28 de novembro de 2018

Fondo de Acción Social 2017

O DOG de hoxe publica unha resolución anunciando a exposición das relacións definitivas de axudas do Fondo de Acción Social do ano 2017 para o persoal da Xunta de Galicia, no programa de atención de persoas con discapacidade.
Aprobáronse 641 solicitudes das 700 presentadas. As persoas disconformes poden presentar recurso de alzada perante o Conselleiro de Facenda no prazo dun mes contado desde mañá 29, día seguinte á publicación.
Pódense consultar as listaxes picando aquí.
Seguemos a reivindicar a devolución íntegra do Fondo de Acción Social: axudas por estudos, enfermidade, xubilación, etc. Non imos esquecer que España, e sobre todo Galicia, vai ben. Eso din.

23 de novembro de 2018

Cursos da EGAP para a promoción interna

O DOG ven de publicar unha resolución pola que se convocan cursos online para a preparación das probas selectivas, para a promoción interna, de acceso aos subgrupos A1, A2, C1 e C2. Pódese ver a resolución picando aquí.
Os interesados poden anotarse, a partir de mañá, na zona de matrícula da EGAP.
Por fin a Xunta fai estes cursos, reclamados por todos durante anos. Xa veremos a súa calidade.

13 de setembro de 2018

A minisuba

O DOG de hoxe publica a Orde pola que as retribucións do persoal da Xunta suben, con efectos do día 1 de xullo pasado, un 0,25%. Con esta minisuba, as retribucións son, a partir de xullo, 1,75% máis altas que en decembro do ano pasado.
Esta suba supón unha nova merma na nosa capacidade de compra, se temos en conta que o IPC dos últimos doce meses subiu un 2,2%. Para esta desviación no IPC non hai prevista ningunha revisión salarial. Podemos agradecer aos sindicatos chamados "maioritarios" este novo estacazo ás nosas retribucións, que se fai non só sen mobilizacións nin mostras de rexeitamento por parte dos traballadores, senón que se aplica coa sinatura dos que deberían encabezar a dita protesta.
Supoñemos que a suba e os míseros atrasos se farán na nómina deste mes, dado que non hai ningún motivo para non facelo.

30 de xullo de 2018

No Estado xa cobran o 100% nas IT

O BOE de hoxe publica un Real Decreto mediante o que se establece, para o persoal da Administración Xeral do Estado, o dereito a percibir un complemento por IT ata o 100 % do salario do mes en que se produza a baixa.
Non hai ningún motivo, salvo a cicatería, para que o señor Feijóo siga mantendo os descontos nas IT dos traballadores da Xunta. Reclamamos entón a aplicación desta medida de xeito inmediato.
Ademáis disto, está o Fondo de Acción Social e todo a capacidade de compra dos últimos anos. Se o presidente da Xunta foi rápido para impoñelos, non debe ser agora menos rápido para restituir os dereitos.

13 de xullo de 2018

A suba no DOG

O DOG de hoxe publica as instrucións da confección de nóminas, coa actualización das retribucións desde o 01 de xaneiro pasado.
A Orde establece un incremento salarial do 1,5 % con respecto ao ano 2017, e deixa para máis adiante a suba do 0,25% que debería aplicarse desde o 01 deste mes de xullo.  Tamén se establecen as novas cotas para os mutualistas e para Clases Pasivas.
Aínda que a Orde non di nada ao respecto, é de imaxinar que a Xunta ordeará o pagamento no presente mes de xullo.
Lembramos tamén que esta suba non supón, nin sequera, a recuperación do IPC. Seguemos recorte tras recorte.

4 de xullo de 2018

Publicados os presupostos do Estado

O BOE de hoxe publica os Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018. Nesta Lei figura, no seu artigo 18, o incremento retributivo, que consiste nun 1,5% e outro 0,25% se o PIB sube, no ano 2017, polo menos, un 3,1%. Curiosamente, o PIB, segundo o avance do INE, subiu un 3,1%, así que temos dereito a esta suba. A suba do 1,5% terá efectos do 1 de xaneiro pasado e a suba do 0,25% terá efectos do 1 de xullo de 2018.
Non hai ningún motivo para que a Xunta aplique esta esmola na próxima nómina, así que agardamos que o faga de inmediato.

29 de xuño de 2018

Aprobáronse os presupostos de 2018

A aprobación definitiva dos presupostos supón, para os empregados públicos, unha mini-suba do 1,75% con carácter rtetroactivo desde o 01 de xaneiro pasado. esta suba segue sendo ridícula e non compensa nin o manipulado IPC dos últimos doce meses, que foi do 2,1%, pero seguen intentando vendelo como unha gran cousa.
A Xunta non ten xa ningún motivo técnico, salvo a publicación oficial, para abonar no mes de xullo as cantidades que se deben aos empregados públicos desde xaneiro. Agardamos que así sexa.

28 de xuño de 2018

IV AENC, tres anos máis de paz social a cambio de migallas.

A CGT de Cataluña ven de facer público o seguinte comunicado, que consideramos de interés xeral:

Las organizaciones patronales CEOE y CEPYME han llegado a un preacuerdo con los sindicatos CCOO y UGT para renovar un nuevo acuerdo de negociación colectiva con vigencia hasta el 2020. Estos consensos marcarán las líneas de negociación en las diferentes revisiones de convenios sectoriales.

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo