3 de xaneiro de 2013

O anticipo da paga de xuño

Os interesados en solicitar o anticipo da paga de xuño (básicas e complemento de destino ou equivalente), deberán dirixirse á súa habilitación presentando o seguinte escrito:


NIF:
Nome:
1er Apelido:
2º Apelido:
De acordo coa posibilidade prevista na Disposición adicional primeira do Decreto 263/2012, do 27 de decembro, polo que se regulan as condicións da prórroga dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012, solicito o anticipo igual a metade da cantidade que me corresponda na paga extra de xuño de 2013, polos conceptos de soldo base, trienios e complemento de destino ou concepto ou contía equivalente.

En                            , a       de xaneiro, de 2013

Asinado

Non deixa de ser impresionante a capacidade que ten Feijóo de presentar como un éxito o que non é máis que un novo recorte. Redúcenos o soldo que deberíamos percibir e aínda nos fai dous favores: cobrar máis que o ano pasado e anticiparnos a paga de xuño. Mellor non dicir do que dan ganas.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo