31 de xullo de 2008

Oposicións

Hoxe publícanse no DOG varias disposicións referentes a oposicións, das que destacamos as seguintes: nomeamento como persoal laboral fixo da categoría 002 (ATS, enfermeiro/a, practicante, DUE); e relacións definitivas de admitidos e excluidos para o ingreso en varios corpos e categorías, por promoción interna e cambio de categoría, : corpo superior, escala de finanzas; categoría 064 (tractorista e outros); categoría 063 (condutores e outros), e categoría 049 (axente de inspección de transportes).

30 de xullo de 2008

Promoción interna para o grupo B

Publícase hoxe no DOG unha resolución do tribunal da convocatoria do 4 de outubro de 2007 para o acceso ao grupo B por promoción interna, polo que se adoptan varios acordos: desestimar as alegación ás puntuacións do segundo exercicio, declarar a todos os aspirantes exentos do galego e abrir un prazo de dez días para que se poida presentar a documentación da fase de concurso.

29 de xullo de 2008

A conxelación dos soldos dos altos cargos

Xa estamos noutra operación propagandística do goberno PSOE-BNG, esta vez calcada da do goberno central. Uns tipos aos que se lles ven subindo as retribucións, ano tras ano, nunhas cantidades que xa querería ter (non como suba, senón como soldo) calquera traballador, nos veñen agora co gran sacrificio de que, para o ano que ven, non se lles subirá o soldo. Pois que lles quede claro: nós non estamos dispostos a pasar por ningunha conxelación máis, con crise ou sen ela. Sen ir máis lonxe, este ano xa estamos perdendo novamente poder de compra, tendo en conta que os prezos xa van no 5,1 % interanual.

A CGT segue reivindicando o establecemento dunha cláusula de revisión salarial automática, como se fai con outros colectivos (pensionistas) e que, ademáis, conteña mecanismos de corrección dos abanos salariais intolerables na Administración.

Máis información: El País, Europa Press, La Voz de Galicia, La Opinión A Coruña, Faro de Vigo, El Correo Gallego.

28 de xullo de 2008

Diversas oposicións

No DOG de hoxe publícanse as convocatorias de diversas oposicións e probas selectivas. Tamén se publican os nomeamentos como subalternos do grupo E correspondentes á convocatoria de xullo de 2007 e a puntuación do segundo exercicio das probas do grupo A convocadas en outubro de 2007. As convocatorias son as do subgrupo A1 (acceso libre e consolidación de emprego), subrupo A2 (acceso libre) e subgrupo C1 (acceso libre e consolidación de emprego). Hai que explicar que, no sistema de consolidación de emprego támén é, en teoría, de acceso libre, é dicir, que se poden presentar outras persoas, aínda que os puntos só se lle recoñecen a uns grupos moi determinados.

24 de xullo de 2008

Asinado o V Convenio

Onte foi asinado, pola CIG e a UGT, o V Convenio Colectivo para o persoal laboral da Xunta de Galicia. CCOO negouse a asinar. Tedes máis información aquí. Tamén aquí. E aquí.

Modificada a convocatoria da promoción interna para o grupo C

No DOG de hoxe publícase unha orde que modifica a convocatoria do 11 de setembro (DOG do 12) para a promoción interna para o grupo C. Esta modificación supón unha variación das bases da convocatoria, polo que non é un tema menor. O que nos parece discutible é que, ao haber unha variación substancial das bases (modifícase a baremación) non se volva abrir o prazo de presentación de solicitudes. Hai que ter en conta que haberá compañeiros que non presentou solicitudes no seu momento a causa, precisamente, da baremación publicada inicialmente.

Tamén, na mesma páxina do DOG, aparece a proposta de aprobados do grupo 007 (titulado medio) de persoal laboral.

22 de xullo de 2008

A oferta de emprego público, impugnada

A CGT ven presentou, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, un recurso contra o Decreto 88/2008, do 30 de abril, polo que se aprobou a oferta de emprego público de persoal funcionario e laboral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia para 2008, por estimar que o mencionado decreto non se axusta a dereito.

O recurso basease fundamentalmente no contido dos artigos 6.3º e 7 da devandita disposición, aínda que hai moitos máis que son de dubidosa legalidade. Concretamente, o artigo 6.3º exclúe expresamente ao persoal subalterno que promocione para o grupo C2 da posibilidade de que se reclasifique o seu posto de traballo, o que é unha discriminación flagrante. Por outro lado, o artigo 7 reserva exclusivamente para o grupo C1 a posibilidade de, mediante un proceso de promoción para a consolidación de grao, consolidar dous niveis superiores, deixando fóra, sen ningunha xunstificación, o resto de grupos funcionariais.

Para a CGT, a igualdade está por riba doutras consideracións e non pode aceptar nin discriminacións nin privilexios entre corpos ou grupos de persoal.

Procedemento para acreditación de méritos no grupo B

No DOG de hoxe publícase o procedemento para a acreditación dos méritos da fase de concurso para a promoción interna ao grupo B ou o grupo II dopersoal laboral da Xunta. Usarase o modelo que figura como anexo e haberá 10 días hábiles de prazo desde a publicación das notas do segundo exercicio.

Tamén aparece no mesmo DOG a proposta definitiva dos aspirantes que superaron os procesos para o ingreso como persoal laboral de auxiliar de fogar/coidador e profesor/educador especial.

21 de xullo de 2008

Restrición na cobertura de prazas, segundo a directora xeral da Función Pública

Segundo Mar Rodríguez nas declaracións a La Opinión e El Faro de Vigo, a crise obrigará á Xunta a ralentizar a creación de postos de taballo. Supoñemos que quererá dicir que aínda se crearán menos postos que os que se levan creados ata o de agora. Non podemos esquecer a mentirosa oferta de emprego público deste ano, presentada como a maior da historia da democracia en Galicia e que non é máis que un proceso de consolidación de chanchullos e chapuzas en vez da creación de prazas novas. Tampouco podemos esquecer a continua amortización de prazas, e que as novas non chegan a compensar as vacantes producidas por xubiliacións o falecementos.

Como sempre que se fala de modernización, consistirá ésta nunha maior mobilidade funcional, cando non xeográfica, dos empregados públicos. Receitas vellas para cociñeiros sen imaxinación.

Máis nomeamentos de persoal laboral

No DOG de hoxe publícanse as ordes pola que se nomea persoal laboral da Xunta aos que superaron as probas selectivas de acceso á categoría 35 (auxiliar de arquivos e bibliotecas) e á 003 (ordenanza/telefonista e outras). Noraboa a tod@s.

18 de xullo de 2008

O DOG de hoxe ven cargado...

...de ordes de nomeamento dunha chea de categorías de persoal laboral que superaron os respectivos procesos selectivos: capataces agrarios, psicólogos, axudantes de taller, vixilantes de arquivos, peóns, etc.

17 de xullo de 2008

Novos importes de indemnización por tribunais

No DOG de hoxe publícanse os novos importes das indemnizacións por asistencias a tribunais. Parécenos ben, pero o quilometraxe e as axudas de custo afectan a moitos máis compañeiros e non se tocan. Cando se van revisar?

16 de xullo de 2008

Elección de destinos provisionais do grupo E

No DOG de hoxe convócase aos aspirantes que superaron as probas do grupo E ao acto de elección de destino provisional. O acto terá lugar o día 18 de xullo (si, pasado mañán, que ninguén se despiste), ás 10 da mañá, no salón de actos de San Caetano, en Santiago. Aos que non se presenten se lle adxudicará un destino de oficio. A disposición completa está picando aquí.

11 de xullo de 2008

RPPTT do Fogga

Hoxe sae unha corrección de erros da modificación da RPPTT do Fogga publicada o mércores. A corrección non é pequena, ou sexa, que a metedura de pata foi grande. Os interesados poden vela picando aquí.

9 de xullo de 2008

Modificacións nas RRPPTT

Hoxe publícanse no DOG vrias disposicións mediante as que se modifican as RRPPTT de diversas consellerías e organismos: Política Territorial, Insituto Galego de Consumo, Fogga, Traballo, Sanidade, Sergas, Presidencia e EGAP. É recomendable que os compañeiros que traballen ahí as lean.

8 de xullo de 2008

Perigo: negociación nos centros do ensino

As centrais sindicais "maioritarias" están negociando coa Administración galega o tema dos horarios do persoal subalterno dos centros de ensino. Resumindo, a Xunta quere que se poidan poñer horarios ata as 23 horas (é certo!) e os sindicatos aceptarían ata as 22, sempre que se pague debidamente e se establezan mecanismos de fixación de horarios, pero sen rexeitar frontalmente os argumentos da administración. Pois ben, para nós, ista negociación non é máis que o inicio do que nos espera: horarios á carta de cada centro e sen ter en conta nin os desexos nin os intereses dos traballadores, que non sempre pasan por cobrar uns cantos euros máis.

De entrada, a CGT fai as seguintes consideracións:
1.- A posibilidade de establecer horarios "legais"en cada centro desregulariza un dos puntos esenciais das relacións laborais dos funcionarios públicos, que é a da negociación colectiva da xornada e do horario laboral. O establecemento de horarios por centro posibilita a presión das direccións sobre un persoal ata o de agora xa suficientemente presionado e que só conta cunha única baza para manter os seus dereitos no que se refire aos horarios: coa clasificación nas RPTs. A partir de que o acordo se produza, as direccións dos centros terán total autonomía para mangonear de xeito legal aos subalternos.
2.- A petición dos sindicatos institucionais dunha maior retribución polas características do horario é discriminatoria, xa que en situación similar se atopan os compañeiros que traballan nos rexistros con horarios especiais (quendas de mañán e tarde e traballo os sábados) dos que non se di nada. Ademáis, o incremento das retribucións do persoal subalterno a cambio desta liberdade horaria non é unha reivincicación do colectivo. Quen lles dixo que a cambio de cartos se aceptaba traballar ata as 10 ou as 11 da noite? Como se atreven a non defender nin xiquer a voluntariedade do horario de tarde ou o partido?
3.- O establecemento dunha serie de "diferenzas" entre os funcionarios de centros educativos (neste caso e polo de agora só subalternos) e os demais funcionarios pode convertirse nunha arma para a Administración que leva anos tentando crear un corpo especial cos funcionarios de Educación.
4.- O acordo, de producirse, tería graves problemas de legalidade, xa que os compañeiros que tomaron posesión da súa praza como subalternos nos centros de educación o fixeron en prazas nas que a RPT non especificaba horario especial. Agora un acordo entre sindicatos e administración ven a modificar a RPT e as condicións esenciais do traballo dos subalternos. Que pasa cos compañeiros que pediron traballar nos centros educativos precisamente polas características dos seus horarios e que agora os poden ver modificados?
5.- O acordo non entra de cheo na problemática que se está a producir nos centros educativos; todo o contrario, a súa sinatura producirá unha escalada nas inxustizas que tanto as direccións dos centros como inspección educativa está a cometer, é máis estas quedarán amaparadas pola "legalidade" que lle atribúe o acordo. Non haberá xa extralimitacións por parte das direccións, xa que o acordo supón acabar a efectos prácticos coa práctica totalidade das limitacións legais que ata o de agora tiñan.
6.- Por último, e todo isto é unha ollada rápida na que profundizaremos, os sindicatos establecen un perigoso precedente para o resto do persoal. Ningún centro de traballo estará libre, de agora en diante, en que se argumenten necesidades específicas para establecer un horario especial. Só fan falta dúas cousas: que a adminsitración o propoña (e pode facelo en calquera momento) e que haxa sindicatos dispostos a negociar (e xa vemos que os hai).

Rexeitemos este abuso e non permitamos que negocien no noso nome sen ternos en conta.

7 de xullo de 2008

Consolidación de emprego e oposicións

No DOG de hoxe convócanse os procesos de consolidación de emprego para o corpo auxiliar (C2) e para a agrupación profesional de persoal subalterno (chámase así, que lle imos facer). As prazas convocadas son 200 e 31, respectivamente. Tamén se convocan prazas para o acceso libre aos mesmos corpos, auxiliar e subalterno (30 e 105 prazas). Xa sabedes o que pensamos desta oferta pública de emprego, así que non vos imos aburrir.

3 de xullo de 2008

Fase de concurso para o ingreso no grupo D

No DOG de hoxe publícase a resolución que ordea publicar as listaxes da puntuación da fase de concurso para o acceso, pola quenda libre, no grupo D. Os disconformes coas puntuación poderán interpoñer un recurso de alzada no prazo dun mes, contado a partir de mañá.

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo