28 de agosto de 2009

Nin conxelación, nin contención, nin medias tintas

Ante a posición do goberno central, apoiado polo goberno da Xunta, de que este ano as retribucións dos empregados públicos deben ser conxelados ou, polo menos, contidos, dado que os funcionarios "están gañando poder adquisitivo", a CGT da Coruña manifesta o seguinte:
1.- Este sindicato non acepta o criterio de que o mantemento da capacidade de compra sexa o obxectivo esencial das reivindicacións salarial. Mantemos o dereito que temos, como traballadores, de mellorar nas nosas condicións laborais e sociais e, polo tanto, a esixencia do incremento progresivo e equitativo no noso poder adquisitivo é un obxectivo irrenunciable.
2.- Independentemente do anterior, nos último 20 anos, as subas salariais dos empregados públicos foron, no 90% dos casos, inferiores ao IPC, índice máxico que o goberno solta cando lle interesa, como é o caso. É máis, houbo dúas conxelacións salarias e unha perda global salarial dun 25%.
3.- A CGT non pode aceptar as tibias posicións dos sindicatos "maioritarios" no sector público (CC.OO., UGT e CSIF), que xa parecen dispostos a aceptar subas mínimas e para certos colectivos a cambio de contrapartidas que non declaran. Non podemos esquecer que estes sindicatos son corresponsables das subas asinadas nos últimos anos, do incremento esaxerado na apertura dos abanos salariais e do mantemento dos funcionarios nun estado de máis próximo ao vasallaxe que ao de traballadores dignos.
4.- A CGT considera que só a mobilización coordenada, contundente e continua dos traballadores para conseguir un sistema retributivo xusto, sin as enormas diferenzas salarias actuais, con cláusula de revisión salarial garantizada e cunha figura de empregado pública única, rompendo coa actual separación entre funcionarios e laborais.

26 de agosto de 2009

Consolidación de emprego

Publica hoxe o DOG a disposición pola que se fan públicos os listaxes de admitidos e excluídos no proceso de consolidación de emprego do grupo A2. Os que non estean de acordo teñen dez días para presentar as oportunas alegacións. As consultas pódense facer aquí.

24 de agosto de 2009

Dos "niveis de contención" ás "subas simbólicas"

Por fin o dixeron! Como xa se ía apuntando desde hai meses, o goberno xa se decidiu a facer público o que ata o de agora non eran máis que globos-sonda: os soldos dos funcionarios estárán sometidos a "niveis de contención" (que fino é este Pepe!): é dicir, que os soldos dos empregados públicos estarán conxelados, máis ou menos, este ano. O ministro de Fomento chega a asegurar que "los empleados públicos han mejorado su poder adquisitivo en los últimos meses como consecuencia del descenso de la inflación" ( e nós sen enterarnos!).
Non estará de máis recordar a este ministro que os soldos dos empregados públicos perderon, nos últimos vinte anos, moito máis poder adquisitivo que o do resto dos traballadores (se damos como certos os niveis de inflación) e que, ademáis disto, os funcionarios non temos por que renunciar a mellorar o noso nivel de vida e, polo tanto, non temos que ter o "que me quede como estoy" como máxima aspiración vital.
Por outra banda, os chamados sindicatos maioritarios xa comezan coas rebaixas: UGT di que "Si las subidas inferiores al 1% se corresponden con la inflación y si hay otras contrapartidas, podemos hablar"; para CC.OO, "Hay medidas que pueden combinarse. Si las subidas inferiores al 1% se corresponden con la inflación y si hay otras contrapartidas, podemos hablar"; y para la CSIF, se declaró más abierto "a subidas moderadas siempre que haya otras compensaciones".
En definitiva, reunión de pastores, ovella morta.

4 de agosto de 2009

Conxelación de soldos e cadros de persoal

Isto é o que a Consellería de Facenda ordeou ao resto das Consellerías para elaborar os presupostos do ano que ven, segundo informa a prensa. Moito corre a Consellería, adiantándose incluso ao que se poda asinar en Madrid entre a Administración e os sindicatos.
A CGT reitera a necesidade da recuperación do poder adquisitivo do persoal e que éste non pode pagar os pratos rotos da chamada "crise financeira".

Novos funcionarios do grupo A

O DOG de hoxe publica o nomeamento como funcionarios de carreira do corpo superior da Xunta de Galicia aos que superaron as probas selectivas convocadas na Orde do 28 de decembro de 2007. Os interesados teñen un mes para a toma de posesión.

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo