31 de marzo de 2016

Devolución da extra de 2012

A Intervención Xeral da Xunta ditou xa instrucións concretas para a devolución do resto da paga extraordinaria de decembro de 2012 incautada no seu momento.
Segundo estas intrucións, a devolución farase nos meses de abril e setembro. No mes de abril aboarase a parte proporcional a 46 días da paga e no de setembro o resto. Isto quere dicir que se percibirá ata acadar o 75,41% no mes de abril e o 100% no mes de setembro.
Quen queira facer a conta, pode aplicar as seguintes fórmulas;
  • En abril: R = (PE * 0,7541) - CS
  • En setembro: R = PE - CS
Onde R é o importe da recuperación, PE é o total do importe incautado no 2012 e CS os importes xa recuperados.

A devolución será de oficio, como en ocasións anteriores, agás para o persoal que non estea en activo no momento da devolución.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo