15 de febreiro de 2012

A Xunta fai como que recúa

Polo que parece, o documento que a Xunta presentará como definitivo contén algunhas modificacións sobre a proposta inicial, seguramente modificacións xa descontadas de antemán. O problema que esta suposta mellora sobre as pretensións iniciais non nos poden facer olvidar o resto de agresións: eliminación de días libres, supresión de compensacións de festivos e domingos para laborais, etc. Polo tanto, non debemos conformarnos con isto e temos que seguir reclamando a retirada total do anteproxecto.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo