30 de setembro de 2015

Os accidentes de traballo aumentan un 5,11% no último ano

Publicamos un comunicado do Secretariado Permanente do Comité Confederal da CGT, por ser de interese xeral:

 
La CGT denuncia que la mayoría de siniestros laborales los sufren trabajadores en precario (inmigrantes, eventuales, de subcontratas…)
La Confederación General del Trabajo (CGT) considera que la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras es un deber de los empresarios y de la Administración. La quiebra de este deber de protección se produjo desde el momento en que las administraciones públicas hicieron saltar por los aires las legislaciones laborales que protegían los derechos de las personas trabajadoras, y nos entregaron a los empresarios como “carne de cañón” para la batalla de su competitividad y mejora de resultados.

16 de setembro de 2015

Feijóo, ao seu ritmo

A decisión do presidente da Xunta de non aplicar directamente as medidas de recuperación de dereitos para os empregados públicos aprobadas polo goberno central o colocan como o paradigma do talibán recurtador. Foi o primeiro en aplicar os recortes en todo o Estado e, se todo segue así, será o último que devolva os dereitos cercenados. mentres na Administración Central e na Local moitos dereitos xa foron repostos, na Xunta seguemos sendo os paganinis da crise-estafa.

Os dereitos dos que reclamamos a súa devolución son os seguintes:
  • Devolución íntegra da paga de decembro de 2012. A Xunta devolveu, polo momento, o 24,04% e planea devolvela en función dos intereses electorais de Feijóo.

14 de setembro de 2015

O lío do incremento de días de permiso

O BOE do pasado sábado publicou un Real Decreto-lei dentro do que ían una serie de medidas dirixidas aos empregados públicos. Deixando á parte una nova entrega da paga extraordinaria que, no caso de Galicia, virá cando a Feijóo lle veña ben, a norma inclúe a posibilidade do incremento dos días de asuntos particulares e vacacións en función da antigüidade. O texto concreto é o seguinte:
«Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos.
Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos:
k) Por asuntos particulares, seis días al año.»
Se añade una nueva disposición adicional decimocuarta, con la siguiente redacción: «Disposición adicional decimocuarta. Permiso por asuntos particulares por antigüedad.
Las Administraciones Públicas podrán establecer hasta dos días adicionales de permiso por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose, como máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.»

11 de setembro de 2015

Montoro, de tanto chiscar o ollo, vai quedar chosco

Segundo informacións periodísticas con orixe nun sindicato que, polo visto, ten informacións privilexiadas, van restituir os días adicionais por trienios e por antigüidade que foran roubados aos empregados públicos xunto cos dereitos económicos incautados. Estes días adicionais poderían ser utilizados xa este mesmo ano.
De ser así, a restitución aos traballadores da Xunta sería inmediado, dado que o actual texto da función pública galega garante que os días para os empregados públicos da Xunta serán os mesmos que para a Administración Xeral do estado.
Outra cousa son os cartos da paga extra, onde teremos que agardar aos intereses políticos de Feijóo.
Por certo, esta devolución dos días non restitúe os dereitos incautados, dado que non devolven o valor dos días roubados todos estes anos. Hai que recordar que os días foron negociados a cambio de conxelacións salariais no seu momento.

2 de setembro de 2015

O drama humano das migracións

O Secretariado Permanente do Comité Confederal da CGT fixo público o segunte comunicado, de interese xeral:
    El Mediterráneo ahora es un nuevo mar muerto, una fosa colectiva en la que nadie tiene capacidad de saber a ciencia cierta el número de personas muertas y asesinadas, desde el Estrecho de Gibraltar a Lampedusa, Malta e islas de Grecia, desde los barcos chatarra a los camiones patera. Muertas y asesinadas doblemente: primero por los poderes locales de sus países de origen (guerras, represión, violencia, hambre, etc.), y segundo por las políticas migratorias de asilo y refugio de la U€, que violan tanto legislaciones internacionales como la propia legislación europea sobre derechos humanos, asilo y/o refugio y derechos de los migrantes no comunitarios.

1 de setembro de 2015

Fondo de Acción Social 2014

O DOG de hoxe vend e publicar a resolución da Dirección Xeral da Función Pública pola que se fan públicas as listaxes das axudas aprobadas e denegadas do Fondo de Acción Social de 2014, relativos á atención de persoas con discapacidade para o persoal da Xunta de Galicia.
As listaxes pódense consultar picando nesta ligazón.
Os interesados poden presentar reclamación no prazo de dez días hábiles, que se contarán a partir de mañá.

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo