27 de xuño de 2008

Cursos de galego

A EGAP ven de convocar cursos de linguaxe administrativo galego dos niveis medio e superior. O prazo de presentáción de solicitudes remata o 10 de xullo, téndose que presentar no formulario que se pode conseguir nesta páxina. Non é necesario presentala a través de Internet, pero se hai dúas solicitudes terá preferencia a presentada por esta vía.

26 de xuño de 2008

Prevención de riscos

No DOG de hoxe publícase o acordo asinado por CC.OO., UGT e CSIF e a Administración autonómica relativo á prevención de riscos laborais. Os interesados poden picar aquí.

25 de xuño de 2008

Nota de prensa

Reproducimos, polo interés que ten para os empregados públicos en xeral, a nota de prensa difundida por varios sindicatos:

"En el día de hoy, 24 de junio de 2008, los sindicatos CSIT-UP, FEDECA, SAP, CGT y SISEX, ante la situación económica y profesional de los empleados públicos, ACUERDAN constituirse en Plataforma Reivindicativa Sindical, con una representatividad superior al 40%, en base a las siguientes exigencias:

1. Participación en la negociación de las condiciones salariales y profesionales de los empleados públicos, junto a la derogación del escandaloso acuerdo pactado por la Administración con U.G.T., CC.OO. y CSI.CSIF para el periodo 2007-2009.
2. Subida salarial para el 2009, conforme al incremento REAL del IPC.
3. Establecimiento de Cláusula de Revisión Salarial, y homologación salarial con todas las Administraciones.
4. NO externalización de ningún cometido y/o función propios de los empleados públicos, así como, la NO contratación de ningún tipo de personal fuera de la Oferta de Empleo Público.
5. Incorporación a los salarios base de los fondos destinados al actual Plan de Pensiones.

La Plataforma se constituye por la necesidad de dar respuesta a las reivindicaciones de los empleados públicos e invita a todas las organizaciones sindicales a adherirse para obtener la deseable unidad sindical.

Esta plataforma exige la urgente convocatoria, que posibilite la negociación de las presentes reivindicaciones, advirtiendo que, de no ser atendidas, se tomarán las medidas de presión más adecuadas a partir del día 1 de septiembre de 2008."


Estáse agardando a adhesión da CIG e de ELA a este texto.

Xa podedes comentar as noticias

Xa está habilitada nesta páxina a posibilidade de comentar as novas que se vaian publicando. Animádevos e participade!

23 de xuño de 2008

Negociación para os centros de ensino

O día 20, venres, celebrouse unha xuntanza entre as centrais sindicais "maioritarias" e a Xunta de Galicia para falar do tema dos subalternos nos centros de ensino. A Administración pretende que a xornada de traballa sexa distinta en cada centro, dependendo das súas necesidades e que o horario sexa establecido unilateralmente pola dirección do centro. En compensación, a Xunta ofrece 15 € mensuais a partir do ano 2009 e outros 10 máis (en total 25) a partir do ano 2010. Os sindicatos mencionados piden 80.

Para a CGT o problema non se soluciona con cartos: para nós, os centros educativos non poden ser garderías con horario extendido e que servan para axudar ás empresas privadas a manter os horarios de explotación que están impoñendo aos traballadores e convertirse así nunha xustificación dunha falsa "conciliación da vida familiar e laboral".

Promoción interna ao grupo B

Nop DOG de hoxe publícase unha resolución do tribunal con varios acordos de interés para a promoción interna ao grupo B: modificación da plantilla de respostas do segundo exercicio, anulación de preguntas, publicación das puntuacións e o establecemento do prazo para presentar alegacións e documentación (10 días). Lédeo con coidado, que a resolución é bastante retorta.

19 de xuño de 2008

Promoción interna ao grupo C

No DOG de hoxe saiu publicada unha disposición na que se ratifican as puntuacións da fase de oposición para a promoción interna ao grupo C e se declaran a tódolos aspirantes exentos do segundo exercizo. Ábrese tamén un prazo de 10 días para a presentación da documentación da fase de concurso.

A xornada de verán, no DOG

No DOG de hoxe saíu publicada a Orde da Consellería da Presidencia na que se establece a xornada e horario de verán para o persoal funcionario da Xunta. Aplicarase entre o 21 de xuño e o 21 de setembro e o horario será entre as 8:30 horas e as 14:30 horas.

18 de xuño de 2008

Cursos de formación

No DOG de hoxe saen convocados varios cursos de formación para o persoal da Xunta. O prazo de presentación de solicitudes (vía web) remata o día 2 de xullo. Podedes ver os curso picando aquí, pero vos adiantamos que é do de sempre: moita teleformación, moitos cursos centralizados, moitos cursos para grupos altos, moitos cursos específicos...

17 de xuño de 2008

As mentiras de Solbes

Ante as declaracións do ministro Solbes sobre a suba das retribucións dos empregados públicos, a Federación de Traballadores da Administración Pública da CGT publicou esta nota da prensa. Cremos que as cousas están claras dabondo, pero por se a alguén lle fai falta ver os números, aquí están.

16 de xuño de 2008

Enquisa sobre a participación nesta páxina

Na columna da dereita, tras os documentos de interese, aparece unha enquista sobre a posibilidade de participar coa vosa opinión nesta páxina. Por favor, participade na enquista. Grazas.

13 de xuño de 2008

A Lei da Función Pública, no DOG

No doga de hoxe saíu publicada a disposición que aproba o texto refundido da Lei de Función Pública de Galicia. Xa sabemos que esta lei naceu decapitada, ao non ter en conta o disposto no Estatuto Básico do Empregado Público, pero é que o goberno da Xunta tiña présa por aprobala por dous temas: as retribucións dos altos cargos e a chamada consolidación de emprego. Agora haberá que volvela modificar para adaptala ao Estatuto.

Tamén sae a disposición pola que se adxudican os postos definitivos dos aprobados nas oposicións convocadas no 2005. Piano, piano, se arriva lontano e sano.

12 de xuño de 2008

11 de xuño de 2008

As nóminas, desde Murcia

Comentabamos hai uns días que o tratamento dos datos e a impresión da nómina faise, desde o pasado mes de maio, nunha empresa privada. Chámase Empresa Consolidadora Cyber, que é unha sociedade anónima de Murcia. A súa actividade é de tratamento de datos, arquivo documental, tratamento de correspondencia, atención telefónica e outros. Os seus clientes son, entre outros, Caja Murcia, Agencia Tributaria, Consejería de Hacienda de Murcia, La Opinión, Polaris World, Concello de Ferrol e moitos máis. A empresa pertence á multinacional IT Deusto, ten máis de dous mil traballadores e ten a habilidade de medrar en administracións públicas de toda color política, aínda que o seu crecemento de facturación estase producindo preferentemente onde manda o PSOE.

O resultado: as nóminas están chegando ás habilitacións 10 días máis tarde de cando as facía directamente o CIXTEC. Tan mal o facían os funcionarios para que haxa que imprimilas en Murcia?

6 de xuño de 2008

Elección de destino dos aprobados do grupo D

No DOG de hoxe sae a orde de Presidencia pola que os aprobados do grupo D da convocatoria do ano 2005 terán que escoller, o día 9 de xuño, ás 10 horas, no salón de actos de San Caetano, o seu destino definitivo.

Xa ía sendo hora que estes compañeiros tivesen a súa praza, pero o que non é admisible é que no anexo das prazas que se poden escoller estean casi desaparecidos os postos de traballo da Coruña, Ourense, Ferrol, Vigo e Pontevedra. Para moitos iso supón un trastorno que non beneficia a ninguén, sobre todo habendo, como hai, vacantes de postos-base nas cidades mencionadas.

3 de xuño de 2008

Ampliación do prazo para o Fondo de Acción Social

No DOG de hoxe sae publicada a disposición que amplía o prazo para presentar as solicitudes do Fondo de Acción Social do ano 2007, que rematará o día 10 de xuño.

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo