29 de decembro de 2011

Sempre machacando aos mesmos

O goberno ten decidido aprobar, no consello de ministros próximo, a conxelación do Salario Mínimo Interprofesional e o soldo dos empregados públicos para o ano 2012.
O SMI -un dos máis baixos de Europa- está situado en 641,40  menuais, moi lonxe dos 800 euros que o PSOE prometera cando Zapatero chegou ao poder. Afecta directamente aos salarios de case 200.000 traballadores, pero ten unha grande influenza no cálculo doutras prestacións, como a do paro, dado que é a base para fixar tanto os topes mínimos como os máximos da prestación por desemprego; tamén serve para calcular as bases de cotización mínimas e máximas á Seguridade Social.
En cando á conxelación salarial dos empregados públicos, súmase á incautación do 5% efectuada a partir de xuño de 2010 e supón outro bocado a uns salarios cativos en moitos casos, sobre todo se temos en conta que o IPC se incrementou no 3% no ano actual.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo