28 de agosto de 2015

Novas instrucións sobre as enfermidades e outras situacións

A Dirección Xeral da Función Pública publicou na súa web unhas novas intrucións sobre a aplicación dos complementos da incapacidade temporal e nas situacións de maternidade, patenidade, risco durante o embarazo e durante a lactación natural, coa finalidade de de adaptar as anteriores instrucións á Lei 02/2015, do emprego público de Galicia.
Non hai grandes novidades que non soubésemos. O máis destacable -que xa viña na lei- é que, a partir da entrada en vigor daquela, os descontos por IT serán os mesmos, independentemente do número de baixas que o traballador teña no ano, é dicir, que non irán aumentando segundo haxa máis baixas.
Tamén é importante que a consideración de enfermidade grave ven determinada pola relación que figura no anexo das propias instrucións.

20 de agosto de 2015

As pensións de viuvez e de orfandade, en perigo

As declaracións do Secretario de Estado da Seguridade Social, Tomás Burgos, no sentido de que as pensións de vivuez e de orfandade deberían ir a cargo dos presupostos xerais do estado vía impostos, non son inocentes. Non se trata dunha proposta para racionalizar o gasto da Seguridade Social, senón que ten trascendencia que vai moito más alá.
Ao sinalar estas pensións como responsables do déficit do sistema, ábrese unha porta certa a que sexan consideradas, no medio prazo, como pensións non contributivas coas limitacións que estas prestacións teñen: o seu importe anual non está suxeito á norma xeral e, ademáis, a súa percepción é incompatible coa pensión de carácter contributivo.
Ata agora, é posible, cos límites legais, percibir, por exemplo, unha pensión de xubilación e unha de viuvez, pero se estas se converten en non contributivas sería imposible.

7 de agosto de 2015

Cantas veces nos van devolver a paga do 2012?

Feijóo ven de anunciar a devolución, antes de fin de ano, dountro 25% da paga extra expropiada no ano 2012. Segundo o presidente da Xunta, os emrpegados públicos recibiremos uns 400 euros de media, dado que a economía da Xunta vai estupendamente.
A continua reiteración destas noticias por parte dos gobernos de Rajoy e Feijóo en unha burla que roza a indignidade. Facer campaña política e propagandística do asunto é non ter vergoña porque, en definitiva, a incautación da paga foi decisión dos mesmos que agora presentan como unha gran cousa a devolución.
Feijóo esquece, por outro lado, que os empregados da Xunta (e só os da Xunta), levamos desde o ano 2013 coas pagas extraordinarias mermadas polo lado do complemento específico e non hai ningunha perspectiva nin anuncio non xa de recuperación, senón de reposición dos importes previos aos recortes. Remataremos así o ano 2015 con 6 pagas extraordinarias consecutivas capadas.

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo