27 de setembro de 2008

Sube o IRPF ás agachadas


Todos os años, as táboas do IRPF descontan o efecto da inflación para que o persoal non pague máis impostos por cartos que valen o mesmo, aínda que subiran. Por exemplo, se o IPC sube un 10% e o soldo sube de 1.000 a 1.100 euros, os cartos seguen valendo o mesmo, polo que se debería aplicar o mesmo IRPF, non subilo. Pois ben, o goberno decidiu que o ano que ven non fará a operación mencionada; as táboas non se corrixirán, polo que o IRPF incrementara, de feito, os seus importes. Con esta medida, o estado comeza a recuperar o invento electoralista dos 400 euros.

Máis información aquí.

26 de setembro de 2008

Nomeamento de persoal laboral

No DOG da hoxe publícanse as disposicións polas que se nomea aos aspirantes que superaron, as probas selectivas, tanto de acceso libre como de cambio de categoría e de promoción interna, de varios grupos e categorías de persoal laboral fixo. Son os seguintes:

- Categoría 007 (titulado medio), do grupo II
- Categoría 006 (educador, profesor especial), do grupo II
- Categoría 004 (auxiliar de fogar, coidador auxiliar e outras), do grupo IV

Noraboa a todos e todas.

25 de setembro de 2008

Promoción interna pra o grupo A

No DOG de hoxe publícase a recolución da Dirección Xeral da Función Pública que establece o procedemento de acreditación dos méritos para a fase de concurso da promoción interna do grupo A. O prazo establecido para a presentación da documentación é de 10 días hábiles desde a publicación das notas do 3º exercicio ou desde a exención deste.

23 de setembro de 2008

Aprobados do grupo C

No DOG de hoxe publícase a relación de aprobados no proceso selectivo para o ingreso no grupo C pola quenda de acceso libre. Os aprobados teñen 20 días naturais para presentar a documentación correspondente e tamén haberá un mes para a presentación de reclamacións. Noraboa aos aprobados.

22 de setembro de 2008


No DOG de hoxe publícanse dúas resolucións da Escola Galega de Administración Pública polas que se convocan cursos de formación iniciais en prevención de riscos laborais. Están dirixidos aos laborais de recente ingreso e aos funcionarios do grupo E tamén de novo ingreso e a súa realización ten o carácter de obrigatoria.

O formulario pódese obter picando aquí.

15 de setembro de 2008

Destino provisional

No DOG de hoxe publícanse as ordes polas que se convocan os aspirantes que superaron distintas probas de acceso para que elixan destio provisional. Concretamente, son os aprobados da categoría 004 (auxiliar de fogar//cuidador/a auxilar e outras), categoría 007 (titulado/a medio) e categoría 006 (educador/a, profesor/a especial).

8 de setembro de 2008

Feijóo e as súas cousas

Núñez Feijóo ven de propoñer, para facer fronte á crise, que a Xunta reduza os seus altos cargos nun 20 %. Aínda non olvidamos que, o ano pasado, ao aprobar a nova Lei da Función Pública de Galicia, os políticos galegos de todos os partidos, sen excepción, aprobaron unha especie de "plan de pensións" vitalicio para todos os altos cargos que deixasen o seu posto. Naquel momento a ningún deles lles pareceu o gasto excesivo. Desde a CGT facemos unha proposta para estes próceres: se de o que se trata é de reducir os gastos nun 20 %, propoñemos que se reduzan os seus soldos nun 20 %. Aínda así cobrarán moito máis do que calquera traballador público e, con seguridade, máis do que merecen.

Calendario laboral 2009

No DOG de hoxe publícase o calendario laboral para o ano 2009. Seguen sendo 12 días festivos e dúas festas locais (que aínda están sen determinar).

Fondo de acción social 2007

No DOG de hoxe publícase a resolución da Dirección Xeral de Función Pública pola que se fan públicos os listaxes provisorios das axudas denegadas ou aprobadas con cargo ao Fondo Social do 2007 e dos programas seguintes: xubilación, fillos menores, estudos de fillos, estudos do traballador, menores a cargo e gastos sanitarios. Pódense consultar picando aquí. Hai un prazo de 10 días hábiles, contados a partir de mañán, para reclamar.

3 de setembro de 2008

Aprobados para persoal laboral


No DOG de hoxe publícanse varias disposicións elevando a definitivas as relacións de aspirantes que superaron (acceso libre e promoción interna) as probas para ser persoal fixo da Xunta de Galicia. Concretamente, corresponden á categoría 005 (oficial 2ª cociña/cociñeiro/oficial de 2ª), categoría 016 (condutores) e categoría 065 (oficial 1ª cociña/cociñeiro 1ª e outros). Noraboa a todos e todas.

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo