28 de decembro de 2012

Anticipo

O DOG de hoxe publica un decreto polo que se regula a prórroga dos presupostos da Xunta. Na disposición adicional primeira deste decreto establécese a posibilidade, por parte do persoal da Xunta, de solicitar o anticipo do 50 % dos conceptos de soldo, trienios e complemento de destino da paga extra de xuño. Os traballadores que desexen utilizar este anticipo, deberán solicitalo antes do 11 de xaneiro.
Continúa así a política paternalista de Feijóo, que che recorta o soldo e, ao mesmo tempo, dache un anticipo do resto. Se aínda por riba témoslle que estar agradecidos!

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo