29 de maio de 2009

Fondo de Acción Social 2008

Publícanse hoxe no DOG as resolucións que fixan os criterios, a convocatoria e os prazos para o reparto do Fondo de Acción Social do ano 2008. Non hai novidades salientables

18 de maio de 2009

7 de maio de 2009

Expedientes disciplinarios de veterinarios en Vigo

O Sindicato de Administración Pública da CGT (Confederación Xeral do Traballo) con representación na Xunta de Persoal Funcionario da Xunta de Galicia na provincia de Pontevedra, quere denunciar públicamente a situación que se está a padecer no Servizo de Inspección Veterinaria de Vigo como consecuencia da actuación do Xefe de Zona, Bernardo Nores Blanco e o Xefe de Servizo, Alejandro González-Carrero López, amparados polo ata hai ben pouco agora Delegado Provincial da Consellería de Sanidade e, o máis grave, pola propia antiga Secretaria Xeral da Consellería do anterior bipartito. Esta situación, que se concreta na apertura de sete expedientes disciplinarios por falla grave (máis do 30% do persoal da zona de Vigo está expedientado), atenta gravemente contra os dereitos que como traballadores teñen os compañeiros expedientados, dos que se dubida pública e privadamente da súa profesionalidade. Os expedientes, fundamentados nunha suposta desobediencia ás ordes directas dos superiores, agochan, en realidade, unha incapacidade manifesta dos xefes para desenvolver o seu traballo, que debería consistir, principalmente, na coordinación e dirección dun servizo que ata a súa chegada funcionaba con normalidade.
Proba do deterioro do servizo e polo tanto da calidade e axilidade da función inspectora son as as propias palabras da Secretaria Xeral da Consellería de Sanidade que recoñeceu por escrito que a situación chegou a un punto no que o Xefe de Zona “debe comunicar con eles [os inspectores] case exclusivamente por escrito, o que lle resta unha grande cantidade de tempo no desempeño das funcións e tarefas propias da xefatura de Zona”.
Esta situación fixo que a Xunta de Persoal por unanimidade (CIG, CSI-CSIF, UGT, CGT e CC.OO.) e unha vez escoitadas as dúas partes, os traballadores e á anterior administración e de que incluso os propios Tribunais de Xustiza veñan de anular tres das sancións impostas a outros tanto inspectores expedientados, exixiu aos novos responsables do actual goberno autonómico (Secreatía Xeral da actual Consellería de Sanidade):
1.- A paralización inmediata de todos os expedientes en curso.
2.- A restitución moral a todos os compañeiros e compañeiras expedientados.
3.- O inmediato cesamento tanto do Xefe de Zona de Vigo Bernardo Nores Blanco e do Xefe de Servizo, Alejandro González-Carrero López.
4.- A apertura de investigacións para depurar responsabilidades sobre o posible acoso a que están sometidos estes expedientes.
De igual a Xunta de Persoal tamén denunciou estes feitos ao Defensor do Pobo para que poña freo a situación que aínda se está a vivir nos servizos veterinarios da zona de Vigo.
O Sindicato de Administración Pública da CGT quere facer público o seu apoio incondicional a todos os compañeiros expedientados na a todas accións, incluídas as xudiciais que leven adiante na restitución e defensa da súa dignidade profesional e persoal.

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo