26 de xullo de 2010

A baixa dos soldos é maior da que figura nas nóminas

Moitos empregados públicos que reciban as transferencias da nómina de xullo poderán observar que as percepcións líquidas do mes teñen unha diferencia moi pequena coa nómina de maio (saltámonos xuño porque é o da paga extra e non se pode usar de referencia). Poi ben, se observamos a porcentaxe de IRPF aplicado veremos que diminúe notablemente. Isto é debido a que, ao facer o recálculo do IRPF, o sistema ten que reintegrar o retido de máis nos primeiros meses do ano ao constar soldos anuais máis altos que os que realmente se van recibir. Se imos ás retribucións brutas, veremos a realidade da incautación. Realidade que se fará máis patente o ano que ven, dado que cobraremos aínda menos en líquido, ao subir o IRPF no mes de xaneiro.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo