29 de xuño de 2010

A Lofaxga

Non é o nome dunha enfermidade, senón que se trata da Lei de organización e funcionamento da Adinistración xeral e o sector público galego, cuxo anteproxecto xa é coñecido. As súas carácterísticas son o cremcemento dos altos cargos e dos seus soldos, a legalización dos chiringos, chiringuitos e similares, a asunción destes chiringos de áreas enteiras da Administración autonómica, o incremento dos nomeamentos a deda, a creación de listaxes de substitución paralelas ás da Xunta...
En definitiva, un paso moi grande cara a privatización de parte do sector público e a desaparición do concepto de servizo público.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo