29 de decembro de 2012

Os traballadores da Xunta non recuperaremos a paga completa os próximos anos

Este é o plan que Feijóo, o mentirán, ten para nos durante os próximos anos, a saber cantos. No proxecto de Lei de Orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013 aparece unha disposición pola que se prevé a necesidade de manter os niveis retributivos actuais ata que se acaden ingresos similares ao momento no que se incorporou o complemento específico na paga extra. Se se ten en conta que os presupostos eran, naquel momento, un 36 % superiores aos actuais, ¿cantos anos farán falta, non para recuperar o poder adquisitivo, senón para cobrar o mesmo que no ano 2009?
Participemos en todas as mobilizacións, non lles deixemos pasar unha, que teñan que entrar polas portas de atrás avergoñados... Depende de nós que a política destes destrutores do que nos costou deceniso crear se deteña.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo