1 de xuño de 2011

Asistencia aos tribunais de selección

O DOG de hoxe publica unha corrección de erros pola que se fixan os importes que percibirá o persoal que realice tarefas de auxilio aos tribunais de selección de persoal. Media xornada (mañá ou tarde) será compensada con 100 euros e a xornada completa (mañá e tarde) será compensada con 180 euros.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo