25 de xaneiro de 2018

A voltas coa suba

Cristóbal Montoro anunciou que está disposto a aceptar unha suba salarial para os empregados públicos do 1,5% para o ano 2018, o 1,75% o 2019 e o 2% o ano 2020. Tamén di que os salarios subirán adicionalmente o 0,25% no 2018 e o 0.50 no 2019 e o 2020 se se cumple a previsión do Produto Interior Bruto. Se a suba do PIB supera en catro décimas a previsión, a suba adicional sería do 0,50% no ano 2018 e o 0,75% nos anos 2019 e 2020. Finalmente, se se cumple o obxectivo de déficit en 2020, subiráse outro 0,50%.

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo