31 de xullo de 2009

Semana grande (para algúns)

A semana que ven é a chamada "Semana grande" das festas da Coruña. Tradicionalmente, os empregados públicos teñen un horario reducido, sen deixar de atender o público. O que non parece moi xusto e que a redución da xornada se faga segundo a sorte do destino que lle tocou a cada un, é dicir, que cada xefatura territorial faga o que lle pete. E iso é que está pasando.

30 de xullo de 2009

Novas sobre funcionarios no DOG

Entre outras disposicións, no DOG de hoxe publícase a orde para o nomeamento como funcionarios aos aspirantes do grupo A, escala de enxeñeiros agrónomos que superaron o proceso selectivo. Tamén se publica a relación de aprobados dos enxeñeiros de comunicación. Pódese premer aquí.

21 de xullo de 2009

Novas no DOG

No DOG de hoxe aparecen varias disposicións relativas a concursos e oposicións: nomeamentos como funcionarios da escala de estatísticos (grupo A), da escala de axudantesde arquivos (grupo B) e de axudantes de museos (grupo B), así como a convocatoria a elección de destino definitivo dos que superaron o proceso para o ingreso no corpo superior da Administración da Xunta (grupo A).

20 de xullo de 2009

A conxelación que se achega

"Os soldos do persoal do Estado tamén teñen que adaptarse á actual situación económica". Esta é a teoría que manexan no Ministerio de Economía para defender a conxelación salarial para o ano 2010. O que non explican e por qué, nos anos de crecemento inmobiliario e de superávit, os salarios públicos non creceron de xeito acorde coas circusntancias do momento. Se a esto lle engadimos a redución de gasto que supón a conxelación das ofertas de emprego público, o aforro faise por partida dobre e a costa do emprego público.
Acaso os postos de traballo da produción de turismos é máis rendible que os postos de traballo na sanidade ou no ensino? Como sempre, darlle na testa aos funcionarios é moi popular, aínda que sexa a costa da calidade dos servizos públicos. Máis información, picando aquí.

15 de xullo de 2009

Prazos extraordinarios para probas selectivas

Publica hoxe o DOG unha manchea de Ordes polas que se abre un prazo extraordinario para a presentación de solicitudes en numerosos subgrupos de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Isto ten como consecuencia que as listaxes de admitidos e excluidos non é a publicada, senón que serán outras.
Por outro lado, publícanse as ordes polas que se nomean funcionarios a axentes de extensión pesqueira e enxeñeiro de minas.

14 de xullo de 2009

O Secretario de Estado da Seguridade Social ten tempo para dicir tonterías

Octavio Granado, Secretario de Estado da Seguridade Social, afirmou, nun curso de verán da Universidade Menéndez Pelayo, que está claro que sobran funcionarios, porque se contratas a alguén por oito horas e traballa catro e está o resto "tocándose as narices", está claro que o contrato debería ser por catro horas.
Este indiviudo -que, por certo, non está de vacacións e debeería estar no seu despacho e non dando cursos e cobrando por eles- é o típico politiquillo que intenta congraciarse co público dándolle leña aos funcionarios. E os funcionarios xa estamos fartos de que paxaros como estes, os de coche oficial e dietas a proba de menús de restaurantes de moitos tenedores, nos sigan usando para desviar a atención dos problemas graves, gravísimos, que ten o país.

Máis información, picando aquí.

13 de xullo de 2009

Modificacións RRPPTT

No DOG de hoxe publícanse varias resolucións que modifican as Relacións de Postos de Traballo das Consellerías de Presidencia, Economía e Facenda.

10 de xullo de 2009

Corrección de erros promoción interna

O DOG de hoxe publica varias ordes que corrixen as convocatorias para a promoción interna aos corpos xerais da xunta (A1, A2, C1 e C2). As correccións tratan, fundamentalmente, da numeración dos propios epígrafes das ordes.

3 de xullo de 2009

Promoción interna

Entre outras disposicións, publícanse hoxe no DOG as Ordes polas que se convoca a promoción interna dos corpos xerais da Xunta de Galicia. As prazas que se convocan son: 30 para o corpo superior (A1); 35 para o de xestión (A2); 200 para o corpo administrativo (C1), e 170 para o corpo de auxiliares (C2). Hai de prazo para pagar as taxas e presentar as solicitudes ata o día 23 de xullo. As solicitudes están dispoñibles en http://www.xunta.es/dxfp/OPOS/Solicitudes.htm .

Tamén se publica hoxe a eliminación da obrigatoriedade de facer o exame en galego nos casos das convocatorias das quendas libres e da consolidación de emprego.

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo