2 de xuño de 2011

Seguen co conto de que sobran funcionarios

A patronal, neste caso as caixas de aforro, seguen poñendo o punto de mira da crise nos empregados públicos e manipulando as cifras, aínda que os datos reais se lle escapen polas marxes dos informes. Seguen dicindo que sobran empregados públicos, aínda que recoñezan que as cifras españolas son similares á media europea e que esté claro que somente aumentou, nestes últimos dez anos, o número de profesores e de sanitarios, sen contar, claro está, aos policías. Tampouco fan moito énfase no incremento das situacións de interinaxe e precariedade.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo