4 de maio de 2015

Devolución da extra. Segunda volta

A disposición adicional décimo segunda da Lei do emprego público de Galicia dispón a devolución da paga extra incautada no ano 2012 ata acadar os 44 días devengados no seu momento. Isto significa que os que cobren os importes completos percibirán menos cartos que en xaneiro. Isto é debido a que en xaneiro pagaron casi 23 días e restan 21 para esta segunda volta.
Tampouco sabemos cando van pagar. No seu momento dixeran abril, pero aló vai. Agora se verá se é en maio, dado que a Lei do emprego público entra en vigor aínda dentro de 20 días.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo