23 de marzo de 2009

Cursos da EGAP

Na páxina da EGAP está convocada a 2ª convocatoria de cursos de formación contínua. As inscripcións deberanse facer telemáticamente e o prazo é ata o 30 de marzo.

18 de marzo de 2009

Parálise

A paralización dos procesos de Función Pública anunciada por Méndez Romeu non é máis que unha desfeita máis na lamentable política de persoal do bipartito. Os novos proceos selectivos, as promocións internas, os concursos que inclúan as prazas de libre designación... todo iso queda parado para que o poña en marcha o goberno entrante. Así remata un mandato nefasto, deixando o campo aberto para as previsibles e temibles actuacións do novo goberno.

Políticos!

16 de marzo de 2009

Recoñecementos médicos

No DOG de hoxe publícase a resolución que da comezo á campaña de vixilancia periódica da saúde do persoal da Xunta. Está excluído desta resolución o persoal dos centros docentes de Educación, dos centros do Sergas e o persoal de entes e fundacións.

O prazo de inscrición é de 20 días a partir de mañá e farase telemáticamente co modelo que está colgado na páxina do Servizo de Prevención de Riscos.

12 de marzo de 2009

Consolidación de emprego

No DOG de hoxe publícanse as resolucións polas que se fan públicas as listaxes definitivas de admitidos e eexcluídos nos procesos de consolidación de emprego nos subgrupos A1, A2, C1 e C2. Poderase interpoñer un recurso de reposición no prazo de un mes ou ir directamente ao contencioso no prazo de dous meses.

6 de marzo de 2009

Feijóo non di nada da función pública

O próximo presidente da Xunta xa presentou algún dos seus proxectos; sin embargo aínda non dixo nada de varias cuestións que preocupan ao persoal: as noticias sobre posibles conxelacións salariais, a cuestión das prazas de libre designación, a administración paralela, a obrigada modificación da Lei da Función Pública... A CGT considera imprescindible que Feijóo se manifeste canto antes sobre cal vai ser a súa política de persoal e non só dos grandes aspectos propagandísticos do seu programa electoral.

Elección de destino para o grupo D

Publícase hoxe no DOG a orde que convoca ao persoal que superou os procesos selectivos para o ingreso, polas quendas de acceso libre e de promoción interna, no corpo auxiliar da Xunta, a través das convocatorias do 17 de xullo e o 4 de outubro de 2007. A escolla de prazas farase en San Caetano, o 17 de marzo, a partir das 11:00 horas.

4 de marzo de 2009

Nomeamento de funcionarios do grupo C

Publícase no DOG de hoxe a orde pola que son nomeados funcionarios do grupo C os aspiranes que superaron as probas selectivas convocadas en decembro de 2007. Estes teñen un mes para a toma de posesión e tamén haberá un mes para facer o recurso de revisión ou dous para ir directamente ao contecioso. Noraboa a todos e todas.

1 de marzo de 2009

Corbacho, con la receta de siempre

El ministro de trabajo, en una entrevista publicada en el periódico El Mundo pone sobre la mesa la posibilidad de congelar los sueldos a todos los funcionarios que cobren más de 30.000 euros al año. Como siempre, se utiliza a los trabajadores públicos para "moralizar" al resto y se hace pagar a un grupo concreto de asalariados una crisis de la que no son responsables en absoluto.
Lo más indignante del caso es el sistema que se propone: sólo a un grupo de funcionarios (los que más cobran) con lo que consiguen, de paso, continuar dividiendo en castas al colectivo funcionarial (la mayoría no cobra esas cantidades). Lo que no nos dice Corbacho es si entre estos funcionarios están los jueces, a los que se les ha prometido una suculenta subida tras las vergonzosas movilizaciones últimas.
La CGT ha estado siempre a favor del cierre de los abanicos salariales, pero eso no significa que un grupo importante de funcionarios deje de percibir una subida que, como a todos, les hará falta. Curiosamente, los mismos que ahora proponen esta congelación selectiva no dudaron en realizar subidas a estos mismos funcionarios superiores al resto: tal cosa sucedió, por ejemplo, con las sucesivas subidas de las pagas extraordinarias, subidas en las que se benefició claramente a los fucnionarios que más venían cobrando.
Por lo tanto, la CGT continuará reivindicando subidas salariales para todos, con el cierre justo de los abanicos.
En cuanto a lo de que sobran funcionarios, cantinela recurrente del presidente de la patronal, suponemos que no se referirán a los médicos necesarios para acabar con las penosas listas de espera, a los funcionarios del INEM para atender a los nuevos miles de parados, a las raquíticas plantillas de la Inspección de Trabajo o a los imprescindibles para atender a una población cada vez más envejecida y dependiente. Aunque claro, suponemos que a la patronal siempre le vendrá bien el incremento de las contratas y concesiones administrativas para convertir en negocio lo que ahora son prestaciones sociales y colectivas.

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo