23 de xaneiro de 2013

Queremos o abono da paga de decembro

A recente sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid recoñece a uns empregados públicos o dereito a percibir a parte da paga extraordinaria de decembro devengada con anterioridade da publicación do decreto que a eliminaba é un feito que debe ter unhas consecuencias inmediatas concretas, sen que poida haber discriminación de ningunha clase entre os empregados públicos. Por isto a CGT da Xunta reclama:
  • O inmediato abono da parte da paga devengada -e non cobrada- por cada un dos empregados públicos, sexan os 14 días de xullo no caso dos laborais ou 44 días (xuño e xullo) no caso dos funcionarios.
  • Que se inicien os trámites para devolver o resto da paga de decembro o máis axiña posible
  • Que se repoña, a lei de orzamentos do ano 2013, o concepto de complemento específico nas dúas pagas extraordinarias.
  • Que se estableza un plan de recuperación da capacidade de compra recortada nos últimos anos.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo