30 de xullo de 2018

No Estado xa cobran o 100% nas IT

O BOE de hoxe publica un Real Decreto mediante o que se establece, para o persoal da Administración Xeral do Estado, o dereito a percibir un complemento por IT ata o 100 % do salario do mes en que se produza a baixa.
Non hai ningún motivo, salvo a cicatería, para que o señor Feijóo siga mantendo os descontos nas IT dos traballadores da Xunta. Reclamamos entón a aplicación desta medida de xeito inmediato.
Ademáis disto, está o Fondo de Acción Social e todo a capacidade de compra dos últimos anos. Se o presidente da Xunta foi rápido para impoñelos, non debe ser agora menos rápido para restituir os dereitos.

13 de xullo de 2018

A suba no DOG

O DOG de hoxe publica as instrucións da confección de nóminas, coa actualización das retribucións desde o 01 de xaneiro pasado.
A Orde establece un incremento salarial do 1,5 % con respecto ao ano 2017, e deixa para máis adiante a suba do 0,25% que debería aplicarse desde o 01 deste mes de xullo.  Tamén se establecen as novas cotas para os mutualistas e para Clases Pasivas.
Aínda que a Orde non di nada ao respecto, é de imaxinar que a Xunta ordeará o pagamento no presente mes de xullo.
Lembramos tamén que esta suba non supón, nin sequera, a recuperación do IPC. Seguemos recorte tras recorte.

4 de xullo de 2018

Publicados os presupostos do Estado

O BOE de hoxe publica os Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018. Nesta Lei figura, no seu artigo 18, o incremento retributivo, que consiste nun 1,5% e outro 0,25% se o PIB sube, no ano 2017, polo menos, un 3,1%. Curiosamente, o PIB, segundo o avance do INE, subiu un 3,1%, así que temos dereito a esta suba. A suba do 1,5% terá efectos do 1 de xaneiro pasado e a suba do 0,25% terá efectos do 1 de xullo de 2018.
Non hai ningún motivo para que a Xunta aplique esta esmola na próxima nómina, así que agardamos que o faga de inmediato.

29 de xuño de 2018

Aprobáronse os presupostos de 2018

A aprobación definitiva dos presupostos supón, para os empregados públicos, unha mini-suba do 1,75% con carácter rtetroactivo desde o 01 de xaneiro pasado. esta suba segue sendo ridícula e non compensa nin o manipulado IPC dos últimos doce meses, que foi do 2,1%, pero seguen intentando vendelo como unha gran cousa.
A Xunta non ten xa ningún motivo técnico, salvo a publicación oficial, para abonar no mes de xullo as cantidades que se deben aos empregados públicos desde xaneiro. Agardamos que así sexa.

28 de xuño de 2018

IV AENC, tres anos máis de paz social a cambio de migallas.

A CGT de Cataluña ven de facer público o seguinte comunicado, que consideramos de interés xeral:

Las organizaciones patronales CEOE y CEPYME han llegado a un preacuerdo con los sindicatos CCOO y UGT para renovar un nuevo acuerdo de negociación colectiva con vigencia hasta el 2020. Estos consensos marcarán las líneas de negociación en las diferentes revisiones de convenios sectoriales.

26 de xuño de 2018

Cursos

O DOG de hoxe publicou a convocatoria de cursos da EGAP para o persoal da Xunta de Galicia relativos ao segundo trimestre de 2018. As solicitudes poderanse facer no prazo de dez días a partir de mañá, día 27, na ligazón da web da propia EGAP.

15 de xuño de 2018

Horario de verán 2018

A Dirección Xeral da Función Pública xa emitiu a nota informativa habitual sobre o horario de verán, na que non hai novidades sobre os anos anteriores. Ao mesmo tempo, publicou unha nota aclaratoria na que confirma que o persoal con xornada reducida, xornadas especiais ou traballo a quendas non ten dereito a xornada de verán.
Á CGT parécelle unha discriminación inxustificada esta situación e reclama, se non é posible unha adaptación a estes colectivos á xornada de verán, que se lles compense o horario durante o ano. É o menos que se pode facer.

28 de maio de 2018

Comunicado ante a mobilización convocada pola CIG o 19 de xuño


Os sindicatos alternativos abaixo asinantes facemos pública a nosa valoración ao respecto da mobilización convocada pola CIG para o 19 de xuño.

Primeiro: os sindicatos asinantes hai anos que mantemos unha posición consensuada, froito dos debates conxuntos, pero en pé de igualdade, sobre a necesidade da convocatoria dunha folga xeral. No entanto concluímos que a convocatoria da CIG non reúne as condicións e as garantías necesarias para ser catalogada coma tal polo seguinte: 
Unha folga xeral debe ser convocada por unha demanda social que loxicamente inclúa un traballo previo de contactos entre organizacións sindicais, colectivos, plataformas e movementos sociais; non poden, polo tanto, obedecer a decisións dunha parte que substraia a vontade da totalidade. Neste caso a folga deixa de seren un instrumento da clase traballadora para se converter no instrumento dunhas siglas.

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo