31 de decembro de 2010

A lei dos chiringuitos, no DOG

O DOG de hoxe publica a Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. Nesta lei conságrase a creación das "Axencias públicas autonómicas", entre outros chiringos como os consorcios e entidades. Entroutras cousas, a lei saca do Estatuto Básico do Empregado Público ao persoal laboral destes chiringos, quedando sometidos ao Estatuto dos Traballadores e ao convenio que lles sexa aplicable (quere isto dicir que non é aplicable o convenio da Xunta?).
Un paso atrás nos dereitos laborais do persoal autonómico.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo