26 de febreiro de 2009

RRPPTT de Medio Rural

Hoxe sae publicada no DOG a resolución do Consello da Xunta que aproba a nova Relación de Postos de Traballo da Consellería de Medio Rural. Nela aplícanse os acordos sobre a regulación das condicións de traballo do Servizo de Prevención de Defensa contra os Incendios Forestais, o acordado no V Convenio Único sobre os fixos-desxontinuos e o acordo sobre os veterinarios.

20 de febreiro de 2009

Erro nas nóminas

Grazas a unha metedura de zoco da Axencia Tributaria, todos os que perciben menos de 22.000 euros anuais (a gran maioría do persoal da Xunta) tiveron unhs retribucións en xaneiro superiores ás que lles corresponderían (unha media de 20 euros), segundo comunicou o CIXTEC a todas as habilitacións. Esta situación corrixirase na seguinte nómina.

Grazas, Facenda, sempre pensando en nós.

19 de febreiro de 2009

Biólogos e condutores

O DOG de hoxe publica as resolucións que fan públicas as puntuacións do segundo exercicio das probas de biólogos (funcionarios grupo A, promoción interna) e condutores (persoal laboral, promoción interna e cambio de categoría). Os interesados poden presentar alegacións no prazo de 10 días.

18 de febreiro de 2009

Oposicións e concursos no DOG

No DOG de hoxe publícanse varias disposicións que poden ser de interés para diverso persoal da Xunta. Destacan as seguintes:
  • Concurso para axentes forestais e axentes facultativos ambientais
  • Exención do cuarto exercicio dos aspirantes a técnicos especialistas en xardín de infancia
  • Listaxe de admitidos e excluidos na consolidación de emprego do persoal subalterno

11 de febreiro de 2009

Nova no DOG

Publícase no DOG de hoxe a Orde pola que se elevan a definitivas as propostas de aspirantes que superaron os procesos selectivos para o ingreso en diversas categorías de laborais: condutor de motobomba, peón contra incendios forestais e vixilante recursos naturais. Os interesados teñen un mes para interpoñer un recurso potestativo de revisión ou dous meses para ir directamente ao contencioso.administrativo.

6 de febreiro de 2009

Promoción interna ao grupo D

Publícase hoxe no DOG a resolución pola que se fai pública a relación dos que superaron o proceso selectivo, por promoción interna, para o grupo D. Os aprobados teñen quince días para presentar a documentación correspondente e os interesados un mes para os recursos de alzada.

Acordo sobre os centros de ensino

Case seis meses despóis de estar asinado, a Xunta publica, no DOG de hoxe, o lamentable acordo sobre os centros de ensino que ía solucionar tódolos problemas. Para non repetírmonos, podedes deducir a nosa opinión picando aquí.

5 de febreiro de 2009

Nomeamento de persoal funcionario e laboral

No DOG de hoxe publícanse diversas ordes nas que se nomean funcionarios dos grupos A, B e C correspondentes a convocatorias de setembro e outubro do ano 2007. Tamén se nomea persoal laboral da categoría 009 do grupo IV (oficial de 2ª agrario). A todos eles, noraboa. Os interesados poden picar aquí.

4 de febreiro de 2009

Plan de prevención de riscos

No DOG de hoxe publícase o Plan de prevención de riscos laborais na Administración xeral na Xunta de Galicia. Consiste este chamado plan nun catálogo de obxectivos, declaracións de principios e distribución de competencias administrativas que, temémonos, non irán moito máis lonxe do que iba o que tiñamos ata o de agora.

Xa veremos.

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo