19 de xaneiro de 2012

Nóminas

O DOG de hoxe publica a Orde pola que se ditan intruccións para a confección de nóminas para o ano 2012. Figuran, nos correspondentes anexos, os importes das retribucións, tanto básicas como complementarias, así como as pagas extraordinarias.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo