27 de novembro de 2008

Normas para as comisións de servizo

Unha resolución do pasado 21 de novembro, venres, da Dirección Xeral da Función Pública ven de modificar as normas para a cobertura de prazas en comisión de servizo. As modificacións a sinalar son as seguintes:
- Elimínase o prazo de 5 días de espera para unha nova comisión.
- Terán preferencia os que traballen no mesmo centro directivo.
- Darase publicidade dos postos na web de Función Pública.

Haberá que estar atentos a que se cumpran os novos criterios.

26 de novembro de 2008

Promoción interna ao grupo C

O DOG de hoxe publica a resolución do tribunal que fai pública a relación dos aspirantes que superaron o proceso de promoción interna ao corpo administrativo da Xunta (grupo C). Hai un mes para facer recurso de alzada.

Noraboa a todos e todas.

24 de novembro de 2008

Laborais

No DOG de hoxe publícase a disposición pola que se nomea persoal laboral fixo a aqueles que superaron o proceso selectivo á categoría 005 (oficial 2ª cociña/cociñeiro/oficial de 2ª) do grupo IV do convenio colectivo da Xunta.

21 de novembro de 2008

Varios no DOG

No DOG de hoxe publícanse, entre outras, as disposicións que nomean persoal fixo da Xunta de Galicia aos aspirantes que superaron as probas de acceso á categoría 065 (oficial 1ª cociña/cociñeiro 1ª e outros) e á 016 (condutor). Tamén se eleva a definitiva as relacións de admitidos no concurso para a escala técnica de inspección turística e e nas escalas superior e técnica de estatísticos da Xunta. Os interesados poden picar aquí.

19 de novembro de 2008

Novas no DOG

No DOG de hoxe publícanse sendas resolucións dos tribunais das oposicións ao grupo A (escala de facultativos a blibiotecas) e grupo B (axentes de extensión pesqueira). Nestas resolucións publícanse as puntuacións do primeiro exercicio e convócase o segundo, dando ademáis un prazo de 10 días para as reclamacións. Tamén se fan públicas as listas definitivas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral.

Para velas, podedes picar aquí.

18 de novembro de 2008

Asemblea do persoal subalterno da Consellería de Educación na Provincia de Pontevedra

Día: 22 de novembro, sábado
Hora: 11 da mañá
Lugar: Instituto santa Irene de Vigo

Asuntos a tratar:
1.- Accións a tomar para impugnar o Acordo sobre horarios e retribucións asinado polos sindicatos maioritarios.
2.- Que facer mentras non sae a sentenza dun posible contencioso-administrativo?


Convoca: CGT-Administración Pública na Xunta de Galicia

17 de novembro de 2008

Promoción interna

No DOG de hoxe publícanse as puntuacións da fase de concurso da promoción interna para os grupos B e C. Hai un prazo de un mes para presentar un recurso de alzada perante o conselleiro da Presidencia, AA.PP. e Xustiza.

Festas locais 2009

No DOG de hoxe publícanse as festas locais para o ano 2009. Como pasa sempre, haberá, posteriormente, varias correccións de erros.

14 de novembro de 2008

RRPPTT da Consellería de Traballo

No DOG de hoxe publícase o acordo do Consello da Xunta do día 30 de outubro que modifica a relación de postos de traballo da Consellería de Traballo. A modificación consiste na inclusión dos postos de traballo correspondentes ao Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral.

10 de novembro de 2008

Veterinarios

Por fin!... publícase no DOG de hoxe a orde pola que se nomean funcionarios do corpo facultativo da Xunta de Galicia (grupo A), escala de veterinarios, aos que superaron o proceso selectivo convocado mediante a Orde do 29 de decembro de 2004. Noraboa a todos e todas. Xa non era sin tempo!

3 de novembro de 2008

Publicado o V Convenio do persoal laboral

No DOG de hoxe publícase o V Convenio para o persoal laboral da Xunta de Galicia. Pódese descargar picando aquí.

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo