28 de xaneiro de 2013

O estacazo do IRPF

Como xa avisábamos no seu momento, a maioría dos empregados públicos atopámonos cunhas nóminas máis recortadas que as dos últimos meses do ano pasado. A explicación desta situación é que este ano as retribucións totais serán superiores que as do ano pasado, debido a que recuperamos a paga extra de decembro e a que o IRPF dos últimos meses do ano pasado foi inferior ao ter que compensar que os primeiros meses aplicouse como se se fose percibir a paga mencionada.
Sexa com sexa, o goberno segue espremento aos traballadores, ao non modificar as táboas do IRPF co IPC correspondente, polo que se están pagando os mesmos impostos por uns cartos que teñen menor valor na actualidade.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo