22 de xullo de 2015

Instrucións para os descontos de IT

O directos xeral da Función Pública aprobou a modificación das instrucións sobre os descontos de IT dos empregados públicos que xa foran aprobadas en maio de 2012. Esta modificación ten como principais novidades a equiparación de todas as baixas (non existen diferencias entre a primera e o resto das baixas) e a publicación do listado de enfermidades graves que non serán obxecto de desconto ningún.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo