29 de setembro de 2009

Nomeamentos e promoción interna

No DOG de hoxe aparecen as ordes polas que se nomean funcionarios do grupo A de diversas escalas (facultativos de museos, de arquivos, de bibliotecas, biólogos e enxeñeiros de telecomunicacións. Refírense ás convocatorias do ano 2007 e os interesados teñen un mes para o recurso de reposición ou para o contencioso-administrativo.

Tamén se fan públicas as listas de admitidos e excluídos no proceso de promoción interna para os subgrupos A1, A2, C1 e C2 dos corpos xerais. Os interesados teñen 10 días para reclamar e as listas pódense consultar aquí.

As ordes e resolucións pódense mirar aquí.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo