24 de xuño de 2011

A reforma da negociación colectiva, outro ataque contra os dereitos laborais

O Secretariado Permanente da CGT ven de facer público o seguinte comunicado:

"CGT contra la reforma de la negociación colectivo, nuevo ataque frontal a los derechos laborales.
PARA LA CGT LA REFORMA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA REPRESENTA EL ÚLTIMO ATAQUE FRONTAL A LOS DERECHOS LABORALES.- El Gobierno otorga todo el poder e impunidad a la patronal para empobrecer a las y los trabajadores.
Hoy 22 de junio de 2011, el Congreso de los Diputados plantea el primer debate sobre la Reforma de la Negociación Colectiva. Esta Reforma, junto con el Nuevo Reglamento de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE`s) aprobado la semana pasada por el Gobierno, son un paso más en la escalada de ataques continuados que el gobierno, la patronal y la complicidad del sindicalismo institucional, están cometiendo contra los derechos del conjunto de la clase trabajadora.

23 de xuño de 2011

Populismo ruín e demagóxico

O enésimo anuncio do goberno xunteiro de Feijóo de que vai controlar o absentismo laboral e as baixas por enfermidade xa pasa de castaño oscuro. Coa inestimable colaboración da prensa afin, sempre proclive a poñer aos traballadores públicos nas portadas dos periódicos para ter entretido ao persoal, o presidente volve poñernos na picota trasladando á opinión pública que na Xunta non hai máis que vagos, incumpridores e privilexiados.
Se teñen que perseguir condutas intolerables, que o fagan, que lles vai no soldo. Pero que deixen de xeralizar e de facerse propaganda a conta duns traballadores que xa están fartos de ser a cabeza de turco dunha crise provocada por outros bastante máis poderosos e que nunca están no punto de mira dos políticos.

22 de xuño de 2011

O pacto do euro

O Secretariado Permanente da CGT ven de facer público o seguinte comunicado:

"El Pacto del Euro: la nueva estrategia de la Unión Europea, al servicio de las Grandes Empresas y el Capital.


¿Qué es el Pacto del Euro o la nueva estrategia sobre la competitividad ?

La crisis de la deuda soberana en Europa, con tres países desahuciados y endeudados de por vida, Grecia, Irlanda y Portugal, y la amenaza y ataques especulativos sobre el Estado español, conllevo la creación del fondo de rescate europeo (dotado con 440.000 millones de euros) para comprar directamente deuda a los países afectados por la “especulación de los mercados”1 y, de esta manera, garantizar la devolución de lo prestado al sector financiero con sustanciales intereses.

Cartiños

O DOG de hoxe publica a resolución pola que se fan públicas as subvencións ás organizacións sindicais de Galicia. A CGT, por decisión propia, non figura na relación.

21 de xuño de 2011

Control das incapacidades temporais

O DOG de hoxe publica o Acordo de encomenda de xestión á Consellería de Sanidade para que os seus servizos de inspección colaboren, en principio ata o 31 de decembro de 2013, no control das incapacidades temporais do persoal das Consellerías de Presidencia, Medio Ambiente, Educación, Traballo e Medio Rural. O persoal específicamente afectado será o pertencente a MUFACE e a MUGEJU.

16 de xuño de 2011

Novo recorte salarial aos funcionarios, segundo o Banco de España

O informe anual recentemente presentado polo Banco de España considera que aínda hai unha marxe para "reaxustar" os soldos dos empregados públicos, dado que "se observan diferenzas salariais significativas entre a remuneración do sector público e o privado, especialmente nos estratos de baixa cualificación". Isto quere dicir que, para o Banco de España, os empregados públicos con menor salario son os que deben sufrir o novo recorte proposto.
Xa se nos agota o diccionario para cualificar a este lacaio dos poderes económicos que é Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sempre rápido para propoñer recortes aos traballadores e ás capas máis desfavorecida da poboación e lento para entrar a propoñer medidas contra a especulación e o regulamento do poder financeiro.
Non sabemos se ousarán levar adiante este novo recorte, pero a tímida reacción que tivemos o ano pasado fertilizou o terreo para que se lles poida ocorrer facelo de novo. Nas nosas máns está evitalo.

Joan Rosell, a favor da reducción dos funcionarios

Como ven sendo habitual nestes últimos tempos, a organización patronal CEOE non se limita á defensa dos seus intereses directos como organización da insaciable patronal española senón que pretende dirixir a política de persoal das administracións públicas. Non contentos con pedir que se acabe cos salarios fixos e coa negociación colectiva no sector privado, reclaman, ademáis, a redución dos empregos públicos para (iso non o din) aumentar a súa participación na torta. É a CEOE enimiga, non só dos traballadores do sector privado, senón de todos nós e así temos que tratala.

Xornada de verán

Este ano estará comprendida entre o 20 de xuño e o 20 de setembro, sendo o horario entre as 8:30 e as 14:30, tal como sae publicado no DOG de hoxe.

15 de xuño de 2011

Comunicado da FETAP

A Federación Estatal de Traballadores da Administración Pública da CGT ven de facer público o seguinte comunicado referido á decisión do Tribunal Constitucional de avalar o recorte salarial dos empregados públicos:
"El Tribunal Constitucional avala la rebaja de salarios de los empleados públicos

La FETAP-CGT rechaza de plano la motivación de la sentencia dictada por el TC

Este aval por parte del T. Constitucional, que ya se veía venir, supone la convalidación juridica de una agresión sin precedentes al conjunto de las y los empleados públicos. Recordemos que el TC es una copia del reparto del poder en el Congreso de los Diputados, ya que tienen la capacidcad de nombrar a sus miembros con las mismas cuotas de poder que mantienen en dicha cámara.

O Tribunal Constitucional, como non podía ser doutro xeito, co poder

Os anarcosindicalistas xa non confiabamos no chamado poder xudicial porque non é máis que un mecanismo do poder, un brazo máis da hidra do Estado. Como tal, acaba de rexeitar os recursos contra o recorte salarial dos empregados públicos.
Para o Tribunal Consitucional -andan estes días todos preocupados porque non se nomean os membros que faltan e nadie se pregunta se fan falta- o dereito á negociación colectiva, a pesar de ser fundamental, non significa que os acordos non podan ser modificados unilateralmente polo Estado. Nós, que non entendemos de palabreíría xurídico-política preguntámonos: e para que serve a negociación se o negociado non o hai que respectar?
Tamén din os señores maxistrados que a admisión dos recursos poderían provocar efectos non desexables e que é conveniente rexeitalos agora. Cales son eses efectos non desexables, se se trata de facer xustiza, como sempre predican?
En fin, o que algún xa supoñíamos aconteceu: que o can non mordeu a man do que lle da de comer.

10 de xuño de 2011

Os xesuítas descubren o Pacífico

A Escola Superior de Administración e Dirección de Empresas, unha influínte escola privada de negocios vencellada á Compañía de Xesús, ven de descubrir, nun informe, que a culpa da situación da crise é dos empregados público, tal e como descubriron con anterioridade políticos e expertos de todo tipo, aínda que todos eles ven situados economicamente. Como bos xesuítas, din que eles non queren que os salarios do funcionariado se conxele ou se baixe, senón que se trate como os do resto dos traballadores. Mágoa que isto non o dixeran nos dez anos anteriores, cando os salarios públicos subían por baixo dos privados.

6 de xuño de 2011

Integración do persoal das fundacións de desenvolvemento comarcal

Publica o DOG de hoxe a resolución da Consellería de Medio Rural pola que se fixa un prazo de 7 días (ata o día 13 de xuño) para que este persoal presente a solicitude de integración correspondente, segundo o aprobado no seu momento na Lei de acompañamento.

2 de xuño de 2011

Seguen co conto de que sobran funcionarios

A patronal, neste caso as caixas de aforro, seguen poñendo o punto de mira da crise nos empregados públicos e manipulando as cifras, aínda que os datos reais se lle escapen polas marxes dos informes. Seguen dicindo que sobran empregados públicos, aínda que recoñezan que as cifras españolas son similares á media europea e que esté claro que somente aumentou, nestes últimos dez anos, o número de profesores e de sanitarios, sen contar, claro está, aos policías. Tampouco fan moito énfase no incremento das situacións de interinaxe e precariedade.

1 de xuño de 2011

Asistencia aos tribunais de selección

O DOG de hoxe publica unha corrección de erros pola que se fixan os importes que percibirá o persoal que realice tarefas de auxilio aos tribunais de selección de persoal. Media xornada (mañá ou tarde) será compensada con 100 euros e a xornada completa (mañá e tarde) será compensada con 180 euros.

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo