29 de decembro de 2015

A Administración da miseria

O goberno aprobará, segundo o previsto, o incremento do Salario Míimo Interprofesinal para o ano 2016. Este salario, do que dependen millóns de persoas, será do 1%, pouco máis de seis euros ao mes, deixándoo en 655 euros. Por outro lado, a suba prevista para as pensións será a mesma que a que hai desde o ano 2013, é dicir, unha suba do 0,25%. Os empregados públicos recibiremos tamén unha suba do 1% das nosas retribucións.
Nestas medidas resúmense as bondades da situación económica, marabillosa segundo os palmeiros do goberno. E así, de miseria en miseria, ata a piltrafa final.

15 de decembro de 2015

Ante a lamentable cumbre sobre o cambio climático

 O secretariado permanente do Comité Confederal da CGT fixo público o seguinte comunicado:

El “gran acuerdo global sobre el cambio climático”, presentado el sábado 12 de diciembre a la “humanidad”, tiene de acuerdo simplemente… compromisos voluntarios de reducción de emisiones de efecto invernadero que han presentado los diferentes países. Estos acuerdos ni tan siquiera son suficientes para lograr que la temperatura terrestre no sobrepase dos grados. Según los cálculos se llegarán a sobrepasar los tres grados y eso, siempre que “los compromisos voluntarios de cada país firmante, sean cumplidos”.
Ante el fracaso, por otra parte “cantado”, de la XXI cumbre climática, el problema se agudiza y la tarea de cambiar el sistema, no el clima, ahora simplemente es una cuestión de vida o muerte.

3 de decembro de 2015

O novo sistema de baixas da Seguridade Social

O pasado 1 de decembro entrou en vigor o novo sistema de baixas por incapacidade temporal da Seguridade Social. Modifícanse así varias cuestións como a frecuencia de asistencia ao médico para conseguir os partes de confirmación -en función da previsión da duración da patoloxía-, a posibilidade de expedir -en baixas de curta duración- a baixa e a alta nun mesmo acto, ou a posibilidade das mutuas de instar as altas de traballadores aínda que sexan patoloxías de enfermidades comúns.

Esta reforma que se presnta baixo a aparencia de mellorar burocráticamente os sistema, en realidade agacha o pensamento de que todo doente é, en realidade, un presunto defraudador. Abrir a posibilidade de que as Mutuas insten a alta dos traballadores obrigará aos médicos a dar a alta o a emitir continuos informes para xustificar a baixa, restando tempo de atención aos doentes.

A CGT considera un engano a leva baixada do paro en novembro

O Secretariado Permanente do Comité Confederal fixo público o seguinte comunicado:
  
Prácticamente el 82% de los nuevos contratos son temporales y las contrataciones a jornada parcial han aumentado un 11% entre enero y octubre 2015
Ante los nuevos datos del empleo facilitados por el Gobierno del PP y la utilización que sin duda se va efectuar de los mismos en la campaña electoral que entra en su fase oficial el 4 de diciembre, pero que lleva varios meses ocupando gran espacio en todos los medios, la Confederación General del Trabajo (CGT) quisiera matizar bastante el alcance real de esa nueva estadística facilitada por el Ministerio de Empleo.

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo