29 de febreiro de 2008

Tribunais para a promoción interna

No DOG de hoxe, día 29, saen publicados os tribunais para a quenda da promoción interna dos corpos xerais da Xunta dos grupos A, B e C. Entre os membros do tribunal están "Manuel López López", "Jesús Castro Barreiro", "Marta Pérez López", etcétera. Este Manuel López López, é o profesor da Universidade de Santiago ou o taberneiro da esquina? Jesús Castro Barreiro é o experto en dereito constitucional ou é o experto en reparación de automóbiles de talleres "Los Siete Hermanos"?

Cando se ten o dereito de exercer a recusación dos tribunais, deberíase facilitar o recoñecemento dos seus membros e identificalos non só polos seus nomes. Pero é que ás veces, parece que imos para atrás en vez de cara diante.

19 de febreiro de 2008

Consolidando, consolidando, é ao resto que nos vaian dando

O resto do que falamos son os que están dentro, os que levan vinte anos sen poderse promocionar, sen cambiar de nivel, sen incentivos...

A CGT xa espoñeu, cando se ía aprobar a modificación da Lei da Función Pública de Galicia, que se definise o concurso-oposición como un "sistema normal" de acceso á función pública. Para nós, este debe ser un sistema extraordinario, para impedir, precisamente, que servise de coladeira para tanto chanchullo que se ten feito en materia de persoal. Pois ben, xa o temos: un proceso de consolidación de emprego polo sistema de concurso-oposición no que interinos, laborais irregulares e outros colectivos poderán "normalizar" a súa situación. Os sindicatos representativos na Xunta levan meses negociando o asunto e pronto sairá adiante. E que conste que non nos opoñemos a que haxa concursos-oposicións; opoñémonos a que se fagan cos criterios preconcebidos de facilitar absolutamente o acceso aos implicados sen un nivel mínimo de esixencia. Cando saian os baremos, saberémolo.

6 de febreiro de 2008

Póliza de seguros

Para a información de todos, colgamos hoxe a póliza de seguros vixente para o persoal da Xunta. Dexesamos que non a teñades que utilizar.

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo