28 de outubro de 2010

Outro recorte salarial

O anteproxecto de Lei de orzamentos da Xunta para o ano 2011 supón un novo recorte salarial, esta vez aplicado nas pagas extraordinarias. A Xunta non só incumple o disposto no Estatuto Básico do Empregado Público con respeto á estrutura das pagas extras, senón que, ademáis, establece uns importes inferiores aos mensuais tanto no soldo como nos trienios das pagas.
Ata cando estaremos soportando esta situación?

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo