31 de outubro de 2012

A insuficiencia presupostaria

A reforma leboral incluíu o concepto de "insuficiencia presupostaria" como unha causa obxectiva para o despedimento nas Administracións Públicas. O Regulamento publicado onte no BOE ven explicar cando se considera que existe insuficiencia presupostaria nunha Administración ou nunha empresa pública.
Segudo este Regulamento, se poden facer Expedientes de Regulación de Emprego cando cando a Administración tivese déficit o exercicio anterior e diminúa o presuposto o 5% nun ano ou o 7% en dous anos, contando tamén as reducións que se fagan durante o exercicio. Consecuencia: hoxe se poden facer EREs en calquera Administración Pública e non hai ningunha defensa contra decisións políticas. É verdade que se refiren unicamente ao persoal laboral (incluidos os fixos), pero iso non significa que á volta da esquina cren unha norma específica para o persoal funcionario.

30 de outubro de 2012

Os despidos colectivos nas administracións públicas, no BOE

O BOE de hoxe publica o Real Decreto 1483/2012, polo que se aproba o Regulamento dos procedementos de despido colectivo, de suspensión de contratos e de redución de xornada. Neste regulamento establécesnse as "peculiaridades del procedimiento del despido en el sector público y específicamente en el ámbito de las Administraciones Públicas"
Esta norma ameaza directamente aos contratados laborais, pero non quere dicir que o persoal funcionario non corra riscos, dado que xa se están preparando normas similares para este persoal, só que coa diferenza que non están suxeitos á lexislación laboral e ao Estatuto dos Traballadores. Se queredes ler un resume da norma, picade aquí.

29 de outubro de 2012

A funcionarización de 6.000 laborais na Xunta

O anuncio de Feijóo de funcionarizar a 6.000 contratados laborais hai que collela con todas as cautelas do mundo, aínda que a algún se lle fagan os ollos chiribitas. En primeiro lugar, queremos deixar crara a nosa postura: a CGT abogou sempre pola existencia dunha única figura de empregado púbico, desaparecendo as diferenzas entre funcionarios, laborais e outras históricas que aínda sobreviven como os contratados administrativos, pero sempre atendendo a criterios e sistemas de acceso de mérito e capacidade. Na actualidade, os contratados laborais da Xunta proveñen de todo tipo de situacións: persoas que aprobaron probas selectivas, persoas que están por sentenza, persoas que foron seleccionadas a dedo, etc., e polo tanto, a norma pola que se proceda a facer a funcionarización haberá de ter en conta todas as situacións.

26 de outubro de 2012

Os soldos públicos e o INE

Parecería que o INE está para facer estudos estatísticos que fosen útiles para o coñecemento da realidade na que vivimos, pero non sempre é así. Nestes últimos días, os medios de comunciación veñen bombardeando á poboación con afirmacións como "os salarios do sector público son un 37% superiores ao sector privado" e semellantes. Pois ben, para comprobar a falsidade desta afirmación non hai máis que ir á nota de prensa no que o INE fixo un resume do estudo.
O primeiro problema que se plantexa é que os datos son recollidos a partir dos boletíns de cotización á Seguridade Social, é dicir, deixa fóra a todos os mutualistas. Tamén deixa fóra todas as retibucións que non cotizan e que son frecuentes nas empresas privadas, como o famoso sobre en negro. Tamén recolle todos os soldos públicos, incluíndo non só directivos, senón asesores e políticos. Todo isto supón unha tremenda desviación do que se pretende averiguar.

24 de outubro de 2012

A CGT convoca Paro Xeral o 14 de novembro

A CGT, en Plenaria celebrada o 23 de outubro en Madrid, acordou o seguinte (reproducimos o texto cos acordos):
1. La CGT decide trasladar su convocatoria de Huelga General, que ya tiene registrada para el 31 de Octubre, a la fecha del 14 de Noviembre de 2012 con objeto de coincidir con la Huelga General que se va a convocar en el Estado Español, en Portugal, en otros países del sur de Europa y las movilizaciones de ámbito europeo que se están convocando, para esa fecha, por decenas de sindicatos de la Unión Europea.
La CGT sigue manteniendo para el 14 de Noviembre, su propia convocatoria de Huelga General, sus propios objetivos, reivindicaciones, motivos, por los que convocó la Huelga General del 31 de octubre.

A Xunta de Galicia mente

A Xunta de Galicia fixo pública unha nota na que di que a cotización da paga extra a fará ela e que non suporá ningún desconto nas nóminas dos funcionarios. A CGT, ante esta nova mentira do goberno autonómico, quere aclarar, novamente, que a Lei de presupostos do estado para o ano 2012 (aprobado en xuño e que supoñía a eliminación da extra de decembro) indica que as bases de cotización serán as mesmas que había en decembro de 2010 e, polo tanto, as que había xa antes do recorte de Zapatero, que tamén decidiu non baixar as cotizacións a pesar da rebaixa do soldo no 5% (Real decreto-lei 8/2010).
En definitiva, a realidade é que os empregados públicos que están na Seguridade Social están cotizando por salarios de 2010 anteriores á rebaixa de Zapatero e que, no caso de este ano, mensualmente estase cotizando como se fosen haber pagas extradordinarias. Evidentemente, non haberá redución do salario en decembro porque xa se está cotizando desde xaneiro pola paga inexistente.

23 de outubro de 2012

As marabillas da estatística: cada vez hai menos pobres

O Instituto Nacional de Estatística ven de publicar a Enquisa de Condicións de Vida do ano 2012. Neste documento podemos observar algunhas circustancias, como é a diminución dos ingresos medios anuais no ano 2011 nun 1,9%. Nembargantes, o dato máis curioso é o da poboación en risco de pobreza, que pasa do 21,8% en 2011 a 21,1% no ano 2012. E por qué misteriosa circunstancia se dá esta situación? Pois moi fácil: porque baixou o umbral de pobreza, que é a mediana dos ingresos. Temos menos ingresos, ergo hai menos pobres cada ano que pasa. Esta metodoloxía, presuntamente científica, pode acabar derivando en que en España haxa menos pobres que en Etiopía ou en Haití, por exemplo.

16 de outubro de 2012

As enfermidades dos mutualistas

Hoxe entra en vigor a rebaixa nas retribucións daqueles mutualistas que estean enfermos, segundo o decreto que se aprobara en xullo. En caso de continxencias comúns, os tres primeiros días perderán o 50% das retribucións e o 25% entre o cuarto e o vixésimo.
E así, encamiñámonos todos hacia a miseria.

12 de outubro de 2012

Mentiráns e trileiros

Xa sabiamos que os políticos, nete caso concreto o goberno de Rajoy, son uns mentiráns e que utilizarían calquera engano con tal de continuar no poder, pero o que non esperabamos -recoñecemos a nosa inxenuidade- é que, ademáis, foran dos que se fan trampas xogando ao solitario ou dos que contan mal para comer fichas no parchís.
O último invento é o do IPC sen impostos. Consiste o artiluxio en que, non contentos coa manipulación que supón a existencia do IPC "normal" e que sempre indica un coste da vida inferior ao real, o goberno ten a intención de aplicar un novo IPC para o cálculo da revalorización das pensións. Así, con este IPC novo, a suba sería do 1,4% en troques do 3,5%, aforrando 2.100 millóns este ano e outros tantos o ano que ven. É o que é pior, dicindo en voz alta que revalorizan as pensións.
Mentiráns, ladróns, trileiros, enganabobos, falabaratos, cuentistas, farsantes...

Os Presupostos Xerais do Estado para o ano 2013

O Secretariado Permanente do Comité Confederal da CGT fixo público un comunicado no que fai unha análise dos Presupostos Xerais do Estado para o ano 2013. Destacamos o seguinte:

PENSIONES
 • Este apartado representa una de las mayores mentiras que el gobierno intenta disfrazar ente la opinión pública.
 • Las pensiones fueron congeladas por el Gobierno Zapatero, subieron un 1% con el Gobierno Rajoy (2012) y se les volverá a subir en el 2013 otro 1%. La burla de la Ley de la Seguridad Social por parte de ambos gobiernos (PSOE/PP), que obliga a revalorizar las pensiones en función del IPC, con una inflación a septiembre 2012 del 3,5%, ha llevado y llevará a un empobrecimiento aún mayor de estos casi 9 millones de personas.

11 de outubro de 2012

Novas "flexibilizacións"

O presidente do Banco Central Europeo, Mario Draghi, manifestou a necesidade de flexibilizar os salarios en Europa, acabando coas rixideces á baixa dos soldos.
Este elemento o que quere dicir con "flexibilizar" é claramente baixar, como se os traballadores fosen os culpables da crise e, ademáis, sen dar ningunha garantía que a baixa de soldos sexan ningunha solución.
Temos que acabar xa non só con estes paxaros de boa vida que só se preocupan dos seus bandullos e de quen os colocou nos postos que ocupan, senón coa propia estrutura que posibilita a súa existencia. Non é doado, pero é moito máis ilusorio pensar que esta caterva de magnates e políticos ao seu servizo nos van solucionar a vida.

10 de outubro de 2012

Manifestacións do día 15

Xa se van concretando as manifestacións convocadas pola Plataforma Galega en Defensa dos Servizos Públicos para o día 15. De momento, podemos confirmar as seguintes:
 • A Coruña, ás 19:00 horas, na praza de Pontevedra
 • Ourense, ás 19:00 horas, no Pabillón dos Remedios
 • Pontevedra, ás 20:00, na praza da Ferrería
 • Compostela, ás 19:00, na Alameda
 • Ferrol, ás 19:00, na praza de España
 • Lugo, ás 19:00, no Edificio da Xunta
 • Vigo, ás 20:00, na Vía Norte
 A CGT quere animar a toda a poboación, non só aos empregados públicos, que saia á rúa para manifestarse contra os recortes e o desmantelamento dos servizos públicos, que están agravando aínda máis a situación das capas máis débiles do pobo. Podemos paralos!

5 de outubro de 2012

Desmontando mentiras

Os empregados públicos estamos xa fartos de ter que aturar aos partidarios do desmantelamento dos servizos públicos cando din que o número de funcionarios en España é insostible e que o Estado ten moitos máis empregados que os necesarios e que os "países de nuestro entorno".
Xuntamos aquí un gráfico que demostra xustamente o contrario, con datos obtidos da Organización Internacional do Traballo (oficina da ONU): en España hai 15 cidadáns por cada traballador público, mentras que en Francia, por exemplo, hai casi 10 e en Dinamarca perto de 6. Quere isto dicir que o peso dos empregados públicos no conxunto do Estado é moi inferior á maioría dos países veciños. Só Austria, Portugal e Italia teñen lixeiramente menos funcionarios segundo á poboación, mentres hai máis en Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia...

Rapiñando cartos

Ante a cada vez máis próxima incautación da paga extraordinaria dos empregados públicos, a CGT quere recordar a todos que o roubo non é ese unicamente, senón que, ademáis, consiste en facer os descontos como se non houbese redución de salarios. No caso dos afiliados á Seguridade Social, mantéñense as bases de cotización anteriores ao recorte de Zapatero e, no caso dos mutualistas, faise o desconto de dereitos pasivos e de mutualidade como se foran cobrar a paga extraordinaria de decembro.
Así, que xa o sabedes, seguiremos cobrando cada vez menos.

2 de outubro de 2012

Contra o desmantelamento do sector público, mobilización

A Plataforma Galega en Defensa do Sector Público celebrou hoxe unha reunión en Santiago para concretar as próximas mobilizacións contra o desmantelamento dos servizos públicos e contra os recortes dos dereitos salarias e sociais. Acordouse o seguinte.
 • O mércores, día 3, terán lugar asembleas de 24 horas nos centros de traballo de referencia.
 • O luns, día 15, ás 19 horas, realizaranse manifestacións masivas en toda Galicia, implicando a toda a cidadanía nas mobilizacións.
A CGT fai un chamamento a todos os empregados públicos e poboación en xeral para que se mobilicen e non consintan o desmantelamento e privatización dos servizos públicos e para que se manifesten en contra das políticas antisociais do goberno.

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo