27 de febreiro de 2012

Outro recorte

Na nómina deste més de febreiro, todos os asalariados sofrimos unha nova mordida ao noso soldo, esta vez a través do IRPF, ese imposto que pagamos, case en exclusiva, os traballadores, dado que os ricos seica non teñen rendas. Cunha media de case 20 euros mensuais de desconto, fannos un pouco máis pobres, esmágannos un pouco máis.
Pronto non teremos nada que perder.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo