25 de agosto de 2010

Corbacho segue atacando aos traballadores

Para o ministro do paro, é razoable aumentar o período de cálculo para xubilarse na Seguridade Social, pasando de 15 a 20 anos. O máis sangrante é que defende esta postura argumentando que así se protexe aos que tiveran unha vida laboral irregular e estiverna no paro nos últimos anos.
Todos temos moi claro que o único que pretenden é rebaixar os cartos que se pagan de pensións e, para iso, inventarán calquera sistema que provoque unha baixada das pensións. Porque, se pretendesen non penalizar aos traballadores que non encontran traballo nos últimos anos, por qué non fan, como noutras partes de Europa, que o traballador elixa os anos de máis cotización? Se así fose, non faría falta aumentar o período de cómputo. Ademáis, aínda que non o diga, o período de cómputo iría, necesariamente, vencellado a un incremento do período esixido para ter dereito a pensión. Está claro que non se poden computar 20 anos se non se esixen, polo menos, 20 anos de cotización.
A Folga Xeral do día 29 é imprenscindible. Seguramente non será suficiente, pero temos que estar dispostos a pelexar por nós e polas nosas familias.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo