19 de marzo de 2013

Os costes salariais, segundo o INE

O INE ven de facer pública unha nota de prensa na que fai públicos os datos comparativos interanuais dos costes salariais en España. Se observamos, por exempo, o cadro que hai na páxina 3, veremos que os sectores nos que os costes salariais cáeron en picado son a Administración Pública (14,4%) e Sanidade (9,3%); tamén podemos ver, na páxina 4, que Galicia foi a terceira comunidade na que máis caeron os soldos de xeito global (6,6%), tras Andalucía e Extremadura. Dobre pau, polo tanto.
En definitiva, unha nota de prensa interesante, aínda que xa sabiamos que os empregados públicos estamos pagando duramente unha crise da que non temos ningúnha culpa.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo