28 de xuño de 2017

Suba do 1%

Hoxe publica o BOE a Lei de presupostos xerais do estado para o ano 2017. Nesta lei figura a suba do 1% das retribucións dos empregados públicos para este ano, así que xa non hai ningunha escusa para que a Xunta faga o mesmo sen máis dilación.
Temos que ter en conta tamén que, dados os meses trascorridos desde xaneiro, a retención para o IRPF subirá, outra vez,  nos meses que faltan ata chegar a fin de ano.
Tamén figura na lei a suba das pensións, tanto da Seguridade Social como de Claes pasivas, que será do 0,25% anual. A miseria feita disposición oficial.
Aproveitamos tamén para comentar que na paga extra do mes de xuño se manteñen as medidas de Zapatero do ano 2010, é dicir, que a pesar da recuperación do específico, os funcionarios teñen recortados tanto o soldo como os trienios das pagas. Outra mentira máis. E van...

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo