no pasara.

1 de decembro de 2010

Zapatero anuncia recortes nos sistemas de Clases Pasivas e do mutualismo administrativo


Hoxe, no Congreso, Zapatero adiantou no Congreso que os novos funcionarios entrarán directamente na Seguridade Social, "co fin de simplificar o sistema de clases pasivas, que quedará a extinguir". A ninguén se lle escapa que o que se pretende non é unha simplificación, senón un calculado recorte. A partir da reforma -en espera da concreción das medidas- os empregados públicos pasarán a cotizar máis que o que se cotiza actualmente para clases pasivas e mutualidades e, aínda que oficialmente tamén o Estado cotice máis, supoñerá que ingresará máis cartos que co sistema actual, dado que o cota empresarial non implica máis que un gasto ficticio ao saír os cartos por unha porta e entrar por outra (a Tesourería da Seguridade Social).
A CGT non se opón a que todos os traballadores teñan o mesmo sistema sanitario e de xubilacións, pero o que non é aceptable é que o recorte vaia sempre no mesmo sentido: quitar dereitos -falazmente presentados como provilexios- a colectivos determinados facendo unha política falsamente igualitarista, en vez de condeder dereitos a aqueles que non os teñen.

Outra lumbrera para a CEOE

Jesús Banegas, outro candidato a presidir a CEOE, xa ten o remedio milagroso para o país: que se eliminen os funcionarios elixidos a dedo. O que non sabemos é a que se refire a esto de "elixidos a dedo"; millor dito, lendo a noticia, o que está claro é que o que non o sabe e él, pero sempre queda ben para chamar a atención dos votantes meterse co tema dos funcionarios. Tamén propón que se prescinda dos funcionarios que non se poidan pagar, "igual que fan as empresas", dí. Finalmente, como a xente que está no paro o que quere facer é cobrar sen traballar, propón que se lles elimine facilmente a prestación.
En fin, viva o estado do benestar! Para algúns.

30 de novembro de 2010

Nomeamentos persoal laboral

Publica o DOG de hoxe os nomeamentos do persoal laboral que superou o acceso á categoría 042 (oficial de establecemento) do grupo IV de persoal fixo da Xunta. Felicitacións.

29 de novembro de 2010

As listaxes definitivas do Fondo de Acción Social

Hoxe publica o DOG o anuncio da exposición das relacións definitivas do Fondo de Acción Social do ano 2009. A consulta pódese facer picando aquí. Hai un mes de prazo para interpoñer o recurso de alzada correspondente.

26 de novembro de 2010

Sobran 150.000 funcionarios

Isto é o que di Joan Rossell, presidente da patronal catalana Fomento do Traballo e candidato á presidencia da CEOE. No só di iso, senón que propón facer un ERE para desfacerse dos traballadores sobrantes.
Para estes tipos, os traballadores non somos máis que pezas do engranaxe, pezas de quita e pon.
Se tedes a pacencia de aturar a publicidade, podedes ver a este paxaro picando aquí.

25 de novembro de 2010

Acción Social 2009 na nómina

Podemos anunciar que a Acción Social do 2009 a percibiremos coa nómina do próximo decembro. A Xunta decidiu axustarse á legalidade e incluir o Fondo na nómina; haberá, polo tanto, que meter os importes na declaración da renda, posiblemente como declaración complementaria.

Tractoristas

Publica hoxe o DOG o nomeamento como persoal laboral fixo da Xunta do persoal que superou as probas de tractoristas (categoría 064), convocados pola orde de 21 de febreiro de 2006. Noraboa, sobre todo pola pacencia.

Permisos nas eleccións sindicais

O DOG de hoxe publica a Orde que regula os permisos para compoñentes de mesas, interventores, apoderados e electores nas próximas eleccións sindicais. Só hai que picar aquí.

23 de novembro de 2010

Máis nomeamentos

O 28 de decembro de 2007 convocouse unproceso selectivo para funcionarios do grupo A da escala deenxeñeiros de camiños, canais e portos. O DOG de hoxe publica o seu nomeamento. Noraboa.

18 de novembro de 2010

Nomeamentos do grupo C1

O DOG de hoxe publica a orde pola que se nomean novos funcionarios do subgrupo C1 (corpo administrativo) aos que superaron as probas selectivas convocadas segundo a Orde de 18 de xullo de 2010. Noraboa.

17 de novembro de 2010

Os funcionarios e a produtividade

O goberno, esta vez a través do vicepresidente Chaves, volve a poñer na picota aos empregados públicos. Agora volve sacar como gran invento que se vai vencellar o salario á produtividade ou ao rendemento. Pois ben, isto non é máis que unha cortina de fume para que a xente volva a botar pestes sobre os empregados públicos e nos faga responsables de todos os males do país. E xa está ben.
Hai que recordarlle a Chaves que o sistema de produtividade xa está en marcha en algunhas administracións e o único para o que servíu é para favorecer a amigos e colegas dalgúns xefes e non para retribuir dedicación ou traballo; moito menos para mellorar os servizos públicos. Tamén, nalgún caso, servíu para abrandar algunha conciencia e para crear submisos ao político de turno.
Políticos: déixennos traballar en paz e dennos medios para conseguir uns servizos públicos universais e de calidade.

12 de novembro de 2010

A Xunta non convocará novas prazas ata o ano 2013

Iso foi o que dixo José M.ª Barreiro, director xeral de Función Pública. Para este home, a situación económica non permite facelo e só se convocarán prazas de docentes e sanitarios. Como sempre, a Xunta fai propaganda noxenta co concurso de traslados, vendendo uns simples cambios de destinos como "tomas de posesión" de 1600 prazas en febreiro de 2011.
A esta grave falta de oferta para cubrir as vacantes que se vaian producindo, hai que sumar a falta de nomeamento de persoal interino para cubrir necesidades urxentes e o proceso galopante de privatización de servizos públicos. Isto último no o dixo o director xeral.

10 de novembro de 2010

Festas locais 2011

Publícanse hoxe no DOG o calendario de festas locais para o ano 2011. Premer nesta ligazón.

Por fin, o concurso

No DOG de hoxe publícase a resolución que aproba a relación provisoria do concurso seral de traslados do ano 2010. Hai 10 días para presentar reclamacións. Para obter información, picar aquí.

8 de novembro de 2010

Novos funcionarios

O DOG de hoxe publica a Orde pola que se nomean novos funcionarios aos aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado en xullo de 2008 para o grupo A2. Así se fan as cousas, con tranquilidade. Noraboa.

5 de novembro de 2010

Como sempre

A pesar dos reiterados anuncios da Xunta de Galicia de que hoxe se publicaría no DOG a resolución do concurso xeral de traslados, esta publicación non se produciu. Por si lles dera por publicar as listaxes un día destes, o acceso á información estará dipoñible picando aquí (cun pouco de sorte).

29 de outubro de 2010

Próximamente

Se Función Pública non cambia de plans, o próximo día 5 de novembro se farán públicas as listaxes coas puntuacións provisorias do concurso xeral de traslados. Sorte a todos!

28 de outubro de 2010

Novas mobilizacións da CGT tras a Folga Xeral

O Secretariado Permanente da CGT ven de facer público o seguinte comunciado:

"Para CGT, la lucha sindical y social tiene que continuar tras la Huelga General del 29 de septiembre. Después del ataque brutal que ya hemos sufrido como clase trabajadora con el Plan de Ajuste antisocial para reducir el deficit público, con la ya aprobada y en vigor Reforma Laboral, con los nuevos Presupuestos Generales antisociales de 2011, con la prevista reforma del sistema público de Pensiones, con la futura reforma de la Negociación Colectiva que pretende anular todos los convenios y comenzar la nueva negociación desde cero… en los próximos meses, tendremos que seguir luchando y movilizándonos. Para CGT, la Huelga General fue el principio de una lucha continuada y no un lavado de cara ante los y las trabajadoras y clases explotadas.

Outro recorte salarial

O anteproxecto de Lei de orzamentos da Xunta para o ano 2011 supón un novo recorte salarial, esta vez aplicado nas pagas extraordinarias. A Xunta non só incumple o disposto no Estatuto Básico do Empregado Público con respeto á estrutura das pagas extras, senón que, ademáis, establece uns importes inferiores aos mensuais tanto no soldo como nos trienios das pagas.
Ata cando estaremos soportando esta situación?

27 de outubro de 2010

Agora a CEOE

Ansiosa de meter o culler na torta pública, a patronal apúntase ao carro de darnos caña aos empregados públicos e predica que os novos deben cobrar segundo a súa productividade. Este etéreo criterio non é máis que unha tapadera para ocultar o que realmente desexan os grandes empresarios: a privatización daqueles servizos que lles poidan ser rendibles a eles facendo ver que os empregados públicos son un despilfarro. Porque, como se pode medir a productividade dun subalterno, por exemplo? Polo número de fotocopias que fai? Ou dun traballador de nóminas ou de persoal? Ou dun mestre? Ou dun brigadista de incendios?
Esteamos alertas ante estes predicadores, que os ventos veñen fríos.

26 de outubro de 2010

Basta de tragar!

Co anteproxecto de Lei de Orzamentos para o ano 2011, as retribucións do persoal da Xunta de Galicia pasarán a ser o ano próximo, tendo en conta o seu poder de compra, como se tivéramos soldos do ano 2004 con prezos do ano 2010.
Ata cando seguiremos tragando esta situación?

Para os que pensan que isto non vai con nós

O presidente de Mango (Instituto da Empresa Familiar) pide que se trate aos empregados públicos coas mesmas regras de xogo qua ao resto dos traballadores, é dicir, que perdan a estabilidade no emprego.
Ante a posición desta poderosísima organización empresarial, a CGT quere alertar a todos os traballadores públicos para que se preparen para novas agresións que poidan seguir a diminuir os dereitos que temos na actualidade. E non nos vale que se poidan respectar os dereitos dos que agora estamos dentro, senón que se deben manter para os que veñan no futuro, así que a solidariedade é obrigatoria.

20 de outubro de 2010

Retribucións 2011

Picando aquí pódese acceder ao anteproxecto de Lei de Orzamentos da Xunta para o ano 2011 no adicado aos gastos de persoal. Isto será o que se aprobe, salvo mínimas correccións.

Seguen a utilizar os empregados públicos como pantalla

A Conselleira de Facenda presentou os Orzamentos para o ano 2011 e tanto ela como Feijóo anunciaron que , para reducir o déficit público, non se cubrirán as baixas con substitucións e non renovará os contratos temporais. É máis, a conselleira dixo que, "cando haxa unha baixa, o funcionario do lado fará o traballo". O que non dixo a conselleira é que xa, agora mesmo, en moitos destinos non existe o "funcionario do lado" que faga o traballo dun cando está de baixa e que, na actualidade, só se cubren as baixas maternais e situacións excepcionais, como son as dos rexistros.
Por outro lado, tamén se anunciou a utilización da mobilidade do persoal da Xunta, asinado recentemente por UGT e CSIF.

19 de outubro de 2010

UGT e CSIF asinan a modificación da Lei da Función Pública

Estes sindicatos asinaron co argumento de que houbo unha negociación efectiva e que nada quedou redactado como estaba inicialmente.
Haberá que ler o redactado para valorar axeitadamente o texto.

15 de outubro de 2010

O concurso xeral

No DOG de hoxe publícase a resolución pola que se fai pública a relación de admitidos e excluídos no concurso xeral de traslados. En canto colguen as listaxes, estarán dispoñibles picando nesta ligazón. O sinteresados poderán interpoñer recurso de revisión no prazo de un mes contado desde mañán ou recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses.
Sorte a todos.

14 de outubro de 2010

Texto das modificacións da Lei da Función Pública

Picando nesta ligazón podemos ler as modificacións da Lei da Función Pública de Galicia que a Xunta quere aprobar pola porta de atrás da Lei de Orzamentos para o ano 2011.
Despois da escasa participación do persoal da Xunta nas folgas e mobilizacións últimas, o goberno xunteiro vese coas mans libres para facer e desfacer ao seu gusto. Non lo permitamos!

12 de outubro de 2010

Agresión tras agresión

A Xunta ten intención de modificar a Lei da Función Pública de Galicia a través da Lei de Orzamentos para o ano 2011. As medidas previstas por estes demócratas son as seguintes, entre outras:
 • Traslados obrigatorios a través de comisións de servizo forzosas ou, excepcionalmente, modificación da adscripción do posto de traballo.
 • Disponibilidade horaria para os funcionarios de nivel 28 ou superior.
 • Libre designación para os xefes de servizo e outros postos.
 A CGT reitera que a Xunta xa ten os mecanismos suficientes para reordenar efectivos, sen necesidade de que se dote de facultades extaordinarias e que, sen ningún tipo de control, só poden servir para desfacerse de funcionarios molestos e convertir a Administración en cómplice de manexos políticos.

11 de outubro de 2010

Axilizar trasvases

A Xunta quere axilizar os trasvases de persoal, porque parece que "sobran" nuns departamentos e faltan noutros. Quéremoslle recordar ao señor José M.ª Barreiro, director xeral da Función Pública, que, para facelo ten os instrumentos necesarios: as RRPPTT e os concursos de traslados. Se as RRPPTT non foran un campo de batalla entre consellerías e se os concursos de traslados se fixeran nos prazos debidos e co ritmo anual correspondente, non pasaría o que pasa, señor Barreiro. Así que póñase a traballar e dote ao seu propio departamento dos medios necesarios para "axilizar os trasvases".

Mentira tras mentira


A vicepresidenta do goberno, M.ª Teresa Fernández de la Vega, manifestou que casi toda a Unión Europea optou polos recortes salarias dos funcionarios como solución á crise.
En fin, Teresiña. Non só é mentira que "prácticamente" toda a UE tomara esta medida, senón que por riba chámanos imbéciles ao pensar que imos tragar esta comparación sen chiar. Aquí, a apelación á UE só se usa para xustificar medidas como estas, peor nunca para importar a este país as medidas sociais e dereitos da UE cando son mellores.

8 de outubro de 2010

O 5 % e os xuíces

Estes días estanse coñecendo na prensa diversos posicionamentos xudiciais sobre a constitucionalidade ou non da incautación do 5% dos nosos salarios. De momento, temos que esperar a ver que din os xuíces (hai que recordar que xa unha vez decidiron que non cumprir o pactado non era inconstitucional, cando entrou Aznar e se cargou as subas acordadas). En todo caso, hai que lembrar que os recursos non os puxeron só CCOO e UGT -que son os que saen nas noticias- senón outros sindicatos ( a CGT entre eles) asociacións e traballadores individualmente.

7 de outubro de 2010

Recuperación dentro de dous ou tres anos?

As declaracións de Zapatero nas que di que os funcionarios non recuperarán o poder adquisitivo ata dentro de dous o tres anos son unha burla a todos os empregados públicos. En primeiro lugar, os funcionarios non recuperaríamos o poder adquisitivo aínda que se nos devolvera o 5% confiscado polo goberno; en segundo lugar, non hai ningunha intención por parte deste goberno mentirán de que recuperemos este 5% no prazo de dous ou tres anos; en terceiro lugar, sempre haberá "circunstancias presupostarias ou económicas" para continuar coa "moderación salarial".
Só a nosa mobilización, a dos traballadores, poderá modificar a situación actual. Como esperemos que nos caia o maná do ceo, imos listos.

6 de outubro de 2010

E despois do 29-S, que?

A folga xa pasou, e non parece que nada tivera cambiado. O Secretariado Permanente da CGT ven de facer público o seguinte comunicado tras a Folga Xeral:
"El pasado día 29 una parte importantísima de la clase trabajadora del estado español secundamos la Huelga General. Y lo hicimos con el decidido espíritu de derogar las actuales medidas y leyes antisociales impuestas por el gobierno del PSOE.

Estemos o no de acuerdo con los índices de seguimiento publicados hasta ahora, lo cierto es que la Huelga General fue secundada por un número de trabajadoras y trabajadores más alto de lo esperado.

29 de setembro de 2010

A Folga Xeral na Xunta

Houbo un seguemento irregular na xornada da Folga Xeral na Xunta de Galicia, sendo moito máis visible nos grandes edificios administrativos que nas pequenas oficinas. Tamén foi moi notable a participación no ensino público. En casos como nos centros administrativos da Coruña e Vigo, o seguemento foi superior ao da folga de xuño, un 50 e un 75% de participación, respectivamente.

24 de setembro de 2010

Servizos mínimos

O DOG de hoxe publica as disposicións polas que se fixan os servizos mínimos para a Folga do día 29. Trátase dun decreto da Consellería da Presidencia que establece os mínimos na Administración autonómica (inclúen RTVG, transporte, educación, traballo, administración en xeral...) e unha orde para o caso do SERGAS. A CGT considera que os servizos son abusivos en moitos departamentos e servizos públicos, polo que é importante que todos estemos informados para que ningún traballador lle colen o seu traballo como servizo mínimo sin selo.

Comunicado da FETAP ante a Folga do día 29

A FETAP (Federación de Traballadores da Administración Pública da CGT) emitiu o seguinte comunicado:

"La Federación de Trabajadores de Administración Pública de CGT hace un llamamiento a delegados/as, afiliados/as y trabajadores/as de la Administración Pública a la huelga general convocada para el día 29.
Puede que alguien piense que esta huelga no va con nosotros, pues entienden que la misma se hace en contra de la reforma laboral y que ésta no nos afecta, o que “ya hice huelga el 8 de junio; ahora les toca a los demás”. Nada más lejos de la realidad. Los motivos que nos impulsaron a parar en el mes de junio siguen estando ahí, reafirmados y multiplicados, no en nuestras carnes, sino en las de nuestra vecindad, familia, con unas medidas dignas del más descarnado capitalismo.

22 de setembro de 2010

Manifestacións da CGT o día 29 en Galicia

 • A Coruña: ás 12:30 horas, desde a Praza de Portugal ata a Delegación do Goberno, co lema Basta de recortes, de explotación, de mentiras.
 •  Pontevedra: ás 13 horas, desde a Praza de Ferrería ata a Praza de Curros Enríquez, co lema Contra as agresións e a Reforma Laboral, Folga Xeral.
 • Vigo: ás 12 horas, desde a Praza de Fernando Católico ata a Praza da Estrella.

21 de setembro de 2010

Manifesto da CGT de Galicia cara a Folga Xeral

A Confederación Xeral do Traballo (CGT) convocou Folga Xeral o próximo 29 de setembro para defender os dereitos laborais, económicos e sociais da clase traballadora fronte as agresións que estamos a sofrir polas políticas antisociais do goberno e parlamento, para impoñer a derrogación da Reforma Laboral e deter a ameaza sobre o sistema público de pensións e xubilacións.

Fronte a aqueles que conciben esta folga como un fin en si mesmo, a CGT considera que non se trata máis que dun episodio -con toda a importancia que sen dúbida ten- do proceso de mobilización laboral e social continuada que xa vimos exercendo nos últimos anos e que non pode parar o día 29.

20 de setembro de 2010

Rajoy e a poda

Mariano Rajoy, na súa loita por conseguir votos, acaba de dicir que hai que podar a administración. Xa estamos outra vez botándolle aos empregados públicos a culpa dos males do país. Rajoy foi, non nos olvidemos, ministro de Administracións Públicas con Aznar e non se pode dicir que fixera grandes cousas para mellorar a función pública. Postos a discurrir, habería que "podar" noutros lados, pero unha poda boa, por exemplo, entre os políticos.

O do Fondo de Acción Social, unha burla

Porque burla é a Resolución da Dirección Xeral da Función Pública que se publica hoxe no DOG, pola que se amplía o prazo para resolver as solicitudes do Fondo. E teñen a cara de non motivar a ampliación do prazo, a pesar de que, como eles mesmos escriben, "Excepcionalmente, poderá acordarse a ampliación do prazo máximo de resolución e notificación mediante motivación clara das circunstancias concorrentes e só unha vez esgotados todos os medios".

18 de setembro de 2010

Publicada a Reforma Laboral

No BOE de hoxe publícase a maior agresión que sofrimos os traballadores en décadas. Os interesados poden ler o texto íntegro picando aquí.

16 de setembro de 2010

O goberno chegará a acordos cos sindicatos

Iso é o que dixo no programa "59 Segundos" Octavio Granado, Secretario de Estado para a Seguridade Social, referíndose ao que pasará en canto pase tras a Folga Xeral do 29 de setembro. Desde a CGT avisamos que non aceptaremos maquillaxes da Reforma ou modificacións cosméticas. O que nos vais aos traballadores no período que se aveciña é moito, e da igual que señamos traballadores públicos ou non.

15 de setembro de 2010

Novos funcionarios

O DOG de hoxe publica o nomeamento como funcionarios aos arquitectos técnicos (subgrupo A2) que superaron o proceso selectivo convocado pola Orde do 21 de novembro de 2010. Noraboa.

14 de setembro de 2010

O concurso

Publica hoxe o DOG o anuncio das listaxes de admitidos e excluídos do concurso de traslados xeral da Xunta de Galicia. Os excluídos dispoñen de dez días para emendar as solicitudes. Os interesados poden consultar as listaxes picando aquí.

13 de setembro de 2010

A listaxe de admitidos no concurso, mañá

Se non fallan as previsións, mañá, martes día 14, publicaranse as listaxes provisorias de admitidos e excluídos no concurso xeral de traslados (hai más de 200 excluidos). Segundo di a Dirección Xeral da Función Pública, a resolución coas adxudicacións (a provisonal) será na 2 quincena de outubro e a definitiva antes de fin de ano. Pero iso xa son palabras maiores.

9 de setembro de 2010

Aprobada a Reforma Laboral


O Parlamento aprobou hoxe a versión definitiva da Reforma Laboral para o despido. Con esta reforma consolídase a xeralización do do contrato con 33 días de indemnización en troques de 45 en caso de despedimento, non se cortan os encadeamentos dos contratos temporais, facilítanse os EREs, establécese un sistema para que as empresas se descolguen dos convenios asinados, etc. É, sen dúbida, a agresión más violenta que sofremos os traballadores en 30 anos.

O Fondo de Acción Social, no DOG

O DOG de hoxe publica a resolución da Dirección Xeral da Función Pública, pola que anuncia a exposición das listaxes provisorias do Fondo de Acción Social do ano 2009. As listaxes pódense ver picando nesta ligazón. Os interesados teñen dez días para presentar reclamacións.

7 de setembro de 2010

O Tribunal do Contencioso Administrativo nº 1 de Pontevedra da a razón á CGT

O pasado vernes 3 de setembro coñecimos a sentencia do Tribunal do Contencioso Administrativo nº1 de Pontevedra onde se recoñece que a Administración da Xunta de Galicia, en concreto a Delegación da Consellería de Presidencia, vulnerou a Lei Orgánica de Liberdade Sindical ao deixar sen local e sen taboleiro de anuncios ao noso sindicato no novo edificio administrativo da Xunta en Pontevedra. Polo tanto os tribunais obrigan a Xunta a facilitar un local, igual que o resto de organizacións sindicais con representación na Xunta de Persoal, e un taboleiro de anuncios ao noso Sindicato. A sentenza poderá ser recorrida pola Administración no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

6 de setembro de 2010

Corbacho vaise

Celestino Corbacho marcha do Ministerio de Traballo despois da fazaña da Reforma Laboral. Xa sabemos que as persoas non son decisivas, senón a política xeral do goberno, pero o que non deixa de ser crispante é que este individuo marche agora cunha pensión vitalicia por dous anos e pico de atropelos cando propón que o resto dos mortales teñamos que cotizar 20 anos para ter dereito a non morrer de fame de vellos.

26 de agosto de 2010

Todos os partidos políticos, a saco na Reforma Laboral

O Senado aprobou varias modificacións na Reforma Laboral que presentou o goberno e que voltará ao Congreso próximamente. Entre as novas medidas adoptadas, están as seguintes:
 • Endurecemento das condicións para os que estean cobrando o paro, que o poderán perder se non aceptan algún curso de formación a partir dos 30 días de estar nesta situación. Antes era a partir dos 100 días.
 • Poderase despedir a un traballador (con 20 días de indemnización por ano) se falta o 20% das xornadas de traballo en dous meses, aínda que sexan xustificadas as ausencias. Isto supón que todo o que teña unha baixa por enfermidade de máis de 15 días estará nesta situación.

25 de agosto de 2010

Corbacho segue atacando aos traballadores

Para o ministro do paro, é razoable aumentar o período de cálculo para xubilarse na Seguridade Social, pasando de 15 a 20 anos. O máis sangrante é que defende esta postura argumentando que así se protexe aos que tiveran unha vida laboral irregular e estiverna no paro nos últimos anos.
Todos temos moi claro que o único que pretenden é rebaixar os cartos que se pagan de pensións e, para iso, inventarán calquera sistema que provoque unha baixada das pensións. Porque, se pretendesen non penalizar aos traballadores que non encontran traballo nos últimos anos, por qué non fan, como noutras partes de Europa, que o traballador elixa os anos de máis cotización? Se así fose, non faría falta aumentar o período de cómputo. Ademáis, aínda que non o diga, o período de cómputo iría, necesariamente, vencellado a un incremento do período esixido para ter dereito a pensión. Está claro que non se poden computar 20 anos se non se esixen, polo menos, 20 anos de cotización.
A Folga Xeral do día 29 é imprenscindible. Seguramente non será suficiente, pero temos que estar dispostos a pelexar por nós e polas nosas familias.

17 de agosto de 2010

A fatalidade non existe

Xa comezaron os "responsables" da Xunta a botar balóns fóra no que toca aos dous compañeiros brigadistas falecidos nun incendio, falando de fatalidade e botándolle a culpa a uns misteriosos incendiarios que nadie viu. Pois ben, temos que recordarlle que a primeira regra non escrita da prevención de accidentes é que a fatalidade non existe, que todos os accidentes laborais poden ser previstos e que, independentemente de quen fora o autor do incendio (se é que o houbo), as vidas dos traballadores deben ser protexidas.
Esiximos o esclarexamento do sucedido e a depuración das responsabilidades civís, penais e políticas que sexan necesarias.

Modificación do V Convenio

No DOG de hoxe publícase o acordo que modifica o V Convenio para o persoal laboral da Xunta de Galicia, debido a unha sentenza. Trátase, fundamentalmente, de modificacións relativas á provisión de postos e aos permisos por enfermidade de familiar.

3 de agosto de 2010

Traballar pola tarde

Feijóo, o presidente dda Xunta, ven de dicir que algúns funcionarios teñen que irse afacendo á idea de traballar polas tardes, en referencia ás libres designacións. Non está de máis recordarlle a don Alberto que a libre designación non está vencellada legalmente ao horario e que, polo tanto, as retribucións que perciben os funcionarios afectados non teñen nada que ver cunha maior dispoñibilidade horaria.
Por outra banda, somos conscentes que moitos dos que están nomeados de libre designación traballarán pola tarde en canto o xefe toque a corneta. O problema é que de aí a que intenten xeralizar a xornada vespertina hai un paso. E se non, ao tempo.
O lamentable é que a CCOO, UGT e CIG lles parece ben. Todo é cuestión de cartos, din. Cartos que sairán de quitarllelos aos demáis, dicimos nós.

Nomeamentos de letrados

Publica hoxe o DOG a Orde pola que son nomeados funcionarios de carreira da Xunta a aqueles que superaron o proceso selectivo para prazas do subgrupo A1, escala de letrados, convocado por Orde do 13 de xullo de 2009, DOG do día 16. Noraboa.

30 de xullo de 2010

A Reforma Laboral, de mal en peor

A Comisión de Traballo do Congreso aprobou onte diversas modificacións do Decreto da Reforma Laboral presentando polo goberno o pasado mes de xuño. Deixando á parte o anecdotario das votacións, no que se ve a actitude favorable da maioría dos grupos parlamentarios á reforma, o resultado é que a agresión aos traballadores é terrible: aumento das causas de despido con 20 días de indemnización en lugar de 45 ou 33, segundo o contrato, en caso de "perdas previstas" polas empresas, diminución de ingresos ou falla de liquidez; incremento do poder da Inspección Médica para poder dar altas desde o 4º día da baixa; endurecemento das medidas contra o absentismo, incluído o xustificado; mási poder ás Mutuas en casos de enfermidade común, etc.
Os traballadores, incluídos os do sector público, non podemos permanecer pasivos. Pronto verán as seguntes reformas: as do copago na Seguridade Social, as das pensión, etc. Deixémonos de escusas e parémolos.

29 de xullo de 2010

Funcionarios traballando para que as empresas privadas cobren

No proceso privatizador que se está a vivir na Administración Pública, a Xunta contratou a unha empresa privada para que fixese un informe sobre a "nova carteira de servizos de atención aos dependentes". No proceso, enviouselle unha carta ao persoal solicitando a colaboración coa consultora PricewaterhouseCoopers. O informe custará perto de 180.000 euros.

27 de xullo de 2010

Cursos de formación

O DOG de hoxe publica unha resolución da EGAP pòla que se convocan diversos cursos de formación para o persoal da Xunta. O prazo de presentación de solicitudes remata o día 5 de setembro.

Nomeamento de funcionarios

Publica hoxe o DOG a Orde pola que son nomeados funcionarios da Xunta do corpo de xestión (subgrupo A2) os que superaron as probas selectivas convocados pola Orde do 18 de xullo de 2008. Noraboa.

26 de xullo de 2010

A baixa dos soldos é maior da que figura nas nóminas

Moitos empregados públicos que reciban as transferencias da nómina de xullo poderán observar que as percepcións líquidas do mes teñen unha diferencia moi pequena coa nómina de maio (saltámonos xuño porque é o da paga extra e non se pode usar de referencia). Poi ben, se observamos a porcentaxe de IRPF aplicado veremos que diminúe notablemente. Isto é debido a que, ao facer o recálculo do IRPF, o sistema ten que reintegrar o retido de máis nos primeiros meses do ano ao constar soldos anuais máis altos que os que realmente se van recibir. Se imos ás retribucións brutas, veremos a realidade da incautación. Realidade que se fará máis patente o ano que ven, dado que cobraremos aínda menos en líquido, ao subir o IRPF no mes de xaneiro.

23 de xullo de 2010

Ao PP a Reforma Laboral párecelle pequena

O PP presentou, entre outras emendas á Reofrma Laboral unha proposta para que os traballadores non podan facer folga durante a vixencia dos convenios, aínda que se estea negociando o novo convenio. Por se alguén tiña dúbidas do que son estes mandráculas, a mostra están ben clara.

20 de xullo de 2010

Máis nomeamentos

Hoxe publcouse no DOG a Orde pola que se nomean funcionarios a aqueles que superaron o proceso selectivo de Xestores de Sistemas de Información (A2) da Xunta de Galicia. Benvidos.

19 de xullo de 2010

Nomeamento de arquitectos

Publica o DOG de hoxe a Orde pola que se nomean como funcionarios aos que superaron o proceso selectivo ao subrugo A1, escala de arquitectos, convocado pola Orde do 21 de novembro de 2008. Noraboa.

14 de xullo de 2010

Os buitres da CEOE andan á espreita

A CEOE (a organización dos explotadores deste país) ven de enviar a Zapatero un "plan" para sanear a economía. Segundo esta organización de piratas, a solución pasa pola toma de decisións como "reducción del número de funcionarios y de empresas públicas y una mayor participación del sector privado en la prestación de servicios públicos". Propoñen a Zapatero a reducir aos empregados públicos "menos productivos" e "ajustar el recorte de salarios según la productividad".
E logo din que, con estes tipos, temos que colaborar para levantar o país.

Folga Xeral o 29 de setembro

A CGT decidiu ir á Folga Xeral o próximo 29 de setembro. Fará, eso sí, unha convocatoria diferente, aínda que coincidente no tempo, á das organizacións chamadas "maioritarias". Reproducimos aquí o texto do manifesto:

"MANIFIESTO DE CGT
La Confederación General del Trabajo (C.G.T.) convoca Huelga General el 29 de septiembre de 2010 para defender las libertades y derechos laborales, sociales, económicos, medioambientales de todos los trabajadores y trabajadoras y de todas las clases populares frente a las agresiones y recortes que estamos sufriendo por las políticas antisociales del gobierno que sólo responden a los intereses de la banca, la especulación financiera e inmobiliaria, los mercados, el capital, la patronal, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, las institucionales políticas internacionales.

13 de xullo de 2010

Non hai que alarmarse: xubilarse aos 67 é suficiente

Isto é o que dixo Octacio Granado, secretario de estado da Seguridade Social, que, ademáis, defende que a proposta non é esaxerada se temos en conta que a Comisión Europea propón a xubilación aos 70 anos. Estaba visto: primeiro, uns propoñen a salvaxada maior (70 anos), para que, despóis, veñan os outros co caramelo (67 anos). Pois, con crise ou sen ela, nós defendemos xustamente o contrario: traballar menos (menos anos, menos horas, menos de todo) para traballar máis (máis xente, claro).

12 de xullo de 2010

Nomeamento de condutores

No DOG de hoxe publícase a Orde pola que se nomea novo persoal laboral fixo da categoría 063 (Oficial de 1ª condutor e outros) do convenio da Xunta de Galicia. Noraboa.

8 de xullo de 2010

A Comisión Europea, tamén cómplice dos poderosos

A Comisión Europea, esa institución que decide o que pasa en Europa e que non é elexida polos europeos, anunciou a necesidade de elevar a idade de xubilación aos 70 anos. Os argumentos son os mesmos de sempre: inviabilidade do sistema actual, elevación da esperanza de vida, etc. Como non podía ser doutro xeito, propón a solución dos fondos privados de pensións para paliar a situación. É que non se lles nota nada!
Tras os recortes salariais e sociais e a Reforma para o despido, ven esta falcatruada. Ata cando imos seguir soportándo esta situación?

7 de xullo de 2010

Catro millóns de euros

Catro millóns de euros son os que gastará a Xunta de Galicia para organizar a visita do Papa a Santiago o 6 de novembro. A esta cantidade haberá que sumarlle o que gastarán o resto de administracións. Mentras se recortan os salarios públicos e os gastos sociais coa escusa da crise, despilfárranse os cartos de todos neste e outros eventos.
Que os seus viaxes de propaganda os paguen eles!

29 de xuño de 2010

A Lofaxga

Non é o nome dunha enfermidade, senón que se trata da Lei de organización e funcionamento da Adinistración xeral e o sector público galego, cuxo anteproxecto xa é coñecido. As súas carácterísticas son o cremcemento dos altos cargos e dos seus soldos, a legalización dos chiringos, chiringuitos e similares, a asunción destes chiringos de áreas enteiras da Administración autonómica, o incremento dos nomeamentos a deda, a creación de listaxes de substitución paralelas ás da Xunta...
En definitiva, un paso moi grande cara a privatización de parte do sector público e a desaparición do concepto de servizo público.

Calendario laboral 2011

No DOG de hoxe publícase o calendario oficial de festas laborais para o ano 2011. Dada a falta de alicientes no traballo, buscarémolos nos festivos.

25 de xuño de 2010

Outro paso máis

Publica hoxe o BOE a convalidación da Reforma para o Despedimento. Pronto chegará o pensionazo. "Y mientras tanto tú, cambiando de champú."

Modificación do concurso xeral

Publícase hoxe no DOG unha Orde que modifica as bases do concurso xeral de traslados e que, en consecuencia, modifica os prazos para determinados aspirantes. Outra chapuza máis.

As novas retribucións

Os que queiran información sobre as novas retribucións poden picar aquí e ver a Orde da Consellería de Facenda para a confección de nóminas a partir de xuño, que sae hoxe no DOG.

24 de xuño de 2010

Novos soldos

O DOG de hoxe publica a modificación da Lei de orzamentos da Xunta para o ano 2010, recollendo nesta modificación os soldos rebaixados. A disposición é engorrosa  e dificulta abondo o cálculo dos salarios de cada un, pero é o que hai.

21 de xuño de 2010

A reforma do despedimento

O Secretariado Permanente da CGT ven de facer público o segunte comunicado, referido á Reforma Laboral:

"La Reforma Laboral del Gobierno, recorta y reduce derechos laborales fundamentales y garantiza a la patronal menores costes en las contrataciones y en los despidos.
El miércoles 16 de Junio, el gobierno aprobó el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral. Esta Reforma no es en absoluto una respuesta a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, ni una propuesta para devolvernos los derechos laborales y sociales que nos han arrancado progresivamente en los últimos años, menos aún, una propuesta de justicia social en defensa de las personas trabajadoras como parte más débil en la relación laboral, ni es una reforma para terminar con lo que ya es un hecho común en el mercado de trabajo (despido libre y barato), ni una reforma para crear empleo.

17 de xuño de 2010

O horario de verán

Está a piques de saír no DOG o horario de verán. Será, como os últimos anos, de 8:30 a 14:30, entre o 21 de xuño e o 21 de setembro.

A reforma laboral

O BOE de hoxe publica o texto do Real Decreto-lei que xeraliza o despedimento con 20 días de indemnización, leva os contratos de obra ata os catro anos de duración e subvenciona con fondos do Estado os despidos. E menos mal que a Folga Xeral é este ano!
O texto íntegro da agresión.

16 de xuño de 2010

Nova enquisa

Ante a convocatoria de Folga Xeral anunciada por CC.OO.-UGT para o día 29 de setembro, os traballadores da CGT estamos nunha encrucillada: sumámonos ao carro deles? convocamos xa unha folga máis necesaria que nunca? Colabora connosco participando na enquisa da columna esquerda.

14 de xuño de 2010

Carta a Toxo

O Secretario Xeral da CGT, Jacinto Ceacero, fixo chegar unha carta ao Secretario de CCOO na que o urxe para convocar a Folga Xeral dunha vez. Reproducimos aquí o texto completo:

"A la atención de Ignacio Fernández Toxo
Secretario General de Comisiones
Obreras (CCOO)

Salud estimado compañero
Hemos tenido conocimiento de la conclusión negativa de la negociación del diálogo social, y de las lesivas medidas que para las trabajadoras y trabajadores tendrá la reforma laboral que el Gobierno pretende imponer por la vía del Decreto Ley.

11 de xuño de 2010

O 5% dos empregados públicos xa ten destino

O 5% de soldo roubado aos empregados públicos, que se dicía iba destinado a baixar os gastos do Estado, xa se sabe para quen vai ir. Na Reforma Laboral que pretende o goberno e a patronal, a Administración pagará 8 días das indemnizacións por despido que os empresarios acorden. Está clarísimo, cartos públicos para axudar a despedir. Manda de...!

9 de xuño de 2010

Ollo co concurso xeral

Os datos que figuran na aplicación do concurso xeral están pragados de erros e contradicións, sendo, en moitos casos, un auténtico desbaraxuste. Recomendamos a todos os funcionarios, incluso a aqueles que xa tiveran arreglado os datos no concurso anterior, que revisen con lupa os seus expedientes electrónicos, dado que moitas das modificacións que aparecen como "visadas" non se reflicten na ficha persoal.
Tiveron dous anos para amañar a aplicación e agora din que estaba en probas. Seguiremos no próximo concurso coa mesma teima?

8 de xuño de 2010

Unha folga con seguemento frouxo


A folga de hoxe na Xunta de Galicia tivo un seguemento irregular, segundo os nosos datos, dun 40%, alonxado das pretensións dos convocantes. Isto nos obrigará a todos a reflexionar sobre a capacidade de mobilización sindical nas administracións públicas:
 • Aos sindicatos maioritarios, porque deles é a responsabilidade de asinar todas as reformas e retribucións dos últimos anos na Administración Pública, provocando a apatía e a desmobilización.
 • Aos empregados públicos, que deberemos decidir qué estamos dispostos a facer para enfrontármonos á agresión permanente e ao tratamento de servos que estamos a sofrir.
 • Á CGT porque deberemos analizar o porqué non somos capaces de influir no resto dos traballadores o suficiente para que as súas aspiracións os animen a pelexar connosco.

7 de xuño de 2010

Novos subalternos

O DOG de hoxe publica a Orde pola que son nomeados funcinarios os aaspirantes que superaron as probas para persoal sublaterno da Xunta convocados pola Orde de 4 de xullo de 2008. Noraboa.

4 de xuño de 2010

Diversos actos da CGT de Galicia o día 8 próximo

O próximo día 8 de xuño, a CGT ten convocados varios actos con motivo da Folga do Sector Público e a Xornada de Loita convocada pola organización confederal. Entre outros, son os seguintes:

A Coruña: Manifestación con saída ás 19:30 na Praza de Vigo
Vigo: Concentración ás 11:30 na Praza da Estrela
Pontevedra: Manifestación con saída ás 20:00 horas na Praza da Peregrina

Os servizos mínimos

Publico hoxe o DOG o Decreto de servizos mínimos para a folga do día 8. Como sempre, a Administración abusa da Lei e considera servizo esencial calquera cousa que a ela lle interese. Ademáis, está mobilizando aos Xefes de Servizo para o control do persoal que irá á Folga, inquirindo unha cuestión que é un dereito e decisión individual.
Compañeiras e compañeiros: non informedes de se ides ir ou non á Folga! Xa se enteirarán cando sexa preciso!

3 de xuño de 2010

Tamén a Federación do Ensino

Comunicado da Federación do Ensino referido á folga do día 8:
"ESTO ES LO QUE EL GOBIERNO, SI NO LO REMEDIAMOS, VA A HACERNOS A TODOS Y TODAS.
Suspensión de la revalorización de las pensiones en 2011
Suspensión del régimen transitorio de la jubilación parcial, para acceder a la jubilación parcial habrá que tener un mínimo de 61 años, haber cotizado un mínimo de treinta años y haber trabajado un mínimo de seis años en la última empresa.
En la nómina del mes de junio reducción de un 5 por 100 de media de los salarios públicos. La escala llegará al 7 por 100 en función del nivel de ingresos del grupo profesional, afectará al personal de todas las Administraciones Públicas y se aplicará tanto sobre las retribuciones básicas, como sobre las complementarias. Los altos cargos verán reducidos sus salarios entre un 8 por 100 y un 15 por 100.

2 de xuño de 2010

Comunicado da Federación de Sanidade cara a Folga do día 8

Reporducímos o comunicado a continuación:
"Ante las medidas aprobadas en el Congreso de los Diputados, para reducir el gasto publico, y entendiendo que aunque el PP votara en contra, si estuviera en el Gobierno, hubiera adoptado las mismas medidas o otras mas fuertes para la clase trabajadora, es decir, ante las medidas que adopta la clase política contra la crisis, que consisten en reducir y recortar derechos sociales y en recortes salariales de las clases medias-bajas y ante la convocatoria de Huelga en el Sector Público, por parte de los Sindicatos Mayoritarios, manifestamos :

Grazas, señor Blanco

Desde aquí querémoslle dar as grazas a Pepiño Blanco por facernos ver que o noso soldo queda así equilibrado, é dicir, que era moito de máis o que cobrábamos. É máis estamos a punto de pedírlle outro recorte. A noticia enteira, aquí.

1 de xuño de 2010

Os contidos ocultos do tixereitazo (2)

No preámbulo do famoso tixeiretazo dise o seguinte:
"Por último, es importante destacar que las citadas medidas no afectan a la cuantía de los haberes reguladores del Régimen de Clases Pasivas del Estado regulados en el Título IV de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estad..."
Traducindo, isto quere dicir que, como as cuotas de das Mutualidades (Mugface, Mugejo, Munpal, etc) dependen do haber regulador, os funcionarios destos rexímenes continuarán cotizando o mesmo, aínda que as prestacións económicas disminúan. Por exemplo, nunha larga enfermidadade recibirán os complementos da Mutualidade disminúídos (adaptados aos novos soldos), pero terán cotizado polas retribucións vellas (máis altas). E así vamos.

31 de maio de 2010

Os contidos ocultos do tixeiretazo

"Disposición adicional séptima. Cotización al Régimen General de la Seguridad Social.
Desde el 1 de junio al 31 de diciembre de 2010, la base de cotización por todas las contingencias de los empleados públicos encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social cuyas retribuciones sean objeto del ajuste previsto en este Real Decreto Ley, en tanto permanezca su relación laboral o de servicio, será coincidente con la habida en el mes de mayo de 2010, salvo que por razón de las retribuciones que percibieran pudiera corresponder una de mayor cuantía, en cuyo caso será ésta por la que se efectuará la cotización mensual.

28 de maio de 2010

O porqué desta folga

A Federación de Traballadores da Administración Pública (FETAP) da CGT ven de facer público o seguinte comunicado, que reproducimos:
"Al amparo de las políticas de austeridad, continúan desapareciendo los servicios públicos, recortando los derechos de los trabajadores y erosionando las conquistas sociales, con un aumento de las privatizaciones.

Convocatoria oficial de Folga no Sector Público

Picando aquí pódese acceder á convocatoria feita pola CGT para o próximo día 8 de xuño en todo o sector público. Entresacamos algún dos seus parágrafos:
"...huelga en las administraciones públicas de ámbito estatal, autonómico y local, organismos públicos vinculados o dependientes de ella, así como entidades públicas empresariales de ámbito estatal, autonómico y local, que aefectará a todos los trabajadores/as, funcionarios/as, estatutarios/as, docentes y laborales de todas las entidades anteriormente referenciadas... La huelga abarcará desde las 00 horas hasta las 24 horas del mismo día.."

27 de maio de 2010

Primeiro, os funcionarios; agora, o resto

O presidente da patronal, o ínclito Díaz Ferrán, ven de propoñer a rebaixa dos soldos de todos os traballadores tal como se fixo cos funcionarios. Queremos todos, empregados públicos e traballadores de empresas privadas, máis probas de que a nosa división non beneficia nada máis que aos de sempre? Amosemos o noso sentir promovendo xa unha Folga Xeral que paralice ao país e a estes vampiros.

24 de maio de 2010

O atraco xa está no BOE

O BOE de hoxe ven de publicar o Real Decreto Lei de recurte dos salarios dos empregados públicos, entre outras medidas. Pódese consultar picando aquí: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-8228

22 de maio de 2010

A CGT convoca Folga na área pública e Xornada de Loita para o resto dos sectores o día 8 de xuño

Ante a rapidez dos acontecementos dos últimos días, o Comité Confederal da CGT ven de acordar o que reproducimos a continuación:

"CGT convoca HUELGA y UNA JORNADA DE LUCHA el 8 de Junio tras las medidas adoptadas por el gobierno contra las trabajadoras y trabajadores públicos, pensionistas, contra toda la clase trabajadora, las clases más populares y la sociedad en general, siendo al mismo tiempo incapaz de adoptar ninguna medida contra las rentas de los ricos, banqueros, patronal, especuladores.

La Huelga y La Jornada de Lucha de la CGT el 8 de Junio servirá para hacer visible el desencanto y desafección de la clase trabajadora y la sociedad en su conjunto, hacia unos dirigentes políticos -todos- totalmente alejados de los intereses del pueblo, atentos sólo a acatar los designios del mercado y del capital, causantes primigenios de la crisis y la situación laboral y social actual.

Dicha convocatoria de Huelga y Jornada de Lucha, han de servir además para que los “sindicatos mayoritarios” asuman su responsabilidad con los trabajadores y resuelvan convocar la HUELGA GENERAL que la situación actual requiere, dejando así de ser cómplices de las perniciosas políticas económicas, laborales y sociales de un gobierno perdido, desorientado, que se ha quitado ya la máscara “socialdemócrata” para desvelar su rostro y corazón neoconservador.

CGT hace un llamamiento a la participación de todos los trabajadores y trabajadoras en la Huelga y Jornada de Lucha del 8 de Junio, para dar una respuesta clara y contundente al gobierno, un llamamiento solidario a salir a la calle en contra de las medidas adoptadas por el gobierno que dañan gravemente nuestros derechos laborales y sociales

Hay que recordar y exigir a UGT y CCOO que en la situación actual de precariedad, de paro, de exclusión social, de desahucios, de xenofobia, de recortes salariales, de recortes en las pensiones, en las prestaciones sociales, de recortes directos que atentan contra los intereses de las clases más populares, deben negarse a firmar ninguna nueva reforma laboral, convocar la Huelga General y llamar a la movilización social para recuperar todo lo que han robado.

SECRETARIADO PERMANENTE DEL COMITÉ CONFEDERAL"

21 de maio de 2010

Reseña oficial do atraco

Na páxina do Consello de Ministros da a seguinte información:

"Medidas incluidas en el Real Decreto Ley
El contenido del Real Decreto Ley concreta las medidas de ajuste que se adoptarán en las próximas semanas para conseguir esa reducción adicional de 1,6 puntos del PIB del déficit público en 2011. El ahorro previsto en el gasto público es de 5.250 millones adicionales en 2010 y otros 10.000 millones en 2011.
Reducción de un 5 por 100 de los salarios públicos
El Real Decreto Ley establece una reducción media del 5 por 100 en términos anuales de los salarios de los empleados públicos, que se aplicará con criterios de progresividad para minimizar sus efectos sobre los salarios más bajos. La escala oscilará entre el 0,56 por 100 y el 7 por 100 en función del nivel de ingresos del grupo profesional, afectará al personal de todas las Administraciones Públicas y se aplicará tanto sobre las retribuciones básicas, como sobre las complementarias. Los altos cargos verán reducidos sus salarios entre un 8 por 100 y un 15 por 100.Esta reducción se hará efectiva en las nóminas a partir del mes de junio, y los salarios quedarán congelados para el año 2011.
El ahorro que supone esta medida para la Administración General del Estado se cuantifica en 535 millones de euros en 2010 y en 1.035 millones en 2011. Para las Administraciones Territoriales supondrá un ahorro de 1.765 millones este año y 3.465 millones, el próximo. "
"Por el lado del gasto son tres los factores esenciales que contribuirán a este ajuste: la retirada de las medidas transitorias, el menor gasto por prestaciones por desempleo, como consecuencia de un escenario de progresiva recuperación económica, y, por último, las medidas de ajuste que el Gobierno va a aplicar en los próximos tres ejercicios. Son las siguientes:
Congelación de las retribuciones del personal al servicio del sector público estatal durante 2011, tras la rebaja del 5 por 100 prevista para 2010.
Aplicación de la tasa de reposición del 10 por 100 en las ofertas de empleo público durante 2011, 2012 y 2013"

O roubo salarial xa é un feito

Os ladróns xa entraron nas nóminas dos empregados públicos e, á falta da concreción oficial no BOE (débelles dar vergoña dar os datos completos), a información é parcial e contraditoria. De momento, sácanse as seguintes conclusións provisorias:

Grupo Recorte básicas
A1___ 7%
A2___ 5,75%
C1___ 4,5%
C2___ 2,75%
A.P.__ 0,56%

En canto ás complementarias, dependerá de decisións de cada administración e as noticias falan tanto dun recorte "liñal" do 5% para todos como dun recorte progresivo entre o 1 e o 5%. Tamén estará directamente afectado o persoal laboral e o estatutario, aínda que, de momento, non afectará ás empresas públicas.

Seguiremos informando cando haxa informacións máis precisas.

20 de maio de 2010

Nomeamentos

No DOG de hoxe publícanse as Ordes de nomeamento como funcionarios das escalas de inspección e subinspección urbanística aos as pirantes que superaron as probas selectivas convocadas mediante as Ordes do 28-12-2007 e 25-04-2008.

18 de maio de 2010

Nomeamentos

No DOG de hoxe publícase a Orde pola que se nomean novos funcionarios a aqueles que superaron o proceso selectivo de enxeñeiros técnicos forestales. Noraboa.

14 de maio de 2010

Enquisa sobre a folga: participa

Hai unha folga convocada, no sector público, para o día 2 de xuño. Participade na enquisa que hai na columna lateral desta páxina e axudádenos a decidir se debemos convocar folga ou non e se a convocatoria debe ser propia ou debemos sumarnos á qu xa hai convocada. Grazas pola vosa participación

Unidade e mobilización

Hai xa varios meses que, tanto desde organizacións empresariais e financieiras como medios de comunicación, indentificábase como unha medida imprescindible para a superación da actual crise a baixada dos salarios dos empregados públicos. Os poderosos apuntan e ogoberno dispara.
Máis o mesmo día en que se anunciaron as medidas de recortes salariais inmediatas, os medios de comunicación aínda dicían que os funcionarios se tiñan que acostumar a ser solidarios. Máis?
Somos o único sector de traballadores que, desde o ano 1991, perdeu poder adquisitivo, chegando esta perda a significar en 2002, case un 17%. Durante as crises económicas sufrimos conxelacións salariais, pero cando a situación económica é de boanza nunca nos foron compensadas. Durante os últimos 20 anos tan só en 2008 e 2009 reducíuse a tendencia; debe ser poriso que agora, en 2010, volvemos á situación de sempre: os primeiros en pagar a crise, os traballadores e traballadoras públicos.
Pero o peor aínda está por chegar. No ano 2011 é máis que previsible que asistamos a un repunte da inflación, este repunte mesturado coa baixada de salarios e a conxelación prevista vais producir unha perda de poer adquisitivo como nunca vimos en máis de 20 anos.
Fronte a estas medidas preguntámonos: que vai pasar co plus de altos cargos? A redución proporcional anunciada por Zapatero, com vai ser de proporcional? Como é posible que mentras se teña decidido estas medidas claramente regresivas para os empregados públicos, se nos diga que se vai estudar posibles accións a tomar coas rendas máis altas? O goberno o ten claro, o primeiro os recortes dos empregados públicos e a conxelación salarial, os ricos xa veremos.
Emporiso, o que está suceder non é totalmente sorprendente xa que, cando a finais de 2009, asinouse por parte de CC.OO., UGT e maís CSIF o acordo retributivo do aumento salarial do 0,3% que, na práctica, supuxo unha baixada das nosas retribucións de 20 € mensuais de media, a CGT dixo que, tendo en conta o artigo 38.10 do Estatuto Básico do Empregado Público, cabería agardar que este non chegara a cumprirse. Evidentemente, isto tamén o tián claro as organizacións sindicais asinantes.
É máis, lembrade que o aumento do 0.3% fora xustificado dicindo que tiñamos que ser solidarios e que, en todo caso, conseguiríase, a cambio, a instauración dunha cláusula de revisión salarial. Onde queda agora esta cláusula?
Sexa como fora, non é tempo agora de división. Todas as organizacións sindicais, maioritarias ou non, debemos facer un esforzo de entendemento que posibilite dar unha resposta común e unitaria a esta agresión a todos os traballadores do sector público. Esta unidade, pensamos, é unha demanda do conxunto dos traballadores da Administración.
Por dignidade, porque xa está ben de que sexamos sempre nós os que sufren as conxelacións e baixadas de salarios, so hai unha resposta: Folga!

13 de maio de 2010

Sobre as medidas do goberno

Nota da Federación de Ensino da CGT sobre o tixeiretazo:

"Sobre las medidas del Gobierno

CGT está convencida de que es necesario hacer un esfuerzo colectivo para superar la trágica situación que viven millones de familias en este país.

CGT no da credibilidad alguna al gobierno de España que desde mediados de 2008 ha desoído las insistentes demandas de actuación en la producción para salvaguardar los derechos de los ciudadanos, amenazados por la codicia de quienes gestionan el sistema financiero.

CGT no puede aceptar que sin que se alteren en profundidad los mecanismos financieros y bursátiles que han generado la enorme estafa que padecemos, se pidan sacrificios a la ciudadanía.

CGT rechaza que se pidan sacrificios al pueblo mientras las grandes fortunas, las grandes empresas con multimillonarios beneficios y la banca, siguen acumulando plusvalía obtenidas con el trabajo de todas las personas.

CGT no puede ignorar que las políticas llevadas a cabo se han conducido de manera despilfarradora, mirando más sus intereses electorales que las reales necesidades de la población.
Los funcionarios, como servidores públicos, estamos más que concienciados de la necesidad de apoyar una transformación política que permita acabar con el despilfarro, el amiguísimo, el enchufismo, el electoralismo. Mientras sigan los mismos esta crisis no tiene remedio, porque ellos han demostrado que son parte del problema y no una solución. Han estado embelesados años importantes para prevenir los efectos más duros de la crisis en sus vendetas políticas, aireando las vergüenzas de otros, mirando la paja en el ojo ajeno y no percatándose de la enorme viga que se ha instalado en sus dos ojos. Porque está ciegos de poder y en su ceguera nos arrastran al abismo, eso sí ofreciendo salvavidas de dinero público al sistema bancario.

CGT reivindica una solidaridad sin fisuras, desde la casa Real hasta el último cargo político que no deben cobrar ninguna cantidad que supere el sueldo del grupo A de la función pública. Aquellos que dicen tener vocación de “servicio” deben ajustarse a lo que hay. Los ejecutivos de las empresas públicas deben igualmente dar ejemplo de esta forma, dejando de percibir sueldos millonarios y cobrando las correspondientes dietas por asistencia a consejos de administración. Las Bolsas deben cerrar su actividad hasta tanto la economía real pueda reconducir la debacle producida por la especulación y la fantasía de dinero virtual. Cuando esto se produzca no tendremos reparo alguno en aportar a la cesta común parte de nuestro salario, parte de nuestro esfuerzo y ser solidarios con las personas más necesitadas, paradas o con empleos en precario. Para que la gente joven tenga garantías de empleos dignos y salarios justos. Para que se atiendan dignamente las necesidades de nuestros mayores, la educación y la sanidad.

CGT exige el reparto del trabajo y de la riqueza. Por ello es indispensable que tanto las pensiones como la edad de jubilación se reduzca, permitiendo con ello la incorporación de millones de personas jóvenes que tienen derecho al presente y a su futuro. "

Bonanza

A Federación de Traballadores da Administración Pública da CGT ven de facer pública a seguinte nota:

"LO DE BONANZA ERA UNA SERIE, DEL OESTE.

La alianza del poder económico y del político, ambos caminan de la mano, ha dictado sentencia y el fallo era el previsto: cargarse el estado del bienestar y condenar, sin paliativos, al empleado público.
La banca suspira aliviada, tampoco estaba muy nerviosa. Se cumplen sus designios y sus ingentes beneficios no se tocan. Las transacciones especulativas, la economía sumergida, los paraísos fiscales, el gasto para la guerra, la pléyade de asesores de ministerios, comunidades y ayuntamientos, las privadísimas pensiones de los banqueros, los planes de pensiones impuestos por estos y sus sindicatos afines, etc., siguen a flote, indemnes en una crisis que su codicia ha provocado.
El imperio de los ricos ha hablado por boca de Obama y Zapatero ha obedecido. El FMI aprueba el recorte, el banco mundial se regocija, los empresarios se frotan las manos y piden más, ahora a privatizar lo poco que va quedando del sector público, la orgía en la bolsa continua, y todo a costa de recortar gasto social y de agujerear los ya maltratados bolsillos de los empleados públicos, de nuevo víctimas propiciatorias de esta sin razón.
Un impuesto involucionario que se aplica al gasto social y a salarios que apenas llegan a los mil euros ya no enrojecen a Zapatero, ni al señor que se esconde detrás de una barba. Al margen de teatralizaciones mediáticas, su política es la misma: el mercado habla por boca de ambos y el mercado insiste en que la única economía viable, de cara a sus intereses, es la acumulativa; repartir, para ellos, es tirar el dinero; redistribuir la riqueza es de rojos trasnochados y lo moderno es volver a la esclavitud laboral y a la beneficencia, dentro de una suciedad donde los derechos sociales son un estorbo que hay que suprimir cuanto antes.
Ante esto, ahora, los sindicatos pactistas ponen el grito en el cielo y reciben una bofetada de realidad muy terrestre, y la ciudadanía, mientras tanto, se encuentra sorprendida, engañada y confrontada. Parados contra funcionarios, precarios contra estables y a sumar, a partir de este momento, a los pensionistas en este todos contra todos instigado, favorecido y aireado a los cuatro vientos por los sicarios del mercado que escondidos tras su maraña político-mediático-especulativa han impuesto su dictadura a la mayor parte de la ciudadanía, ahora que la democracia es solo una etiqueta, una marca blanca del capital sin ningún contenido de participación ciudadana.
No nos queda otra, o recuperamos el poder de lo social, el de clase, el valor y la ilusión por lo colectivo, la democracia real, o sucumbiremos ante la dictadura de la oligarquía económica, que no quiere otro sector público que el necesario para defender única y exclusivamente sus intereses.
Tenemos que movernos YA, y CGT da un primer paso. Sale a las calles de Madrid el próximo domingo 16 de mayo, A LAS 13 HORAS EN LA PLAZA DE CIBELES. A quienes sufren la precariedad, el paro, la reducción en el valor de sus pensiones, convenios a la baja, empleados públicos condenados a la miseria y ciudadanía en general afectada por estas injustas medidas, os convocamos a esta manifestación.


CON LA MOVILIZACIÓN SE PUEDE GANAR O PERDER, SIN ELLA SE PIERDE SIEMPRE"

12 de maio de 2010

A rebaixa dos soldos xa é un feito!

Zapatero ven de anunciar, no Congreso, a rebaixa nun 5% dos soldos dos empregados públicos a partir do mes de xuño, entre outras medidas. Dixo que a rebaixa sería proporcional, aínda que non explicou en que consistirá a proporción. Outras medidas son a conxelación das pensións e a eliminación do cheque-bebé.
Para a CGT xa non hai escusas para a mobilización e reclama dos sindicatos chamados maioritarios que se poñan mans á obra xa.
Como sempre, a crise a pagamos os traballadores, aínda que os gobernos se chamen socialistas obreiros.

Os recortes nos soldos no horizonte

Ante os insistentes rumores (moitos deles interesados politicamente) de que Zapatero anunciará recortes nos soldos dos empregados públicos, a CGT ten que manifestar, como non pode ser doutra maneira, o seu absoluto rexeitamento a que se intente aplicar esta medida, aínda que se plantexe unha diminución selectiva segundo o nivel salarial. Igual que cando hai subas seguimos esixindo que se reduza o abano salarial, non podemos admitir que esta redución do abano se faga minguando os salarios máis altos, nunha medida de marcado tinte electoralista.
Os traballadores temos que ir preparándonos para as mobilizacións que se aveciñan. Só con éstas conseguiremos parar a agresión que se prepara.

6 de maio de 2010

Por fin, o concurso xeral

Publica hoxe o DOG a orde pola que se convoca o concurso de traslados da Xunta de Galicia. As solicitudes están na páxina web da Xunta e haberá un prazo de 15 días para a súa presentación. Despóis haberá un proceso de presentación de documentación, proceso que deberá axustarse ao calendario que aparece na propia orde e na páxina web.

5 de maio de 2010

Campa ás súas anchas

O Secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, volve á carga coa conxelación salarial dos empregados públicos. O que non sabemos é como fai este home para andar sempre de xornadas e roldas de prensa, en vez de ir traballar. En fin, hai a quen lle gusta máis unha cámara que a un raparigo un chupete.

3 de maio de 2010

A minipaga

Estes días moitos traballadores públicos da Xunta están percibindo unhas pequenas cantidades, entre o desconcerto xeral. O máis curioso é que ninguén sabe de que vai o conto, nin a que corresponde, nin se é unha paga consolidable, nin nada de nada.
Non estaría de máis que alguén informara disto (Función Pública en primeiro lugar) e non está de máis recordarlles que as retribucións deben ser obxecto de negociación, non de manexo paternalista dos fondos públicos.

30 de abril de 2010

Esade apúntase ao recorte de funcionarios

A Escola de Administracións de Empresas da Universidade Ramón Lulio propón que se recorte tanto os salarios dos funcionarios como a cantidade deles para reducir o déficit público. Tamén fan propostas tan marabillosas como establecer o copagamento pola Sanidade e a Educación. Se non se fai así, acabaremos como Grecia, din.

Da gusto ver como se preocupan os ricos do país e da economía dos cidadáns e como solucionan, a costa dos de sempre, os problemas.

19 de abril de 2010

Que CC.OO informe está ben; que minta, non tanto

Nos últimos días, CC.OO. distribuìu unha nota que di o seguinte:

"O XULGADO REXEITA O RECURSO PRESENTADO POLA CGT CONTRA O ACORDO DO PERSOAL FUNCIONARIO NON DOCENTE DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN e O.U.

O Xulgado Contencioso-Administrativo nº1 de Santiago declara a inadmisión do recurso presentado pola CGT contra o Acordo sobre xornada de traballo do persoal subalterno e retribucións do persoal subalterno e auxiliar destinado en centros de ensino dependentes da Consellería de Educación. ¡E menos mal! Só faltaba que botaran abaixo o primeiro e único Acordo para este colectivo desde que existe a Xunta de Galicia só porque eles non o asinaron. A verdade é que con políticas sindicais así imos de cu. Os da CGT ¿Paráronse a pensar qué ocorrería se prosperaba a denuncia? ¿A retirada do nivel, dos 70€ no específico, a devolución das contías recibidas ata agora? ¿É así como pensan conseguir avances? Para CCOO os avances conséguense nas mesas de negociación e é alí onde hai que pelexar. O Acordo pódese mellorar se contamos co apio do colectivo, pero retroceder...iso nunca...”¡virgencita, virgencita, que me quede como estoy!”."

Temos que aclarar que o que está dicindo CC.OO. é mentira: o que realmente sucedeu no Contencioso de Santiago non foi o rexeitamento da nosa denuncia, senón que a xuíza, por informe do fiscal e tendo en conta que o Acordo fora, finalmente, ratificado polo Consello da Xunta, decidiu a inhibición a favor da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que será onde finalmente se decida a cuestión. Tempo terán de "cantar victoria" se o TSX ratifica a desigualdade acordada.

En canto ás preguntas que se fai CC.OO., respóndense elas soas: non queremos privilexios, e o famoso "acordo" é un privilexio dos auxiliares dos centros de ensino no tema do nivel con respecto ao resto dos auxiliares da Xunta. Por outro lado, está a venda do persoal subalterno dos centros do ensino, venda asinada, entre outros, por CC.OO. no mesmo acordo.

A culpa é dos funcionarios

Iso é o que di Taguas, antiga man dereita económica de Zapatero na Moncloa. Tamén dos parados, engade a lumbrera á súa exposición. O que non di é cantos economistas e paxaros de mal agoiro sobran.

13 de abril de 2010

Consolidación de emprego do persoal subalterno

O DOG de hoxe publica unha resolución do tribunal correspondente pola que se da publicidade á relación dos aspirantes que superaron o proceso selectivo de consolidación de emprego na agrupación profesional de persoal subalterno da Xunta. Hai 20 días para presentar a documentación e un mes para o recurso de alzada.

9 de abril de 2010

Negociación do concurso

Estase negociando o concurso de traslados de funcionarios de corpos xerais. Picando aquí pódese ver a proposta da Administración e as novidades que a Xunta quere facer con respecto ao concurso de hai dous anos.

7 de abril de 2010

Correos, un servizo público que se desfai. Manifestación

O apagón postal (a desaparición do servizo público de Correos) está a punto de producirse. Contra esta falcatruada os compañeiros e compañeiras manifestaranse o próximo día 9, venres, na Coruña entre a Xefatura Provincial de Correos e a Delegación do Goberno. A manifestación sairá ás 12:30 horas. A CGT da administración pública manifesta o seu apoio á mobilización, invitando a todo o que poida a que se sume á loita.

Novos funcionarios

No DOG de hoxe publícanse as ordes polas que son nomeados novos funcionarios superiores e de xestión da Xunta (escalas superior e técnica de finanzas) dos que aprobaron as convocatorias do día 10 de marzo de 2008. Noraboa a todos.

31 de marzo de 2010

Ao traste cos servizos públicos

A Oferta de Emprego Público do goberno central indícanos por onde van os tiros da "austeridade". Increméntanse os cadros de persoal da policía, do exército e da garda civil e, nas prazas de reposición, a maioría son para funcionarios de prisións e xustiza. É dicir, abandónanse os servizos públicos auténticos para incrementar o persoal adicado a funcións represivas. O estado policial, cada vez máis cerca.

26 de marzo de 2010

Carlos Solchaga, socialista

O que fora Ministro de Facenda con Felipe González, o presunto socialista Carlos Solchaga, nunhas xornadas sobre economía sostible, defendeu que é perfectamente plantexable conxelar, e incluso reducir, os soldos dos funcionarios.
Se non fora porque hai expresións que quedan mal por escrito, diriamos que ¡canto cabrón anda solto! Pero témonos que conter e limitarnos a sinalar que ben se fala dos soldos dos demáis cando se ten o futuro asegurado por vida.

24 de marzo de 2010

Solidariedade cos traballadores de SYKES

Mañá, xoves, ás 20 horas, da Praza de Pontevedra da Coruña sairá unha manifestación dos traballadores da empresa de telemárquetin SYKES, que anunciou o despedimento de máis de 500 traballadores do centro de traballo da Coruña, entre os afectados por un ERE e o fraudulento fin de contratos de obra. Os empregados públicos da CGT sumaranse a esta protesta, por elemental solidariedade de clase.

16 de marzo de 2010

Apoio ás mobilizacións

Hoxe, ás 15 horas, sairá do Poligono da Grela da Coruña unha manifestación dos traballadores de Sykes, afectados por máis de 500 despidos (entre o ERE e a finalización fraudulenta de contratos de obra. A manifestación concentrarase ante a Delegación do Goberno unha vez pasadas as 16 horas.
Mañá, ás 10 da mañá, os traballadores do Hospital da Cruz Vermella de Vigo concentraranse ante a sede da Cruz Vermella na Coruña, na rúa do mesmo nome (ao lado do Campo de Marte), para protestar pola intención de pechar o Hospital e botar á rúa a todo o persoal.

A CGT da Xunta convoca aos empregados públicos a que apoien as mobilizacións dos traballadores que non se resignan el loitan.

10 de marzo de 2010

La parrala

Menos dunha semana despóis de que desmintiran a Ocaña, Secretario de Estado de Facenda, sae de novo Salgado a falar da moderación dos salarios dos empregados públicos. E que é o que pasa ata agora? Hai acaso un desmadre nos salarios?
Ata cando estaremos aturando esta situación? Arimar o hombreiro é soportable, pero arrimar constantemente outras partes do corpo empeza a ser vergoñento.

3 de marzo de 2010

De recurte en recurte, ata o tixeiretazo final

Cando o goberno asinou o acordo salarial dos empregados públicos, xa se dixo que só se ían a cubrir o 25% dos empregos públicos que quedasen vacantes. Despóis se pasou ao 15%. Nos últimos días se anunciou que só se reporía o 10%. Agora, a vicepresidenta García de la Vega ven de dicir que está a favor de que non se cubra ningunha baixa por xubilación. Cantos días faltan para que o goberno empece a dicir que o que hai que facer é xubilar uns cantos funcionarios?

2 de marzo de 2010

Nomeamento de subalternos

O DOG publica hoxe una orde pola que se nomean como funcionarios os subalternos que superaron o proceso selectivo convocado mediante a orde do 4 de xullo de 2008. Os interesados terán un mes para tomar posesión. Tamén haberá un mes para o recurso de reposición ou dous meses para o contencioso-administrativo.

26 de febreiro de 2010

Seguen dando a Vara

O presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, sumouse aos que están reclamando que os funcionarios se apreten, aínda máis, o cinto. O ínclito (non olvidemos que é do PSOE) dixo que "son tiempos de ajustes" e que nesta situación "va a haber que exigir esfuerzos a todos". Xa sabemos quen son eses todos: os de sempre.

25 de febreiro de 2010

Os salarios do 2010

Picando aquí pódese descargar a táboa salarial do ano 2010, tanto de persoal laboral como de persoal funcionario.
Se hai sorte, non nola baixarán durante o ano...

24 de febreiro de 2010

Basta xa de agresións!

Carlos Ocaña, o Secretario de Estado de Facenda, anunciou a intención do goberno de estudiar a posibilidade de conxelar ou reducir os soldos dos empregados públicos os anos 2011 e 2012. Desde a CGT queremos recordar o "impresionante" acordo salarial pactado polos chamados maioritarios e que xa anunciabamos a posibilidade de que o goberno non o cumplira, dado que o Estatuto Básico así llo permitía.
Tamén os funcionarios temos motivos para a Folga Xeral.

22 de febreiro de 2010

A CGT ante as mobilizacións de CC.OO.-UGT

Á CGT parécelle ben que CC.OO-UGT se mobilice ante a pretensión de reformar as pensións. Pero non é suficiente, salvo que se pretenda con estas mobilizacións adurmiñar aos traballadores. A folga xeral é unha necesidade xa.

Seguen predicando a costa dos empregados públicos

O goberno quere avaliar a todos os funcionarios para saber o seu rendemento. Esta avaliación é, cómo non!, consecuencia dun pacto con CC.OO., UGT e CSIF e servirá para saber qué funcionarios sobran e onde. Tamén están estudando o tema da mobilidade, que lles parece que é moi ríxida a lexislación actual.
Se xa sabiamos nós que a culpa da crise era toda nosa...

A voltas coa fichaxe

A Xunta volve a facerse propaganda (e a poñer aos funcionarios na picota) coa teima do control horario. Considera que os sistema actuais son obsoletos e que, coas novas tecnoloxías, se poden controlar "todos os movementos dos funcionarios".
A CGT non se opón a que a Xunta faga un control razoable do absentismo laboral (seguramente necesario nalgúns casos), pero o que non vai admitir é que se utilicen sistema ilegais ou que se persiga aos funcionarios en toda a súa actividade cotiá. Nestes casos, actuará en consecuencia.
Unha pregunta final: de quen é a empresa das máquinas de fichar?

19 de febreiro de 2010

Os minusválidos son un estorbo

Iso é o que deben pensar os responsables da Consellería de Traballo e Benestar que, na Xefatura Territorial da Coruña, "almacenan" a unha parte das persoas que van facer a avaliación nun descanso das escaleiras do edificio de Monelos. Alí, á entrada do ascensor, sen asentos para todos, expostos ás correntes que cruzan o tiro das escaleiras, deben agardar os cidadáns a que os vaian chamando. E por que esta tortura? Para non destinar a alguén a chamar aos interesados á sá de espera, que está algo alonxada dos lugares nos que se fai a avaliación.
Miserentos!

12 de febreiro de 2010

De momento? Que quere dicir "de momento"?

Vaia por diante que nós non cremos que o goberno se atreva a reducir o soldo dos empregados públicos como o fixo o de Grecia, pero as declaracións da ministra Salgado dicindo cousas como "el gobierno no contempla en el horizonte inmediato congelar el sueldo de los empleados públicos" ou que no no fará "de momento", necesitan unha explicación inmediata. Nós, por se acaso, estaremos atentos.

11 de febreiro de 2010

Celebrouse o contencioso sobre o acordo de Educación

O luns pasado, 8 de febreiro, celebrouse en Santiago o xuizo polo contencioso contra o Acordo de Educación de CIG, CC.OO., UGT, e máis CSIF. Os abogados da Administración argumentaron que o Tribunal do Contencioso de Santiago non era competente para coñecer o asunto, xa que o Acordo ao ser ratificado polo Consello da Xunta pasou a ter rango de Decreto polo que a competencia sería do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Pola nosa parte argumentamos que, independentemente das argumentacións da Administración, o obxecto do Acordo e regulamentar dereitos (económicos e de xornada laboral) dos funcionarios polo que a compentecia corresponde ao tribunal contencioso ordinario. Finalmente a xuiza decidiu suspender a vista para poder reflexionar e tomar unha decisión sobre este asunto da competencia. Sexa como fóra, a avaliación que facemos dende a CGT é que a Administración busca co traslado do expediente ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para retrasar o máximo posible o proceso xudicial (podería alongarse máis de 3 anos antes de que finalmente se realizara un novo xuízo) conscente da gran posibilidade que a demanda presentada por CGT vaia adiante.

10 de febreiro de 2010

Pim, pam, pum

Marianito Rajoy, por fin, declarou que el tería conxelado os soldos dos funcionarios, en troques do que fixo o goberno de subir un 0,3 %. Xa sabemos que toda prédica distinta á do goberno é, para don Mariano, un punto ao seu favor para as próximas eleccións (uns cantos votos máis). Tamén sabemos que a suba non é tal, senón que é unha reducción real co conto dos 400 euros. Sen embargo, recoñecemos que non está mal que as cousas queden clara pola súa parte.

8 de febreiro de 2010

Nomeamentos

No DOG publícase a Orde pola que se nomean funcionarios do grupo B (escala de enxeñeiros técnicos industriais) aos que superaron as probas convocadas pola Orde do 28 de outubro de 2007. Noraboa. Xa non era sen tempo.

4 de febreiro de 2010

Xa chegou a suba de CC.OO., UGT e CSIF

A finais de setembro de 2009 os sindicatos maioritarios asinaron en Madrid o acordo retributivo para os funcionarios, o 0,3 % de suba. Foi presentado en todos os medios como un gran logro, máis si, como eles dicían, se lle sumaba a consecución da Cláusula de Revisión Salarial.

Menos dun mes máis tarde da sinatura, CGT advertíu que esta miserenta suba nin sequera era real, e non o era por dúas razóns evidentes (parece que só se lle escapaban aos asinantes). En primeiro lugar, porque a mediados de setembro xa era coñecida a retirada dos 400 € que o goberno dera en 2009, e que esta retirada íase realizar vía IRPF. En segundo lugar, porque as previsións do IPC para o 2010 sempre estaban por riba do 0,3 % do aumento salarial, de feito os orzamentos xerais do Estado recoñeceron finalmente unha previsión do 1 % que as organizacións económicas non oficiais sitúan no 1,3 % a finais de 2010.

Todos e todas acabamos de ver as nosas nóminas de xaneiro, e sorpresa? onde está a suba salarial que asinaron os maioritarios? Non só os nosos salarios reais non subiron aquel exiguo 0,3 %, senón que, na maioría dos casos experimentaron unha baixada. Pero non hai problema, nos dirán os delegados de CC.OO., UGT e máis CSIF, todo o que o perdamos do noso poder adquisitivo será “salvado” pola cláusula de revisión salarial. Si, seguro?, máis o problema é cando vai acontecer isto. Os hachas da negociación asinaron unha cláusula de revisión salarial bastante particular, en vez de efectuarse a revisión ano a ano efetuase ao remate da vixencia do acordo. E mentras? Pero non acaba aí a cousa, a aplicación da cláusula de revisión salarial prevista para o 2013, terase que efectuar cun novo goberno, xa que haberá eleccións no 2012, e tal e como establece o Estatuto Básico do Empregado Público, diante de situacións excepcionais os pactos ou acordos de carácter salarial poden non ser aplicados.

Non obstante, a crise, que parece xustificar todo, non existe para as subvencións que reciben son sindicatos “negociadores”. Dende 2005 estas subvención aumentaron un 50 % e si as sumanos ás que percibiu a CEOE saenos a case 60 millóns de euros no 2009, isto é un 300% máis que no 2004. Mentras o Centro de Estudos do BBVA e un informe da Confederación Española de Caixas de Aforro recomendan como medida para superar a crise a reducción do salario dos funcionarios/as ou incluso unha modificación legal que permita o seu despedimento. Ao mesmo tempo que a Xunta nos apreta o cinto a algúns, a maioría, a cantidade de beneficiados polo famoso “Plus de Altos Cargos”, pasou, co cambio de goberno de 122 a 191. Para eles si que non hai crise.

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo