20 de xullo de 2009

A conxelación que se achega

"Os soldos do persoal do Estado tamén teñen que adaptarse á actual situación económica". Esta é a teoría que manexan no Ministerio de Economía para defender a conxelación salarial para o ano 2010. O que non explican e por qué, nos anos de crecemento inmobiliario e de superávit, os salarios públicos non creceron de xeito acorde coas circusntancias do momento. Se a esto lle engadimos a redución de gasto que supón a conxelación das ofertas de emprego público, o aforro faise por partida dobre e a costa do emprego público.
Acaso os postos de traballo da produción de turismos é máis rendible que os postos de traballo na sanidade ou no ensino? Como sempre, darlle na testa aos funcionarios é moi popular, aínda que sexa a costa da calidade dos servizos públicos. Máis información, picando aquí.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo