27 de xaneiro de 2009

Elección de destinos

Publícanse hoxe as ordes pola que se convocan aos aspirantes que superaron as probas selectivas, por promoción interna, para os grupos C e B. Os aprobados deberán presentarse o día 30 de xaneiro, ás 13 e ás 11 horas, respectivamente, no salón de actos grande da Consellería da Presidencia, en Santiago.

Hai un mes para o recurso de reposición ou dous meses para o contencioso-administrativo.

23 de xaneiro de 2009

Nóminas da Xunta

Publícase no DOG de hoxe a Orde de Economía e Facenda coas instruccións para confeccionar a nómina do persoal ao servizo da Xunta de Galicia. Esta Orde ten o interes de poder ver tódalas retribucións, deglosadas por conceptos, para todo o persoal (entre outras cousas, podemos comprobar as abismais e inxustificadas diferenzas de retribucións existentes na actualidade, segundo o colectivo ao que un pertenza, así como os abanos salariais entre as distintas categorías.

21 de xaneiro de 2009

Cursos de formación

No DOG de hoxe publícase o Plan de Formación Contínua para o persoal da Xunta de Galicia. Como sempre, haberá unha chea de cursos en Santiago de Compstela, unha chea de cursos fóra do horario laboral e unha chea de cursos para os que teñan Internet.

Tamén se publica unha resolución que convoca un curso sobre o texto refundido da Lei de Función Pública de Galicia (si, esa que queren volver modificar e para a que terán que facer outro curso para reciclarse). Hai prazo para apuntarse ata o 28 de xaneiro.

16 de xaneiro de 2009

Administración pública deficitaria en persoal

Isto é o que en realidade se desprende das declaracións feitas onte polo presidente Touriño, nas que indicou que Galicia ten 51 empregados públicos por cada 1.000 habitantes mentras que en España a media é de 57,3. Á parte de presumir de cifras, chegamos á conclusión, facendo uns poucos números de que en Galicia debería haber 10.875 traballadores públicos máis para estar na media española.

Poucos e mal pagados: esa é a realidade da función pública galega, señor Touriño.

Máis RRPPTT

Picando nesta ligazón pódese acceder ás disposicións que, no DOG de hoxe, publican as relacións de postos de traballo de Medio Ambiente, Educación, Política Territorial e Órganos Superiores dependentes de Presidencia.

15 de xaneiro de 2009

Contra o xenocidio en Palestina

A CGT da Xunta estará na manifestación que está convocada o próximo domingo, ás 12 da mañá, en Santiago de Compostela. Animávomos a acudir. ¡Paremos o xenocidio!

O manifesto completo, picando aquí.

14 de xaneiro de 2009

Cursos de galego

Convócanse, no DOG da hoxe, cursos de galego para o persoal da Xunta de Galicia. O prazo para a presentación das solicitudes remata o 30 de xaneiro, e só é posible facelo a través da páxina web da EGAP. Os cursos son de linguaxe administrativa media (entre febreiro e abril, dependendo das localidades) y e linguaxe administrativa superior (entre febreiro e setembro).

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo