30 de xullo de 2010

A Reforma Laboral, de mal en peor

A Comisión de Traballo do Congreso aprobou onte diversas modificacións do Decreto da Reforma Laboral presentando polo goberno o pasado mes de xuño. Deixando á parte o anecdotario das votacións, no que se ve a actitude favorable da maioría dos grupos parlamentarios á reforma, o resultado é que a agresión aos traballadores é terrible: aumento das causas de despido con 20 días de indemnización en lugar de 45 ou 33, segundo o contrato, en caso de "perdas previstas" polas empresas, diminución de ingresos ou falla de liquidez; incremento do poder da Inspección Médica para poder dar altas desde o 4º día da baixa; endurecemento das medidas contra o absentismo, incluído o xustificado; mási poder ás Mutuas en casos de enfermidade común, etc.
Os traballadores, incluídos os do sector público, non podemos permanecer pasivos. Pronto verán as seguntes reformas: as do copago na Seguridade Social, as das pensión, etc. Deixémonos de escusas e parémolos.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo