29 de xullo de 2013

A última Enquisa de Poboación Activa

O Secretariado Permanente da CGT, ante a Enquisa de Poboación Activa do segundo trimestre do ano 2013 e o lanzamento de campás ao aire do goberno, fixo pública a seguinte declaración:
La Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2013 nos ofrece el dato de que se ha reducido el paro en 225.200 personas, con lo que la tasa de paro se ha rebajado en 0,9 puntos, pasando al 26,26% de la población activa y quedando la cifra en 5.977.500 personas paradas.

Este dato sobre la reducción del paro, no significa que la ocupación se haya incrementado en esta cifra. La ocupación en este segundo trimestre, se ha comportado de manera muy similar al segundo trimestre de 2011, habiendo sido el incremento de sólo 149.000 personas, aumentando la tasa de ocupación entre el primer trimestre y el segundo del 2013 un 0,90%, encontrándonos con 16.783.800 personas ocupadas.

24 de xullo de 2013

Protocolo contra as agresións aos empregados públicos

Ante a noticia de que o goberno está preparando un protocolo contra o alarmante incremento das agresións aos empregados públicos, a CGT da Xunta considera que hai que facer a reflexión de que o goberno, en vez de facer tantos estudios e marear a perdiz, debe tomar medidas favorecedoras das relacións entre o empregao público e o cidadán. Estas medidas sinxelas eliminarán o 95% das agresións e son as seguintes:
 • Dotar aos servizos de atención con persoal suficiente que reduza os tempos de espera interminables que hai en moitas dependencias públicas, evitando a desesperación das persoas que agardan pola súa quenda
 • Abandono, por parte do goberno, da criminalización dos empregados públicos, aos que se lles fai responsables da crise e aos que se presenta como inimigos do resto dos cidadáns

Procesos selectivos

No DOG de hoxe publícanse varios procesos selectivos:
 • Xestión da Administración da Xunta (A2), escala técnica de finanzas
 • Corpo Superior da Administración da Xunta (A1), escala superior de finanzas
 • Corpo Superior da Xunta (A1), escala superior de estatísticos
 • Corpo Superior da Xunta (A1), escala superior de estatísticos (proceso de consolidación)
 • Corpo Facultativo do Grado Medio (A2), escala de enxeñeiros técnicos agrícolas (proceso de consolidación)
 • Corpo de Axudantes Facultativos da Xunta (C1), escala de deliniantes
 • Escala de Axentes Medioambientais da Xunta (C1) (proceso de integración)

17 de xullo de 2013

Probas do Plan Ofimático da Xunta

O DOG de hoxe publica a resolución pola que se convoca a terceira edición das probas de avaliación de carácter libre das actividades do Plan formativo ofimático para o persoal da Xunta.
A matrícula farase na páxina web da Xunta e o prazo de presentación de solicitudes remata o día 27 de xullo ás 14 horas.

11 de xullo de 2013

Sobre a reforma da Administración Local

A CGT ven de facer público o seguinte comunicado referido á Administración Local, pero de interese xeral:

SOBRE LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
El próximo día 19 de julio de 2013, este gobierno inmoral del PP tiene previsto aprobar la reforma de la administración local. Esta reforma va a suponer la destrucción de uno de los pocos reductos en los que los ciudadanos/as aún podían contar con unos servicios públicos que les dieran cobertura en estos duros años, toda vez que el Partido Popular ya ha arrasado con otros servicios fundamentales, como los sanitarios o la enseñanza pública, por ejemplo.
Analicemos con un poco más de detenimiento los contenidos de esta reforma para poder calibrar los efectos tan negativos que va a tener sobre la población y sobre las plantillas de trabajadores/as municipales.

8 de xullo de 2013

Hoxe decaen 1.300 convenios

A partir de hoxe terá efectos unha das medidas máis salvaxes da reforma laboral: deixan de ter efectos os convenios que leven máis dun ano sen renovar. Esta situación afecta a casi dous millóns de traballadores e implica que pasarán a depender dun convenio de ámbito superior e, se non existe, que pasarán a depender do básico indicado no Estatuto dos Traballadores. Destes convenios que deixan de ter eficacia, casi 400 son convenios no ámbito das administracións públicas e podería supoñer que moitos traballadores pasen a percibir o Salario Mínimo Interporfesional, é dicir 645,30 euros mensuais.
Para a CGT, os dereitos adquiridos son intocables, con o sen convenio, e polo tanto, cuestións básicas como o salario ou a xornada débense respectar aínda que non se teña asinado o novo convenio.

5 de xullo de 2013

Discriminación nos horarios

A Xunta de Galicia, a través da Dirección xeral de Xustiza, ven de asinar un acordo cos sindicatos representativos da Administración de Xustiza referido a xornada e horarios que ten unhas novidades de interese para o resto do persoal ao servizo da Administración Autonómica.
Estas novidades podémolas resumir así:
 • A semana laboral é de 37,5 horas. Os funcionarios dos xulgados ficharán a través do sistema Kronos (coma o resto), pero o seu marxe de cortesía será de 30 minutos diarios (o do resto é de 10 minutos. Isto converte a xornada laboral en 7 horas en vez de 7,5 horas diarias.
 • Os funcionarios de Xustiza poderán acumular o exceso das 7 horas diarias -non sobre as 7,5 horas- para conseguir ata 3 días anuais de ausencia sen xustificación. Isto supón que acadarán 6 días de asuntos particulares en vez dos 3 do resto de persoal.

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo