15 de decembro de 2009

Ridícula oferta de emprego público

O director xeral de Función Pública anunciou que este ano se ofertaría o 30 % das prazas vacantes, é dicir, que non se cubrirán o 70 % da svacantes que haxa. Ademáis, dixo que moitas prazas irán a administración especial ou técnicos e a cubrir as quie veñan obrigadas por sentencia. Así, só se convocarán 30 prazas de auxiliares (subgrupo C2), por exemplo.
Mías información: La Voz de Galicia La Opinión A Coruña ABC

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo