30 de decembro de 2011

Conxelación, polo momento

O goberno xa anunciou as medidas de recorte para o ano 2012, entre elas a do recorte dos salarios dos empregados públicos. Hai que ter en conta, sen embargo, que esta conxelación é provisoria, dado que o que se aprobou foi a prórroga dos presupostos de 2011; cando se aproben os de 2012, xa veremos.
As medidas son:
Suba das pensións: subirán un miserento 1%.
Reposición de efectivos: 0% en xeral, excepto nas forzas e corpos de seguridade e na sanidade, onde a taxa de reposición será do 10%.
Conxelación do SMI e do IPREM: Tanto o Salario Mínimo Profesional como o Índicador Público de Renta de Efectos Múltiples serven para calcular as prestacións de desemprego, o acceso a becas e outros.
Suspensión da Renda Básica de Emancipación: Era unha axuda para xoves entre 22 e 30 anos.
Como sempre, os débiles son os que pagan o parrulo. Os poderosos, a virir.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo