30 de setembro de 2009

O Banco de España, tamén á caza do funcionario

No boletín económico de setembro do Banco de España, este organismo pedíu que se moderasen os soldos dos funcionarios, entre outros motivos porque hai un "cierto papel de liderazgo o dependencia mutua" entre os salarios públicos e os privados. Ademáis, alega Fernández Ordóñez, o gobernador, que, desde o comezo da Unión Monetaria, os soldos dos empregados públicos subiron en España un 7,7 % (entre 1999 e 2008).

Non está de máis recordarlle a este novo profeta do escarmento nas testas funcionariais que este 7,7 % foi moi inferior ao IPC na década e, por suposto, non arrastrou ao sector privado, que tivo subas moi superiores en dez anos. En canto a compararse coa UE é cousa de risa.

29 de setembro de 2009

Nomeamentos e promoción interna

No DOG de hoxe aparecen as ordes polas que se nomean funcionarios do grupo A de diversas escalas (facultativos de museos, de arquivos, de bibliotecas, biólogos e enxeñeiros de telecomunicacións. Refírense ás convocatorias do ano 2007 e os interesados teñen un mes para o recurso de reposición ou para o contencioso-administrativo.

Tamén se fan públicas as listas de admitidos e excluídos no proceso de promoción interna para os subgrupos A1, A2, C1 e C2 dos corpos xerais. Os interesados teñen 10 días para reclamar e as listas pódense consultar aquí.

As ordes e resolucións pódense mirar aquí.

18 de setembro de 2009

Novas no DOG

No de hoxe publícanse, entre outras, a relación de aprobados na categoría 049 no grupo III do persoal da Xunta de Galicia (axentes auxiliares de inspección de transportes), e as listas definitivas de admitidos e excluidos, por consolidación de emprego, no subgrupo C1 de funcionarios.

17 de setembro de 2009

Os impresentables asinaron o 0,3%

A suba asinada por CC.OO.-UGT e CSIF para o ano que ven é do 0,3 %. Asimesmo, véndennos unha hipotética cláusula de revisión salarial para o ano 2012. Ante esta desfeita, a CGT quere manifestar:

1) Non é obrigatorio asinar. Descoñecemos os motivos da velocidade na sinatura por parte destes sindicatos. A cambio de qué? Hai, acaso, máis cursos, máis liberados, por exemplo, que non nos contaron? Acaso é porque o Estado segue engordando o fondo de pensións xestionados por CC.OO.-UGT?
2) O 0,3 % poden ser, na maioría dos casos, como moito 50 € anuais. Como xa nos chorizaron 400 € por vía do IRPF (sen contar a previsible suba dos impostos), a suba supón un 8 % do que nos sacaron.
3) Non hai ningunha garantía da aplicación da cláusula de revisión salarial, dado que non se fixa por lei e se revisará despóis das próximas eleccións. Non nos acordamos xa do pacto salarial asinado antes de chegar Aznar ao poder e que este se pasou polo forro dos caprichos?
4) Non se explica como é a famosa cláusula: se ten carácter de consolidable ou non e, nin siquera, como se calcula. Isto obrigará, no mellor dos casos a negociala. E xa sabemos o que as negociacións destes sindicatos supoñen.
5) Teñen o pouca vergoña de asinar un pacto que non se aplica a todas as administracións públicas. O 0,3 % do fondo de pensións, que se asina para a Administración Xeral do Estado, non é de aplicación ás comunidades autónomas e concellos, polo que perderemos na Xunta, se non hai negociación específica (e non parece que estén moi dispostos) a metade da suba prevista.

Como o asinado coa administración central xa non ten remedio, propoñemos:

a) A esixencia de que se abra a negociación en Galicia, propoñendo a modificación xeral do complemento específico, reducindo os abanos salariais, tanto modificando os seus importes como rectificando os actuais intervalos de niveis para os distintos grupos.
b) A iniciación, por parte de todos os sindicatos dun proceso informativo e mobilizador ata a consecución dunhas condicións salariais aceptables.

Máis información aquí.

Consolidación de emprego

Fánse públicas, a través das resolucións publicadas no DOG de hoxe, as listaxes provisionais das porbas para a consolidación de emprego dos subgrupos C2 e A1. Os interesados teñen 10 días para facer as reclamacións oportunas. As listaxes pódense consultar aquí.

16 de setembro de 2009

Nin o 1, nin o 0,5. O 0,3%!

O 0,3%!. Esta é a suba que ofrece o goberno para os soldos dos empregados públicos do próximo ano. Ou sexa, se as matemáticas non enganan, ofrecen subir 3 euros mensuais aos traballadores que cobran 1.000 euros ao mes. E non son poucos!

É certo que tamén ofrecen outro 0,3% no que chaman salario diferido, é dicir, para o invento do fondo de pensións con perdas millonarias xestionado polo BBVA, CC.OO. e UGT na Administración Central. Está claro que os autonómicos non cheiraremos nin un patacón destes últimos (e os do Estado tampouco se segue sendo tan eficaz o traballo dos xestores do fondo).

En fin, se non nos mobilizamos, nola meterán ata o mango. A espada.

Fondo de Acción Social 2008

No DOG de hoxe sae a resolución que anuncia a publicación das solicitudes aprobadas e rexeitadas do Fondo de Acción Social do ano 2008. Hai un prazo de 10 días para facer reclamacións ou emendas. As listaxes pódense consultar aquí.

15 de setembro de 2009

0,5 % de suba

Isto parece ser o resultado que se albisca das negociacións para o ano que ven, segundo a prensa (como CCOO-UGT e CSIF non informan do que están negociando, teremos que conformármonos coa información dos periódicos).
Como está claro que o IPC deste ano andará polo 1% ou máis, teremos outro exercicio máis de perda de capacidade de compra... asinada polos nosos representantes!
Por outra banda, a proposta de claúsula de revisión salarial feita polo goberno está en función do "crecimiento económico, a la capacidad de financiación de los Presupuestos Generales del Estado, a la productividad del empleo público y la evolución de los salarios en general", segundo as últimas informacións . Coñecendo cómo se comportan os sindicatos aludidos, non nos extrane que, a pesar das protestas iniciais, tamén se trague con este sistema que deixa as mans libres ao goberno para que faga o que queira coa revisión salarial.

8 de setembro de 2009

Mellora moderada?

UGT e CCOO están dispostos a aceptar unha "mejora moderada de los salarios de los funcionarios" a cambio de contrapartidas como poden ser un acordo plurianual, conversión de emprego temporal en fixo ou incremento do persoal en educación, sanidade ou na policía. A esta posición lle chaman "contención solidaria".

O día 10 reúnese a Mesa da Función Pública e os sindicatos maioritarios xa van, de entrada, coa cantinela de Virgencita, virgencita, que me quede como estoy como máxima reivindicación salarial, esquecendo os vinte anos que levamos de incrementos por debaixo do IPC. Así que, compañeiros, levámola clara.

Máis información aquí. E aquí. E máis aquí. E tamén aquí.

2 de setembro de 2009

A xunta e a conxelación

Segundo aparece na prensa hoxe, o director xeral da Función Pública, José María Barreiro levará a proposta de que o próximo ano se conxelen os soldos dos funcionarios á mesa de negociación das administracións públicas. Demagóxicamente, o presidente Feijóo di que os cartos que se aforren serán destinados á financiación dos servizos sociais. Era o que nos faltaba, que se hai problema nos servizos sociais a culpa é dos soldos dos funcionarios!.
O que tamén é de sinalar é o silenzo da chama oposición en Galicia. Que o PSOE non diga nada agardando a decisión do goberno central era de esperar, pero que o Bloque non chíe só se explica polas migallas que pode recoller á hora de negociación dos próximos presupostos. Políticos!

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo