11 de outubro de 2010

Axilizar trasvases

A Xunta quere axilizar os trasvases de persoal, porque parece que "sobran" nuns departamentos e faltan noutros. Quéremoslle recordar ao señor José M.ª Barreiro, director xeral da Función Pública, que, para facelo ten os instrumentos necesarios: as RRPPTT e os concursos de traslados. Se as RRPPTT non foran un campo de batalla entre consellerías e se os concursos de traslados se fixeran nos prazos debidos e co ritmo anual correspondente, non pasaría o que pasa, señor Barreiro. Así que póñase a traballar e dote ao seu propio departamento dos medios necesarios para "axilizar os trasvases".

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo