31 de outubro de 2008

Calidade e ascensos

Xa andan inventado os políticos como seguir utilizando o dedo designador; o máis moderno e o da avaliación da calidade inventada por decreto que saíu publicado o pasado luns. Agora sabemos o que eso significa: hai funcionarios que poderán ser ascendidos como recoñecemento ao seu traballo. O que non din os políticos é a quen se refire esto; nós estamos certos de que á tropa, non.

30 de outubro de 2008

Promoción interna para o grupo D

No DOG de hoxe publícase unha orde da Consellería da Presidencia pola que se modifica a convocatoria para a promoción interna do grupo E ao D de outubro do ano 2007. Esta modificación ven causada por unha sentencia dun xulgado do contencioso-administrativo e consiste na modificación do baremo de puntuación de diversas bases da convocatoria.

En base a isto, os aspirantes teñen un prazo de 10 días para presentar novamente a documentación acreditativa dos méritos da fase de concurso. Tamén hai un mes para o recurso de reposición ou dous para ir ao contencioso.

27 de outubro de 2008

O morro destes políticos é inesgotable

Como podemos ver nesta nova publicada hoxe, a Xunta de Galicia está buscando unha nova fórmula para retribuir aos altos cargos. Segundo Mar Rodríguez, directora xeral da Función Pública, a reforma do ano 2007 (a famosa disposición transitoria da Lei de función pública pola que se poñían aos altos cargos que abandoasen a súa poltrona o soldo de directror xeral) non foi ben entendida. A descarada dirctora di, ademáis, que haberá que crear a "indemnización por despedimento" do alto cargo.

Os de sempre, que en tempos de boanza económica utilizaban o despacho oficial para situarse en estupendos postos da empresa privada, utilizan, en tempo de crise, a administración como paraugas en tempo de crise. Un paraugas macanudo, por outro lado.

21 de outubro de 2008

Os funcionarios e Internet


Na prensa de hoxe sae destacada a nova de que a Xunta preparou un decreto para racionalizar o uso, por parte dos empregados públicos, das "novas tecnoloxías", e, especialmente, os móbiles e Internet.

Como sempre, as informacións que fai públicas a Consellería da Presidencia sobre os funcionarios e o seu traballo poñen ao persoal na picota, algo sempre rendible de cara a opinión pública. Na nota de prensa chégase a falar, incluso, de expedientes sancionadores a aqueles que abusen dos medios da Xunta e presentan aos funcionarios e laborais como un fato de lacazáns que pasan o tempo conectados a páxinas pornos da Internet, perdendo o tempo descargando películas piratas ou falando coa asistenta a través de móbiles da Xunta de Galicia.

Pois ben, o que non din estas informacións é que as conexións a Internet distan moito de estar xeralizadas, que en moitos departamentos están vedadas a aqueles que non sexan xefes de algo, que os traballadores teñen que usar claves doutros compañeiros para traballar ou facelo noutros ordenadores, que os teléfonos móbiles están restrinxidos a algunhas actividades absolutamente minoritarias e que, nun país moderno, o acceso a Internet desde os postos de traballo dos funcionarios debería ser algo tan natural como xeralizado.

En canto aos abusos, todos coñecen casos e todos saben que son absolutamente excepcionais: a maioría dos traballadores fan un uso razoable dos medios que teñen, moitas veces escasos e obsoletos, verdadeiras antiguallas.

En canto á posibilidade de controlar a utilización do correo electrónico (un correo electrónico cativo e ruin no que atinxe ás súas posibilidades e capacidade, por outra parte), a CGT tamén estará vixilante de que non se utilice o dito control esquivando o dereito á inviolabilidade das comunicacións e avisa a aqueles que o fagan: ide con coidado, non vos pilledes as mans. Ou o fuciño.

Oposicións para laborais

No DOG de hoxe publícase as Orde que elevan a definitiva as propostas dos aspirantes que superaron as probas selectivas para o acceso á categoría 001 (camareiro, limpador e outras) do grupo V do convenio y á categoría 003 (auxiliar de clínica, auxiliar sanitario e outras) do grupo IV. A primeira é unha corrección de erros.

Noraboa a todos eles.

16 de outubro de 2008

O acordo sobre os centros de ensino

Nos últimos tempos, reparteuse nos centros de ensino o seguinte comunicado:

"O "ACORDO" SOBRE HORARIOS E RETRIBUCIÓNS NOS CENTROS DE ENSINO

Durante o mes de xullo sucedéronse comunicacións dos sindicatos “maioritarios” (CIG, CC.OO., UGT e CSIF) sobre as negociacións que estaban a emprender coa Consellería de Educación para regular, dunha vez por todas, a situación, en moitos casos irregulares, que se estaban a vivir nos centros de ensino. Pero chegou agosto (inevitable), e chegou o acordo (evitable). E dicimos isto porque hai compañeiros da CIG que presentan a sinatura sen consultar con ninguén como inevitable; non, compañeiros: inevitable é que despois de xullo, chegue agosto; retrasar unha sinatura dun acordo para consultar non é inevitable, é de cagóns. Sobre todo se temos en conta o texto do acordo, que é tan beneficioso para a Administración/Direccións dos Centros que non terían ningún problema en agardar para que o asinaran. Ou será que a premura da sinatura está máis en relación con que se asinaban en agosto entraría en aplicación xa en setembro?
Xa máis en serio, o primeiro que hai que dicir deste acordo é que para nada é un avance, todo o contrario as facultades que o acordo lle outorga as direccións supoñen que as arbitrariedades que xa se estaban a cometer nos centros de ensino co persoal non docente (fundamentalmente subalterno) non só se van a manter, senón que van a aumentar; pero ademais, o persoal afectado non poderá recorrer á "presión" de facer o seu horario legal (7,45-15,15). A sinatura deste horario por parte dos maioritarios dálle a razón a unhas declaracións que lle fixo o actual Delegado Provincial de Educación a unha Comisión da Xunta de Persoal Provincial. "os funcionarios de Educación non son funcionarios normais". Queda claro que o resto de sindicatos representados na Xunta de Persoal cren, co Delegado, que os funcionarios de Educación somos anormais (ou especiais que din agora).
O establecemento deste horario anormal (7,45-23,00) será establecido pola Dirección do Centro oído o persoal afectado (punto 3 do acordo). Ou sexa non ten porque haber un acordo co persoal para o establecemento do horario, simplemente ten que ser oído. Incluso a modificación do horario cunha "causa xustificada" queda a criterio da Dirección. Dá medo que o acordo poña a modo de exemplo algunhas destas "causas xustificadas": claustros, probas ou avaliacións. En resume un caixón de sastre onde se pode meter practicamente todo: cursos de formación, oposicións, exames CELGA… que aínda que ata agora xa as había sempre tiñamos o recurso de non facelas ou pelexar por non facelas aos non ser obrigatorias. Agora este recurso desaparece. Claro, os asinantes do acordo sempre poden dicir que o establecemento de modificacións do horario por "causa xustificada" está restrinxida a "dez días por curso académico", pero, dez días por cada centro? ou dez días por cada subalterno que traballe nun determinado centro? Se lemos o inicio do punto 4 do acordo teremos a resposta "Poderá regularse un horario diferente do habitual para determinados días do ano". Como o horario agora é individual xa tedes a resposta.
De todos xeitos, esta marabilla de acordo, pequeno, de tan só 9 puntos é contraditorio neste punto. Así, como dixemos no punto 3 para o establecemento do horario pola dirección só se require escoltar ao persoal afectado, e segundo o punto 7 "o establecemento e a modificación da xornada de traballo e dos horario correspóndelle á dirección do centro, previa negociación". A resolución sobre o horario da dirección do centro "será executiva" (de inmediata aplicación). Pero sexa como fora, que ocorre se non hai acordo na negociación?. Entón irase ao que di o punto 11 é resolverá unha Comisión integrada polo Secretario/a Provincial da Delegación Provincial da Consellería de Educación, a xefatura provincial da inspección educativa (¿?), dous directores/as, unha representante da Xunta de Persoal e un dos sindicatos máis representativos. Ou sexa, no mellor dos casos 4 votos contra 2 (tendo que conta que os representantes dos sindicatos asinantes voten a favor dos traballadores/as, xa que os representantes da CGT non acudirán a ese paripé). O que se nos está a vender como unha garantía, a presenza sindical na comisión é a efectos prácticos algo totalmente inútil. Igual de inútiles son as "facultades" que o acordo lle outorga á Xunta de Persoal, xa que este se reduce a solicitude (por parte da Comisión) dun "informe á Xunta de Persoal que deberá emitilo no prazo de 20 días hábiles" Un informe que por lei é preceptivo e non vinculante, ou sexa nada.
E para rematar votemos unha ollada ao título do acordo e a súa estrutura. O título é "Acordo sobre horarios e retribucións dos funcionarios da Xunta que prestan servizo nos centros de ensino". A estrutura é 11 puntos e 5 disposicións transitorias. 11 puntos e 4 disposicións transitorias se refiren ao persoal subalterno, o persoal da Xunta da provincia de Pontevedra que máis conflitos rexistrou no último ano e medio. Unha disposición transitoria fala dos auxiliares, da subida de nivel 12 a 14. Onde está o "Acordo sobre horarios de retribucións dos FUNCIONARIOS DA XUNTA que prestan servizo nos centros de ensino? Case sería máis conveniente chamarlle o Acordo sobre horarios e retribucións do persoal subalterno e aumento de retribucións do persoal auxiliar.
Por certo onde di no acordo que o persoal auxiliar non terá horario partido (anormal, especial)?? Agora din que seguirán coa xornada normal que regula o Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 6 de febreiro de 1990, pero calan, aínda que antes o tiñan moi presente, para non facer nada polos compañeiros/as que denunciaban o horario partido ante Xunta de Persoal, o Decreto de 1991 onde se establece que o horario de todo o persoal non docente dos centros estará ao que determinen as necesidades dos mesmos."

Fondo de Ácción Social 2007

Hoxe sae no DOG a resolución pola que se publican as relacións de solicitudes aprobadas e denegadas nos programas de prestacións por discapacidade e vivenda do Fondo de Acción Social da Xunta para 2007. Os interesados poden facer alegacións nun prazo de 10 días. As listaxes pódense consultar picando aquí.

15 de outubro de 2008

Nomeamentos do grupo D

Publícase hoxe no DOG a orde pola que se nomean funcionarios do corpo auxiliar da Xunta aos que superaron as oposicións convocadas pola Orde do 17 de xullo de 2008. Os aprobados teñen un mes para a toma de posesión e tamén hai un mes para presentar un recurso de reposición ante o conselleiro de Presidencia ou para ir ao contencioso.

Noraboa a todas e todos.

9 de outubro de 2008

Novidades no DOG

No DOG de hoxe publícase a resolución da Dirección Xeral da Función Pública coas listas provisionais de prazas para a súa cobertura transitoria por persoal funcionario e para a contratación de persoal laboral temporal. Os interesados teñen dez días para facer alegacións.

Tamén se publica a baremación provisional da fase de concurso para o acceso ao grupo B por promoción interna. Tamén hai dez días para reclamacións.

Finalmente, publícase a relación de admitidos e excluídos na promoción interna da categoría 063 (oficial 1ª condutor// condutores e outras) do grupo III de eprsoal laboral. Hai un mes para presentar recurso.

8 de outubro de 2008

Recortes nas pensións dos funcionarios

O goberno, no Proxecto de Lei de Presupostos do ano 2009 recién presentado, recurtará as pensións nun 25% con respecto das que se conceden na actualidade aos funcionarios. En definitiva, como calquera outro goberno anterior, os funcionarios (neste caso os afectados polas clases pasivas) seguirán pagando o pato e farán o parrulo.

Parécenos un abuso intolerable e a resposta non debe ser tibia. Se queredes máis información, picade aquí. Ou aquí.

6 de outubro de 2008

Novas no DOG

No de hoxe aparecen varias disposicións referidas a procesos selectivos, das que destacamos:

- Elevación a definitiva da relación de aprobados da categoría 001 (camareiro, limpador e outros) do grupo V do Convenio, nas quendas de promoción interna e cambio de categoría e acceso libre.
- Apertura do prazo de presentación de documentación da fase de concurso na selección do grupo A de funcionarios (promoción interna). Hai dez días de prazo.

2 de outubro de 2008

Sobre o paro de 15 minutos

A Confederación Europea de Sindicatos (en España son membros CC.OO., UGT, USO y ELA-STV) convoca baixo o lema de "Día internacional por un traballo decente" un paro de quince minutos o próximo 7 de outubro en toda Europa. Deixando á parte o mol do lema, a CGT quiere manifestar o seu rexeitamento a este tipo de mobilizacións que son simples campañas cosméticas dos sindicatos participantes e non plantexamento de loitas serias e contundentes. Polo tanto, a CGT da Xunta non parará o día 7 de outubro, martes. As razóns podédelas encontrar aquí.

1 de outubro de 2008

Laborais aprobados

NO DOG de hoxe sae a resolución que eleva a definitiva a relación de aprobados da categoría 11 (limpador, fregador e outras) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta. Noraboa a todos e todas.

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo