25 de febreiro de 2016

Vacacións, licenzas e permisos

Acábanse de ditar novas normas sobre vacacións, licenzas e permisos para o persoal da Xunta de Galicia, coa finalidade de adaptalas ás novidades posteriores á Lei de Función Pública de Galicia e aos cambios no Estatuto Básicodo Empregado Público.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo